Yalçın Sönmez (Editör) Takip et

Yalçın Sönmez (Editör) / Son Makaleleri

Yalçın Sönmez (Editör) / Bütün Yazıları

banner402

banner345

banner403

banner374

Yalçın Sönmez  (Editör)

Bütün Yazıları

Yalçın Sönmez (Editör)

Türkiye yeni bir başarı hikayesi yazacaktır

Türkiye tarihi önemi olan bir devlet reformunun yeni yönetim sistemini uygulamaya koydu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'nı ve Milletvekilleri'ni seçtik. Seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı...
01 Temmuz 2018

EKONOMİNİN BAŞARI HİKAYESİ

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini bir arada yapıyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini yapacağımız konusunda görüş birliği var. Seçimin önemi yeni bir hükümet sistemine ve devlet yönetim modeline geçecek...
01 Haziran 2018

‘Süper Akıllı Toplum’ arayışı

Adı konulmamış bir dünyada gibiyiz. Sadece insanda olduğunu bildiğimiz 'akıl” artık nesnelerin aklı, kentlerin aklı, makinaların aklı ‘şeyler dünyasının aklı' ve toplamda toplumun aklı oluyor, ona ‘Süper Akıllı Toplum'...
01 Mayıs 2018

ULUSAL VE ULUSLARARASI İKİ ZİRVE

Nisan ayında, Dergimiz KobiEfor'un çözüm ortağı olduğu, biri uluslararası, biri de ulusal olmak üzere iki önemli zirve gerçekleştireceğiz. İki Zirve'nin de seçtikleri ana temalarla zamanın ruhunu yakaladıklarını söyleyebiliriz....
01 Nisan 2018

‘Akıl Teri’ ile değişim ve dönüşüm

Başbakan Binali Yıldırım 11. Kalkınma Planı sunum konuşmasında, 'Alın terinden akıl terine geçeceğiz” dedi; ne demek istediğini hepimiz anladık. Çünkü epey zamandır Türkiye, sanayide yüksek teknolojiye geçişi, tasarım, inovasyon...
01 Mart 2018

Korumacılık Değil, Yerlileştirme

2008 krizinden sonraki 10 yıl, küresel ekonomiyi üretim, dış ticaret ve bölgesel ağırlıklar yönünden önemli ölçüde değiştirdi. Bu değişikliğin doğal sonucu olarak, dünyanın en güçlü ekonomisi ABD küreselleşmeyi yavaşlatan, korumacılığı...
31 Ocak 2018

Gelecek Nasıl Görünüyor?

Gş dünyasında adettir; giden yıl ne götürdü, yeni yıl ne getirecek; yılların kesiştiği yerde buna bakarız. Biten 2016 yılı ekonomide yavaşlama yarattığı için 2017'de bütün dikkatler 'büyüme sorunu”na kilitlenmişti. Hükümet...
31 Aralık 2017

Ekonomik iyimserlik

Türkiye ekonomisinin 2017 yılı performansına topluca baktığımızda belli bir toparlanma ivmesinin yakalandığını görüyoruz. Olumlu ve hepimizi umutlandıran gelişmelerden biri ihracatta gerçekleşti. İhracatın 2017 yılı boyunca seyri, tarihi...
30 Kasım 2017

İKİ AÇIDAN TÜRKİYE

Türkiye ekonomisine iki açıdan bakıyoruz, iki ayrı tablo görüyoruz. Biri günlük, diğeri geniş zaman skalası içinde saklı tablodur. Günlük tabloda şunlar var: 2017 üçüncü çeyrek büyümesi çift haneli, yıllık toplam büyüme ise yüzde...
31 Ekim 2017

KAÇINILMAZ REFORMLAR

Yeni OVP açıklandı. Türkiye ekonomisi bu sene yüzde 5 büyüyecek. Büyüme 2018 yılından başlayarak yüzde 5.5 bandında istikrar kazanacak. Bu öngörü ‘geleneksel olmayan' üretime yapılacak yatırımlar sayesinde gerçekleşecek. Üretim...
30 Eylül 2017

