banner472

banner458

banner457

Türkiye’nin vizyonuna giren pazar; HİNDİSTAN

Dünyanın en büyük ikinci ‘alıcı’ pazarı olan Hindistan’da Türkiye’nin ihracatçı varlığı okyanusta damla kadar. İhracatçı Türk KOBİ’leri orta ve uzun vadeli bir vizyonla Hindistan’a bakarlar ise istikrarlı büyümenin anahtarını ele geçirmiş olurlar.

PAZAR/ÜLKE 01.12.2016, 08:38 30.11.2016, 17:30
34256
Türkiye’nin vizyonuna giren pazar; HİNDİSTAN
Hindistan yılda 2 trilyon 385 milyar dolar GSYİH üretmektedir. Nüfusu 1 milyar 310 milyon’dur ve ekonomisi 511 milyon işçi istihdam etmektedir. Kişi başı gelir 1.820 dolar ve 2016 yılı ekonomik büyümesi yüzde 7.5 gerçekleşmiştir.
Çok boyutlu ekonomi: Hindistan ekonomisi hem tarım, hem sanayi, hem de güçlü bir bilgiye dayalı hizmetler sektörü ekonomisidir. 2016 itibarıyla genel yapı içinde hizmet sektörü yüzde 58.9, sanayi yüzde 24.5 ve tarım yüzde 16.6 paya sahiptir. Ülke çok sayıda yüksek nitelikli işgücüne ve birkaç tane uluslararası endüstriyel gruba da sahiptir. Büyümede 2016 yılında tarım yüzde 3.5, sanayi yüzde 6.0, hizmetler yüzde 7.1, ekonominin toplamı ise yüzde 6.3 performans göstermiştir. 2017 yılında yüzde 6.5 büyüme 662 milyar dolar ihracat, 965 milyar dolar ithalat bekleniyor.
Türkiye-Hindistan ticareti: Türkiye ile Hindistan arasında ticaret hacminde gözlenen artışa rağmen ticaret dengesi sürekli olarak ülkemiz aleyhine sonuçlanmaktadır. İki ülke arasında en yüksek ticaret hacmine 2011 yılı içerisinde ulaşılmıştır. 2015 yılında Hindistan’a ihracatımız 650.424 milyon dolar, Hindistan’dan ithalatımız ise 5 milyar 613 milyon dolar gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye'nin Hindistan'a ihraç ürünleri: Aşağıda gösterilen ürünler Türkiye’nin Hindistan’a ihracatını oluşturan ve genişletme imkanı bulunan ihraç ürünleri sepetini göstermektedir:
- Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar


- Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar)


- Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları


- Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar


- Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları


- Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları


- Bakır cevherleri ve konsantreleri


- Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları


- Magnezit, erimiş yanmış manyezi ve diğer magnezyum oksit


- Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil)
- Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihaz
- Bulaşık, şişe vb. yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu, çuval vb. doldurma, etiketleme makinaları


- Dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, sarılması, katlanması


- Dokuma makinaları (tezgahlar)
- Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma makineleri
- Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve sistemleri; vidalar; dişliler


- Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmiş olan vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar (bağlantı elemanlarıyla birlikte olsun olmasın)


- Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle yüzde 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr.’ı geçe)


- Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik


- Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0.15 mm.’ yi geçenler).
Hindistan pazarına giriş
Piyasa stokçular, toptancılar ve perakendecilerden oluşan üçlü dağıtım ve satış sistemini kullanmaktadır. Toptancılık düşük maliyet, yüksek iş hacmi ve yüzde 4-5’ten başlayan kar payıyla kazançlı bir iştir. Alışveriş merkezlerinin perakendecilik sektörüne etkisi nedeniyle şimdilerde büyük perakende noktalarında indirimler ve doğrudan teslim gündeme gelmiştir.
Hindistan’da lokal bir varlık göstermek tavsiye edilmektedir. Satılacak ürün eğer geniş bir pazara hitap ediyorsa bölgesel temsilci ve distribütör kullanmak önerilmektedir. Hindistan’da küçük distribütörler esnek dağıtım stratejisini uygulamak için daha ideal olabilmektedir.
YARARLI ADRESLER:
Türkiye Hindistan Büyükelçiliği:
Tel:  (00 91 11) 2688 9053-2688 9054-2410 1921-2687 2709
Faks: (00 91 11) 2410 1974 (yeni)-2688 1409
(Konsolosluk şb.)
E-posta:  embassy.newdelhi@mfa.gov.tr
Posta: 50-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri New
Delhi- 110021, INDIA
facebook/T.C.YENİ DELHİ BÜYÜKELÇİLİĞİ
Twitter Adres: https://twitter.com/TurkeyinDelhi (Resmi hesap) http://twitter.com/Akcapar (Sayın Büyükelçinin kişisel hesabı)

Yorumlar (0)