banner472

banner458

banner457

banner505

OSB’lerin yatırım projelerine destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan; “OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve yeni “EPDK kararları” ile Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB’ler) önemli değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. OSB’lerde faiz desteği için asgari yatırım tutarı şartı kaldırıldı, yatırıma başlama süresi 2 yıla çıkarıldı. OSB’lerde TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedelleri üzerinde yüzde 76’yı bulan indirimler yapıldı.

OSB 01.08.2020, 00:01 28.08.2020, 10:09
20334
OSB’lerin yatırım projelerine destek

Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’lerin) taleplerini dikkate alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.  Yeni EPDK kararları ile de TEİAŞ’ın sistem kullanım ve işletim bedellerinde indirimler yapıldı. OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, düzenlemelerin pandemi sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB’lerdeki toparlanma sürecini destekleyeceğini belirtirken OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, OSB yatırım projelerinin önünün açıldığını, düzenlemelerin sanayiciye rahat nefes aldırılacağını dile getirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 3 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
OSB'ler yatırım projeleri için bankalardan kullandıkları kredilere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan faiz desteği alabilecek. OSB'lere bankalardan yatırım projeleri için kullandıkları kredilere ilişkin Bakanlıkça faiz desteği verilmesine ilişkin düzenleme, uygulamanın etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla sadeleştirildi. Yeni düzenlemeyle OSB'lerin yatırım projeleri için kullandıkları kredilere bakanlıkça faiz desteği verilmesi mümkün olacak. Yönetmeliğin, Bakanlık tarafından OSB’lere kullandırılacak kredilere ilişkin düzenlemeleri içeren “Kredi faiz desteği” başlıklı 52. Maddesinin başlığı, “Kredi faiz/kâr payı desteği” şeklinde değiştirildi. Yönetmeliğin eski halinde bu destekten yararlanabilmek için OSB’nin bulunduğu bölgenin gelişmişlik derecesine göre asgari yatırım tutarı öngörülürken; yeni düzenlemede bu sınırlar kaldırıldı.
Yönetmeliğe göre; Covid-19 salgını sürecinde OSB içinde yatırımların gerçekleşmesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle tahsis süresi tamamlanan katılımcılara OSB Yönetim Kurulu ve Bakanlık tarafından süre uzatımı verilebilecek. OSB Yönetim Kurulu yapı ruhsatını alamayan yatırımcılara ilave 6 ay süre verebilecek, Bakanlık ise OSB Yönetim Kurulu tarafından verilen ilave süreler içinde de yatırımını tamamlayamayanlara 1+1 yıl uzatma verebilecek.
OSB'lerin bakanlıktan izin alarak kuracakları anonim şirketlerin, OSB içindeki parsellerin üst yapılı/üstyapısız alım, satım, kiralama ve üst hakkı tesis edilmesi işlemlerini gerçekleştirebilmesine imkan tanındı. Düzenlemeyle yatırımcıların kaynaklarını gayrimenkul ve inşaat yerine üretim ve işletme süreçlerine tahsis edebilmesi için OSB içinde üst yapılı veya üst yapısız sanayi alanlarına kiralama ve üst hakkı gibi alternatif yöntemlerle ulaşmasını sağlamak, özellikle yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi üretim alanlarını geliştirerek yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amaçlandı.
Covid-19 salgınının Türkiye’de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında OSB ve OSBÜK genel kurulları ertelendiğinden, genel kurulların yılın ilk 6 ayı içinde düzenlenmesine ilişkin hükümler, toplantıların yıl içinde herhangi bir zamanda yapılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi.