İKİ ‘YENİ’MİZ

Türkiye'nin güncel ekonomik sorunları var; hafif dokunuşlarla çözebiliyoruz. Arkasından yeni sorunlar doğuyor, öncelikler disiplini içinde onları da makro veya mikro reformlar yaparak çözmeye çalışıyoruz. Sorun yaratan ekonomik yapıdan,...
31 Ağustos 2017

YENİ ŞEYLER!

Tarihten öğrendiğimizdir; 'Toplumlar sadece çözebileceği sorunları gündemine alır.” Türkiye son otuz yıldır sürekli olarak 'teknoloji”, 'ileri teknoloji”, 'yüksek teknoloji”, 'bilgi ve iletişim teknolojileri”,...
31 Temmuz 2017

ÜRETİM EKOSİSTEMİNE DOĞRU

Üretim Reform Paketi yasalaştı. Böylece yatırımın ve üretimin önü biraz daha açılmış oldu. Yasa ile sanayide, yatırımı hızlandıran ve üretimde genel maliyetleri düşüren düzenlemeler, ekonomide yaşanan yavaşlık ortamında iyimserlik...
30 Haziran 2017

Büyüme sıkıntısı nasıl aşılacak?

Dünya ekonomisinin ana sıkıntısı ‘büyüme'dir. Türkiye ekonomisi için de böyle. Bize özgü olan ise gelişen ekonomilerden örneğin; Çin ve Hindistan ekonomileri yüzde 6'nın üzerinde büyüme hızını istikrarlı biçimde yakalamışken...
31 Mayıs 2017

Türkiye ve Avrasya

Avrasya ükelerinin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve üst düzey politikacıları ile geçen ay, İstanbul'da 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Zirve öncelikle AB krizine odaklandı. İngiltere'nin ayrılma kararı,...
30 Nisan 2017

Ekonomide temel sorunumuz

Bir konuştuğumuz ekonomi var, bir de yaşadığımız ekonomi. Konuştuğumuz ekonomi kötümserlik, yaşadığımız ekonomi iyimserlik yaratıyor. Gerçekçi olan, yaşadığımız ekonomidir, konuştuğumuz havada kalmaktadır. Bu değerlendirmemi, gerçek...
31 Mart 2017

Ekonomik durum

Türkiye ekonomisinin bugünü ve yakın geleceği hakkında iki değişik değerlendirme var. Biri 'Sırat Köprüsü'nden geçtiğimizi söylüyor, diğeri de 'mevsim nezlesi' olduğumuzu. Hükümet görüşü 'mevsim nezlesi'...
28 Şubat 2017

Türkiye ekonomisinin büyüme kapasitesi

Türkiye ekonomisi, ‘Gelişmekte Olan Ekonomi'ler sınıfındandır. Bu ekonomilerin, ‘Gelişmiş Ekonomi'lerde olmayan bir özelliği bulunmaktadır. Bu özellik, hem içeriye, hem de dışarıya doğru büyüme kapasitesine sahip bulunmalarıdır....
31 Ocak 2017

Nasıl bir yıl?

2017 yılına girdik. İş dünyasında herkesin sorusu; ‘acaba nasıl bir yıl olacak?' Dünya ekonomisi 2016'yı vasat bir görünümle bitirdi. Küresel büyümeyi ABD ekonomisi yüzde 1.6, Çin ekonomisi ise yüzde 6.6 ile sürüklediler....
31 Aralık 2016

Moral değerlere dönüş

2016 yılının 2. yarısında Türkiye ekonomisi, ne 'krize”, ne de bir 'kriz beklentisi” içine girdi, ama dünya ekonomisindeki olumsuz gelişmeler nedeniyle görece kırılgan bir döneme girdi. Hükümet ve iş dünyası bu kırılgan dönemden...
30 Kasım 2016

Sıkıntı nerede?

