Dünyanın 9. büyük pazarı KANADA

ABD’den bir adım geride, Avrupa’dan ileride, doğal kaynakları sınırsız zengin ve hala en çok göçmen alan ülkelerin başında gelen Kanada pazarına Türkiyeli girişimci kolaylıkla girebilir, çünkü ülkenin perakende pazarında ağırlık Ortadoğu kökenli Kanadalılar’dadır.

Dünyanın 9. büyük pazarı KANADA

Kanada’nın nüfusu 36 milyon civarındadır. Ülke GSYİH’sı 2015 yılında 1 trilyon 684 milyar dolar olmuştur. Kişi başına gelir ise 46 bin 528 dolar gerçekleşmiştir. Büyüme oranı  yüzde  2.03’tür.
Ekonomik yapı
Kanada dünyanın 11. büyük ekonomisidir. Kuzey Amerika pazarı ile hızla gelişen Asya ekonomileri arasında bir köprü görevi gören stratejik pozisyonu ile Kanada, dünyanın en büyük dokuzuncu tüketim pazarıdır. ABD ve Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı (NAFTA) sayesinde 443 milyonu aşan bir tüketici kitlesine ulaşma imkanı sağlamanın yanısıra ülke, güvenli iş ve yatırım ortamı ile de dünyanın önde gelen en dinamik ekonomilerinden biri olarak değerlendirilmektedir. 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G8 üyesi olan Kanada, dünyanın en zengin ekonomilerinden biridir. Sanayileşmiş diğer ekonomilerden farklı olarak Kanada ekonomisinde, ağaç ve petrol sanayi (birincil endüstriler) önemli bir yere sahiptir. Ülke aynı zamanda Güney Ontario merkezli, özellikle otomobil ağırlıklı bir imalat endüstrisine de sahiptir. Doğal kaynaklar ülke ekonomisinin gelişmesinde kilit bir rol oynamış olmakla beraber toplam ekonomik faaliyetlerin yüzde 70’i ve istihdamın yüzde 75’ini oluşturan hizmetler sektörüyle bugün Kanada ekonomisi oldukça çeşitlenmiştir.
Ekonomik performans
Kanada ekonomisinin genel olarak düşük işsizlik ve bütçe fazlaları ile sürekli bir büyüme içerisinde olduğu görülmektedir. 2009 kriziyle ilk defa yaşadığı ekonomik daralmayla birlikte cari açık vermiştir.Serbest piyasa ekonomisi uygulanmakta olan Kanada’da, devletin ekonomik hayata müdahalesi Avrupa ülkeleri kadar olmasa da ABD’ye kıyasla biraz daha belirgindir. Ontario ve Batı eyaletlerinin bir kısmı hariç olmak üzere, genellikle Kanada’nın kişi başına düşen GSYİH’si, ABD’den düşük, Avrupa ekonomilerinden fazladır.
Dış ticareti
2015 yılında Kanada’nın ihracatı 408.7 milyar dolar olurken ithalatı 419.3 milyar dolar gerçekleşmiştir. Dünya  ihracatında 12. ve ithalatında 11. sıradadır.İthalatında başlıca ürünler: Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, kara taşıtları için aksam ve parçalar, ham petrol, petrol yağları, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri, dozlandırılmış ilaç, altın, turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri, hava taşıtları, uzay araçları, balon, hava gemisi, planör vb. diğer hava taşıtlarının aksam ve parçaları, transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar, alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlar, traktörler, muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil, izole edilmiş tel, kablo, diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri, fiber optik kablolar, oturmaya mahsus mobilyalar ile bunların aksam ve parçaları, kauçuktan yeni dış lastikler, insan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler, mobilya aksam ve parçaları ile tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 2015 yılında Kanada’nın ithal ettiği başlıca ürünlerdir.
Türkiye ile ticareti
Kanada, Türkiye tarafından 2015-2016 döneminde ‘Öncelikli Ülkeler’den birisi olarak belirlenmiştir.
Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ticaret hacmi, mevcut ekonomik ve ticari potansiyelinin altında seyretmekle beraber istikrarlı bir artış eğilimi göstermektedir, 1990 yılından 2014 yılına 8 kat artmıştır. Kanada ile dış ticaretimizin dengesi, kronik olarak ülkemiz aleyhinde gelişmektedir.2015 yılında Kanada’ya ihracatımız 671 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatımız ise 929  milyon dolar olmuştur.Kanada’ya ihraç ürünlerimiz: Türkiye’nin Kanada’ya ihracatının yüzde 85’i sanayi, yüzde 15’i tarım ürünlerinden oluşmaktadır. Tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatında fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, zeytinyağı ve kuru incir, madencilik ve sanayi ürünleri ihracatında ise altın, oto ve oto yan sanayi, demir-çelik ürünleri, mermer, karolar, hazır giyim ve ev tekstili ürünleri önplana çıkmaktadır.
Pazar hakkında bilgiler
Kanada ticari hayatında özellikle Ortadoğu kökenli Kanada vatandaşı olan aracıların etkinliği göze çarpmaktadır. Dağıtım kanallarını da ellerinde bulunduran bu aracıların, ürünlerin pazarlanması bakımından sağladığı imkanların değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.
Perakende piyasasında teknoloji her geçen gün daha fazla kullanılmakta, internet mal ve hizmet satın alınmasında ve ödemelerde önemli bir yer tutmaktadır.
Büyük perakendeciler arasındaki birleşmelerin de neticesiyle ülkede halen üç büyük gıda perakende zinciri faaliyet göstermektedir. Bunlar Loblaw (1577), Sobeys (1705) ve Metro (1628) marketleridir. Gıda perakende pazarında dikkat çeken bir başka gelişme de gıda dışı satışları bulunan zincirlerin ürün portföylerine gıda ürünlerini de dahil etmeye başlamış olmalarıdır.
Süpermarketler Kanadalı tüketiciler tarafından en çok tercih edilen birimler olup, yılda ortalama olarak her Kanadalı tüketici yaklaşık 100 defa süpermarkete gitmektedir. Büyük hipermarketlere gerçekleşen ziyaret sayısı da yılda 22.5 olarak gerçekleşmektedir.
Kanada’da yaklaşık 29.000 adet civarı küçük market mevcut olup, bazıları belirli bölgelerde yoğunlaşmış iken bazıları ulusal düzeyde faaliyet göstermektedir. Küçük market segmentinin önümüzdeki dönemde daha da büyümesi beklenmektedir. Yine marketlerde sunulan ürünlerde çeşitlilik artırılmaya çalışılmakta olup, tüketicilerin daha sık buradan alışveriş yapmaları için çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.
Kanada pazarında faaliyet gösteren firmalara ait detaylı sektörel bilgilere (//strategis.ic.gc.ca/app/ccc/search/cccBasicSearch.do?language=eng&portal=1) adresli web sitesinden ulaşılabilmektedir.

YARARLI ADRESLER
Ticaret Müşaviri, Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Ottawa On K1N 8L9CANADA,
Tel: 00 1 613 / 789 20 90, 00 1 613 / 789 23 06
E-mail: toronto.bk.mfa.gov.tr /
ShowAnnouncement.aspx?ID=136596
E-mail:turkishcanadian.org/turk-kanada-ticaret-odasi/

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2016, 15:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner235

banner229

banner216