OSB’lere Pandemi morali
Resmi Gazete’de yayımlanan iki ayrı düzenlemeyi değerlendiren Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, düzenlemelerin pandemi sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB’lerdeki toparlanma sürecini destekleyeceğini söyledi. Kütükcü, düzenlemeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e teşekkür etti.
OSB’lerde yeni yatırımlara pandemi ek süresi: Kütükcü, düzenlemelerin OSBÜK’ün taleplerini kapsadığını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan OSB’lerimiz adına talep ettiğimiz pek çok değişiklik bu yönetmelik değişikliği ile hayata geçmiş oldu. Yeni OSB uygulama yönetmeliği, Covid-19 salgını dolayısıyla yatırımlarda yaşanan gecikmelerden dolayı, yatırımcıya OSB yönetimi ve bakanlık tarafından ek süre uzatımı verilmesine imkan tanıyor. OSB yönetim kurulu, yapı ruhsatı alamayan yatırımcılara ilave 6 ay süre verebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise OSB yönetim kurulu tarafından verilen ilave süreler içinde de yatırımını tamamlayamayanlara bir yıl ilave ek süreye ek olarak, bir yıl daha süre verebilecek” dedi.
Sanayi üretim alanları, yatırımcıların ihtiyacına göre genişletilebilecek: Kütükcü, “Yeni düzenleme ile birlikte, OSB’lerin bakanlıktan izin alarak kuracakları anonim şirketlerin, OSB içindeki parsellerin üst yapılı/üst yapısız alım, satım, kiralama ve üst hakkı tesis edilmesi işlemlerini gerçekleştirebilmesine imkan tanındı. Bu düzenlemeyle yatırımcıların kaynaklarını gayrimenkul ve inşaat yerine, üretim ve işletme süreçlerine tahsis edebilmesi için OSB içinde üst yapılı veya üst yapısız sanayi alanlarına kiralama ve üst hakkı gibi alternatif yöntemlerle ulaşmasını sağlamak, özellikle yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi üretim alanlarını geliştirerek yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amaçlanıyor” diye konuştu.
OSB genel kurul tarihlerinde yeni düzenleme: Kütükçü, “Ayrıca COVID-19 salgını dolayısıyla OSB ve OSBÜK genel kurulları ertelendiğinden, genel kurulların yılın ilk 6 ayı içinde düzenlenmesine ilişkin hükümler, toplantıların yıl içinde herhangi bir zamanda yapılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. OSB tüzel kişiliklerini ve OSB’lerimizde üretim yapan 35 binin üzerindeki işletmemizi rahatlatacak tüm bu düzenlemeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mustafa Varank’a camiamız adına teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.
TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedellerinde indirime gidildi: Kütükcü, açıklamasında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni EPDK kararlarına da değindi: “EPDK, OSBÜK olarak bizim de taleplerimiz arasında yer alan TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedelleri üzerinde düzenleme yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni EPDK kararlarına göre, OSB’lerimizde tüketim için belirlenen sistem kullanım bedellerinde bütün tarife bölgeleri için yüzde 13, sistem işletim bedelleri için ise yine bütün tarife bölgelerinde yüzde 76 indirime gidildi. Sanayicimizin enerji maliyetlerindeki ağır yükünü hafifletecek bu düzenleme için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve EPDK’ya teşekkür ediyorum.”