15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye'de gözle görünür bir toplumsal kapasite kaybına yolaçtı. Kapasite sadece kamuda değil, özel sektör kurumlarında da düştü ve sivil toplumun tamamına yayıldı. Kurumsal kapasite azalınca bireysel kapasitenin...
31 Ekim 2016

Sivil topluma iş düşüyor

Ekonomi OVP öngörüleri doğrultusunda iyiye doğru giderken 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle geçici bir belirsizlik dönemine girdi. 'Belirsizlik dönemi”ni hızla geride bırakıp 'normal”e geçmek için siyasetin ve iş dünyasının...
30 Eylül 2016

Ekonomide balans ayarı

Temmuz ayının tam ortasında Türkiye hem siyasi, hem ekonomik, olumlu anlamda iki kırılmayı birden yaşadı. Siyasi kırılma uzlaşma siyasetini ve demokraside tam mutabakatı, ekonomide ise yatırıma ve üretime yönelik önemli bir vizyon değişikliği...
31 Ağustos 2016

Türkiye’nin önüne açılan fırsatlar

Ender de olsa bazen 'zaman yoğunlaşması” gerçekleşir; normalde yüz yıla sığabilecek olaylar 1 aya sıkışır. Türkiye Temmuz 2016'da, gününü ve geleceğini yeniden tasarlama fırsatını elde ettiği iki önemli olay yaşadı. Bunlardan...
31 Temmuz 2016

Türkiye’nin Avrupa’dan alacağı

İngiltere, AB'den ayrılma kararı aldı. Bekleniyordu. Çünkü İngiltere AB'nin 'yarım” üyesiydi, AB'den en az yararlanan üye idi, sanayi devrimini yapmış bir ülke idi ama üretimden değil, 'paradan para” kazanıyordu....
30 Haziran 2016

Üniversite konuşmalı

Küreselleşmeyi, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, üretme dinamiğinin Batı'dan Asya'ya kaydığını ve daha pek çok şeyi Türkiye'nin gündemine alıyor, A'dan Z'ye konuşuyoruz fakat konuştuğumuz bu konularla doğrudan...
31 Mayıs 2016

200. Sayısında KobiEfor ve Girişimcilik

Nisan ayında iki büyük zirve gerçekleştirdik. Birincisi, 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi, ikincisi de XII. KOBİ Zirvesi'ydi. Her iki zirve de Türkiye'nin ekonomik büyüme ve kalkınma vizyonuna katkı sağlayacak olan dinamiklere seslenmek amacındaydı....
30 Nisan 2016

Yeniden Girişimcilik

Kapsamlı ve derin bir ekonomik-sosyal değişimi ifade eden girişimcilik Türkiye'nin güncel yakıcı sorunlarının başında geliyor. Bu tespitten hareketle biz de TOSYÖV olarak 27-28 Nisan tarihlerinde, ana teması 'Girişimci Ekosistemi”...
31 Mart 2016

4.0 Sanayi Devrimi

Bu sayımızın kapak konusunu 4. Sanayi Devrimi oluşturuyor. Sanayi 4.0 da deniyor. Üretimde verimliliği yüzde 20'ler seviyesinde artırdığı doğrulanmış olan Sanayi 4.0, nesnelerin internetinden büyük veriye, robotlardan birbiriyle konuşabilen...
29 Şubat 2016

Girişimcilik ve Türkiye

Türkiye Mustafa V. Koç'u erken kaybetti. Mustafa Koç, dededen ve babadan miras gelen bir aile şirketleri topluluğunu küresel ekonomik bir güce dönüştürmeyi başaran çok özel bir lider profiliydi. Tarihi anlamında 'gerçek burjuva”...
31 Ocak 2016
-4°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ocak 2021
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:48
Akşam 18:10
Yatsı 19:35
banner366