banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

01.09.2020, 00:01 14637

Plastik Sektöründe KOBİ’lerin Ağırlığı Artıyor

İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019” araştırmasının  verilere göre, ilk 500 büyük arasında yer alan plastik sektöründeki firmaları Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün’ün, İkinci 500’e giren plastik firmalarını ise Türk Plastik Sanayicileri Araştırma  Vakfı’nın (PAGEV) değerlendirmesinden derlediğim bilgileri sizlere sunmak istiyorum.
İSO 500’deki 13 plastik sanayi işletmesi içerisinde, 2018 ve 2019’da listede yer alarak verilerini şeffaf şekilde paylaşan işletmelerin üretimden satışları yüzde 3.7, net satışlarının ise yüzde 2.7 artış gösterdiği görülmekte. PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, “NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ilk 500 listesindeki 13 plastik sanayisi kuruluşunun geçen yıl en çok vergi öncesi dönem karında sıkıntı yaşadığını gözlemliyoruz” dedi.
“Maliyet artışı dönem karını eritiyor!” sözleriyle devam eden Gülsün, “İşletmelerin verilerini döviz cinsinden değerlendirdiğimizde gerçeği daha net anlatan bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. 2018-2019 yılları arasında ortalama döviz kurunda yüzde 17.8 artış yaşandı. Oysa her iki yılda verilerini şeffaf olarak paylaşan işletmelerimizin üretimden satışları Türk Lirası bazında yalnızca yüzde 3.7 artış kaydetmiştir. Aynı dönemde İSO 500 listesindeki tüm işletmelerin performansına baktığımızda üretimden satışların yüzde 16.4 oranında arttığını görüyoruz. Yani plastik sektörümüz 2019’da önemli bir ciro kaybı yaşamış ve maliyetlerinde yaşanan artışı fiyatlara yansıtamamıştır. Sektörümüzün lokomotifi olan ölçek büyüklüğünü yakalamış bu işletmelerimizin cirolarını ve karlılıklarını arttırarak küresel pazardan daha fazla pay almaları ülkemiz ve sektörümüz için önem arz etmektedir” dedi.
İhracat tarafında ise yüzde 10’un üzerinde bir gerileme yaşandığının altını çizen Gülsün,  “Plastik sektörünün ihracatının arttığı bir dönemde ilk 500 sanayi kuruluşu listesindeki plastik işletmelerinin bu ihracattan aldığı payda önemli bir gerileme yaşanmıştır. Bu işletmeler, 2018’de sektörün toplam ihracatından yüzde 7.8 pay alırken bu oranın 2019’da yüzde 6.6’ya gerilediğini görüyoruz. Hızlı değişen piyasalara daha çabuk adapte olabilen KOBİ’lerin bu dönemde ihracatımıza önemli katkı yaptıklarını görmek sevindirici olsa dahi ilk 500’deki plastik sektörü işletmelerinin ortalamanın çok altında performans gösterdiğini de gözden kaçırmamak gerekiyor” dedi. Gülsün, İSO İlk 500 listesinde bulunan 11 üyelerini tebrik etti: “Gelecek yıllarda plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz.”
Plastik sektörüne ilişkin bir  değerlendirme de PAGEV’den. İSO İkinci 500 listesine  “Plastik Ürünleri Sanayi” altında giren 25 plastik firmasından, verilerini veren 21 firmanın değerlendirmesini PAGEV, “2019’da toplam olarak cari fiyatlarla, 3 milyar 829 milyon TL üretimden satışlar, 4 milyar 225 milyon TL net satış hasılatı, 366 milyon TL brüt katmadeğer, 758 milyon TL öz sermaye, 1 milyar 909 milyon TL net aktif, 78 milyar TL vergi öncesi net kar, 167 milyon dolar ihracat ve 3.334 kişiye istihdam sağladıkları görülmektedir. İSO  İkinci 500’e giren imalat sanayii firmaları, 2019’da 2018’e kıyasla cari fiyatlarla, tüm göstergelerde pozitif performans sağlamıştır. İkinci 500’e giren ve verilerini veren 21 plastik firması ise 2019’da 2018’e kıyasla cari fiyatlarla ihracat dışında tüm göstergelerde negatif performans göstermiştir.
Nitekim, 2019’da İkinci 500 firma içine giren 21 plastik firmasının, 2018’e kıyasla ve cari fiyatlarla toplam bazda; üretimden satışları yüzde 14, net satış hasılatları yüzde 12, brüt katmadeğerleri yüzde 16, öz sermayeleri yüzde 25, net aktifleri yüzde 32, vergi öncesi dönem karları yüzde 72, istihdamları yüzde 21 gerilerken sadece ihracatları yüzde 49 artmıştır. İSO sıralamasında ilk 1000’e giren plastik sektör firmalarının toplam sektör üretimi içinden yüzde 8, toplam ihracatından da yüzde 12 pay alması, ilk 100’e giremeyen ve çoğu KOBİ düzeyindeki firmaların toplam üretiminin yüzde 92’sini toplam ihracatın da yüzde 90’ını gerçekleştirdiğini göstermektedir” denilmekte.
Değerli okurlarımız, İSO İlk 500 ve İkinci 500 araştırmasında, plastik sektöründeki firmaların değerli kuruluşları PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün’ün açıklaması ve  PAGEV’in kamuoyuyla paylaştığı veriler, bilgiler özetle bunlar.
Ülkemiz istihdamında, sanayisinde ve ekonomisinde çok önemli katkıları olan plastik sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarımızı kutluyor, başarılar diliyorum.

Yorumlar (0)
banner366