“Sanayiye rahat nefes aldıracak”
OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, taleplerinin bir kısmının hayata geçirilmesinden dolayı düzenlemeyi olumlu bulduklarını söyledi. Yatırımlara ilişkin ihale ve satın alımlar ile enerji, su satın alımının Genel Kurul veya Müteşebbis Heyetin devredilemeyecek yetkileri arasında olduğunu hatırlatan Uğurtaş, bu yetkinin yönetim kuruluna verilmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti. Uğurtaş, kredilerde faiz/kar payı desteklerinde asgari yatırım tutarına ilişkin sınırlandırmanın kaldırılmasının da OSB yatırım projelerinin önünü açtığını, süre uzatımının da sanayiciye rahat nefes aldıracağını kaydetti.
Düzenlemenin yatırımcılara, kendi tesisleri içindeki alanları kiralama yetkisi veren kısmının, sanayicilere bir imkan sağlayabileceğini aktaran Uğurtaş, “Ancak işletme içinde işletmeleri doğurabilecek uygulamaların OSB içindeki hizmetlerin sağlanması ve finansal takip bakımından zorluklar yaratabileceği de düşünülmelidir” dedi.
OSB’lerin Bakanlığın iznini alarak kuracakları anonim şirketlere, parselleri üst yapılı veya üst yapısız satma yetkisi verilmesinin en önemli değişiklik olduğunu vurgulayan Uğurtaş, ancak bu yetkinin sınırlarının açık olmadığına dikkat çekti. Bunun OSB yönetimine gereğinden fazla sorumluluk yükleyebileceğinin altını çizen Uğurtaş, bununla birlikte A.Ş.’ler iyi yönetilebilirse, OSB’ler için düzenli gelir kaynakları yaratılabileceğini dile getirdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde 03.07.2020 Tarihinde Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler Değişiklik yapılan Yönetmelik maddesi  Getirilen Yenilik
1- Genel kurul toplantıları
MADDE 12- OSB olağan genel kurullarının her yılın ilk altı ayı içinde yapılacağına ilişkin düzenleme kaldırılmış, yıl içinde yapılacağı öngörülmüştür.
2- Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev
ve yetkileri
MADDE 23- Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu hükümde yapılan değişiklikle;
• 23’üncü maddenin birinci fıkrasının (h), (p) ve (bb) bentleri birleştirilmiştir. Bu birleştirme yapılırken;
1) “OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerinin, üretim tesislerinin, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulmasına karar verme yetkisi”, eskiden olduğu gibi yine Müteşebbis Heyetin/Genel Kurulun devredilemeyecek görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.
2) Maddenin eski halinde “OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini işletme ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapmak” ve “üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini işletmek” konularında gerekli kararların verilmesi de açıkça Müteşebbis Heyetin/Genel Kurulun devredilemeyecek görev ve sorumlulukları arasında sayılmaktayken bu hükümler yürürlükten kaldırılmış; onun yerine, Müteşebbis Heyetin/Genel Kurulun devredilemeyecek görev ve sorumlulukları arasında, bu tesis ve yapıların kurulmasına  “benzer konularda karar almak” yetkisi sayılmıştır.
4) “OSB’nin yatırım programlarını, yeni yatırımları ve bütçesini onaylamak” görev ve yetkisi, eskiden olduğu gibi yine Müteşebbis Heyetin/Genel Kurulun devredilemeyecek görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.
5) “OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerinin, üretim tesislerinin, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulması kapsamında, kapsamındaki  yatırımların gerçekleşmesi için gerekli ihale ve satın alma usul ve esaslarını belirlemek” görev ve yetkisi de eskiden olduğu gibi yine Müteşebbis Heyetin/Genel Kurulun devredilemeyecek görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.
•  23’üncü maddenin birinci fıkrasına (çç) bendi eklenmiştir. Bu yenilikle;
“OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerinin, üretim tesislerinin, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulması kapsamında yatırımlara ilişkin ihale ve satın alma işlemlerini yürütmek” ve “OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su ve doğal gazı kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapmak” görev ve yetkisi, Müteşebbis Heyetin/Genel Kurulun Yönetim Kuruluna devredebileceği görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.
3-Kredi faiz desteği
MADDE 52- Bakanlıkça OSB’lerin yatırım projeleri için verilecek kredi faiz desteğine ilişkin 52’nci madde hükmü, tümüyle değiştirilmiştir.4-Arsa tahsis iptali
MADDE 60- Arsa tahsis iptaline ilişkin düzenlemede yapılan değişiklikle;
• Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapı ruhsatını almayan katılımcıya, makul sebeplerin varlığı halinde OSB tarafından verilebilecek ek süre, 1 yıla çıkarılmış;
• Bakanlıkça verilen ek sürede inşaata başlanmış ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcılar için Bakanlık tarafından verilebilecek ek süre, 2 yıla çıkarılmıştır.5-Alt yapı tesisleri kurma ve işletme hakkı
MADDE 65- Değişiklik hükmüyle;
• OSB’lerin, katılımcı hak ve yükümlülüklerine sahip anonim şirketler kurabileceği,
• Bu şirketlerin,  yatırımcının yazılı talebine istinaden OSB mülkiyetindeki parseller de dâhil olmak üzere OSB içinde yer alan sanayi parselleri ve hizmet destek alanında bulunan parsellerin üst yapılı veya üst yapısız alışına, satışına, kiralanmasına ve üst hakkı kurulmasına ilişkin işlem tesis edebileceği kabul edilmiştir.6-Genel kurul
MADDE 83- OSBÜK olağan genel kurullarının her yılın ilk altı ayı içinde yapılacağına ilişkin düzenleme kaldırılmış, yıl içinde yapılacağı öngörülmüştür.

3 Temmuz 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı: 31174
YÖNETMELİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “her yılın ilk altı ayı” ibaresi “Kanunun geçici 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla yıl” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (p) ve (bb) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (aa) bendinde yer alan “kiralamada bağımsız” ibaresi “kiralanacak” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “(p), (r), (s), (ş), (t), (u), (ü), (v), (y), (z), (aa) ve (bb)” ibaresi “(r), (s), (ş), (t), (u), (ü), (v), (y), (z) ve (aa)” şeklinde değiştirilmiştir.
“h) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerinin, üretim tesislerinin, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulması ve benzeri konularda karar almak, bu konuları da içeren OSB’nin yatırım programlarını, yeni yatırımları ve bütçesini onaylamak ve bu yatırımların gerçekleşmesi için gerekli ihale ve satın alma usul ve esaslarını belirlemek.”
“j) Yatırımlarla ilgili kredi almak ve ihtiyaç duyulması halinde bankalar ve finans kurumlarından teminat mektubu almak.”
“çç) (h) bendi kapsamında yatırımlara ilişkin ihale ve satın alma işlemlerini yürütmek ve OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su ve doğal gazı kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapmak.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52’nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kredi faiz/kar payı desteği
MADDE 52 – (1) OSB’ler yatırım projeleri için Bakanlıktan kredi faiz/kar payı desteği talebinde bulunabilir. Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyanlardan uygun görülen OSB yatırım projeleri için bankalardan Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerde faiz/kar payı desteği, bütçe imkânları doğrultusunda bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
(2) Azami faiz destek oranı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.
(3) Banka kaynaklarından OSB’lere kullandırılacak kredi şartlarına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.
(4) Kredi faiz/kar payı desteği;
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler,
b) Kullanılmış makine ve teçhizat,
c) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki faiz desteğinden yararlanan yatırım harcamaları,
ç) OSB tarafından kurulmuş ya da kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırım harcamaları, için uygulanmaz.
(5) Faiz/kar payı desteğinden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteklerinden yararlanamaz.
(6) Kullanılan kredilerin faizinin/kar payının ve anaparalarının OSB tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme, ilgili bankalar tarafından en kısa sürede Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça faiz/kar payı desteği ödemeleri durdurulur. OSB’nin kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili bankalar tarafından Bakanlığa bildirilmesi halinde, faiz/kar payı desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesindeki gecikmeye ait her türlü giderler kredi faiz/kar payı desteği kapsamı dışındadır. Kredi faizinin/kar payının ve/veya anaparalarının geri ödemesine ait yükümlülüklerin kredi dönemi boyunca art arda iki taksit aksatılması halinde faiz/kar payı desteği ödemesine son verilir.
(7) Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde faiz/kar payı desteği durdurulur. Bu durumda OSB tarafından Bakanlıkça ödenen tutara, ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye uyguladığı faiz veya kâr payı oranı uygulanması suretiyle tespit edilecek meblağ, bütçeye gelir kaydedilmek üzere beş işgünü içerisinde Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılır.
(8) Bakanlık, ikinci fıkrada belirtilen azami oranı aşmamak üzere kredi faiz/kar payı desteği puanını, ödeme şekil ve şartlarını, kanun, yönetmelik ve protokol hükümleri çerçevesinde tekrar gözden geçirmeye, gerekli hallerde değişiklik yapmaya ve ek şart koymaya yetkilidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 60’ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 ayı” ibaresi “1 yılı” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “1” ibaresi ise “2” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 65’inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Ayrıca, OSB’lerin Bakanlığın iznini alarak kurdukları anonim şirketler, yatırımcının yazılı talebine istinaden OSB mülkiyetindeki parseller de dâhil olmak üzere OSB içinde yer alan sanayi parselleri ve hizmet destek alanında bulunan parsellerin üst yapılı veya üst yapısız alışına, satışına, kiralanmasına ve üst hakkı kurulmasına ilişkin işlem tesis edebilirler. OSB’lerin kuracağı şirketler, katılımcı hak ve yükümlülüklerine sahiptir.  Bu şirketlerin ana sözleşmesinde, hisselerin tamamının OSB’lerde kalacağı ve bu hükmün değiştirilemeyeceği hususuna yer verilir. Bakanlık, OSB’lerin kuracağı anonim şirketin ana sözleşmesi, ortaklık yapısı, işleyişi, faaliyetleri ve diğer hususları hazırlayacağı usul ve esaslar ile belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 83’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her yılın ilk altı ayı” ibaresi “yıl” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi: 2/2/2019 Sayısı: 30674
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin  Tarihi Sayısı:

1- 6/8/2019       30854
2- 16/4/2020      31101

Yorumlar (0)