Haluk Ünaldı / Son Makaleleri

Haluk Ünaldı / Bütün Yazıları

banner472

banner458

banner457

Haluk Ünaldı

Bütün Yazıları

Haluk Ünaldı

Fuarlar Fırsattır!

Ülke olarak 2023 yılına yönelik 500 milyar dolar gibi çok iddialı bir ihracat hedefimiz var. Yıllık ortalama yüzde yirminin üzerinde bir artış oranı gerektiren bu hedefe ulaşmanın zorluklarının farkında olarak yapılması gereken de birçok...
31 Temmuz 2017

İhracatın Kritik Faktörü: Konsantrasyon!

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel ihracatın son iki yıl itibarı ile daralma trendinde olduğunu biliyoruz. Aynı dönemde Türkiye ihracatı da dünyadaki gelişmelere benzer şekilde daralmasını sürdürmüş ve 2016 yılı ihracatı...
30 Haziran 2017

İhracat Konsantrasyonumuz Neden Düşük?

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2016 yılı itibarı ile 142.6 milyar dolarlık ihracatla 30. sırada olan ülkemiz, ihracat konsantrasyonu (Concentration of exporting countries) olarak 0.04 değeri ile ihracatçı ülkeler arasında sonuncu durumdadır....
31 Mayıs 2017

İyi Kaptan Fırtınada Belli Olur!

Ekonomi ve iş dünyasındaki ‘Fırtınalı' havayı görünce seneler önce Deniz Kuvvetleri'nde görevli iken yaşadığım ve sonuçlarını hiç unutmadığım bir anımı sizlerle paylaşmayı arzu ettim. Yıllar önce genç bir deniz subayı...
30 Nisan 2017

İhracat Böyle Artmaz!

Son beş yılda 150 milyar dolar civarında duran, hatta azalma eğilimine giren ihracatımızın ülkemizin en önemli sorunlarından biri olduğu açıktır. Bütün ihracat potansiyeli olan şirketlerin, mesleki dernek ile birliklerin ve ilgili kamu kurumlarının...
31 Mart 2017

Ayakkabı Sektöründe Büyük Rakipler ve Fırsat Pazarlar

Mevcut kaynaklara göre ayakkabıya ait ilk bulgulara Avrupa'daki mağaralarda rastlanmakta olup, ayakkabının tarihi kıyafetlerin tarihi kadar eskidir. İlk topuklu ayakkabının ise eski Yunan ve Romalılar'da sahnede boyu uzun göstermek için...
28 Şubat 2017

İhracat, Küresel Bir Savaştır!

Büyük ümitlerle 2017 yılına girdik ve Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yılına sadece altı sene kaldı. 2023 yılı için koymuş olduğumuz ihracat hedefimizin 500 milyar dolar olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan 2015 yılı ihracatımız sadece...
31 Ocak 2017

CEO!

Şirket üst kademe yöneticilerine son zamanlarda CEO veya Türkçe tabiri ile ‘siyo' demek alışkanlık haline gelmeye başladı. Sadece 5 veya 6 kişiden oluşan şirketlerin ‘Genel Müdür' pozisyonlarında çalışanlarına bile böyle...
31 Aralık 2016

Şirketlerde Yasama, Yürütme ve Yargı!

Şirketler de devletler gibidir. Aynı devletlerde olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı erklerini şirketlerde de temel organlar olarak görebiliriz. Devletlerdeki yasama organının şirketlerdeki karşılığı, şirketlerin yönetim kuruludur. Şirketlerin...
30 Kasım 2016

Yine mi kurumsallaşma!

Yazıma ‘Aile şirketlerinde kurumsallaşma' diye başladığım anda sürekli okuyucularımın ‘Yine mi kurumsallaşma!' dediğini duyar gibi oluyorum. Ancak kuruluşunu takiben makul bir süre karlı olarak hayatta kalan bütün aile şirketleri...
31 Ekim 2016

Şirketlerde Gelecek Kuşak!

Bütün dünyada ve Türkiye'de artan rekabet, küreselleşme ve kurumsallaşamama gibi nedenler şirket yaşamlarını tehdit etmeye devam ediyor ve yaşam sürelerini kısaltıyor. Türkiye'de ortalama şirket yaşam sürelerine yönelik sağlıklı...
30 Eylül 2016

Sayın Patronlar, Stratejist Sizsiniz!

Televizyon ekranlarında ve yazılı basında kendisini ‘stratejist' olarak tanıtanlara son günlerde sıkça rastlıyoruz. Oysa iş dünyasındaki gerçek stratejistler, şirketlerinin patronları ve üst kademe yöneticileridirler. Nedenlerine gelince;...
31 Ağustos 2016

Bilinen Bir KOBİ Senaryosu!

Bir KOBİ sahibi ve aynı zamanda yöneticisi iseniz ancak aşağıdaki senaryoda kendinizi bulamıyorsanız, bu yazı sizin için değildir: 'Şirketimi seneler önce kurdum. Kendim ‘çekirdekten yetişme' olduğum için, ürünümüzün nasıl...
31 Temmuz 2016

Başarı veya Başarısızlık ‘Kader’ Değildir!

‘Kader' ve ‘Alın Yazısı' konularındaki kişisel inancımı saklı tutarak ifade etmek isterim ki bir şirketin başarısı veya başarısızlığı ‘Kader' değildir ve bu tamamen yönetim takımının ‘Uygun' stratejik kararları...
30 Haziran 2016

Bisiklet Ehliyeti ile TIR Kullanılmaz!

Birçoğumuzun bisiklet ehliyeti yok. Bununla beraber istediğimiz zaman ‘Ehliyetim var mı?' diye düşünmeden bisiklete rahatlıkla binebiliyoruz. Ancak konu TIR olduğunda kullanmayı aklımıza bile getirmiyoruz. Oysa hiç fark olmamasına rağmen...
31 Mayıs 2016

Şirketlerimiz için dev bir pazar

Günümüz koşullarında rekabetin inanılmaz boyutlara ulaşması ile hemen hemen bütün şirket ve KOBİ'lerimiz ihracatlarını arttırmak için büyük bir çaba içine girmişlerdir. Ülkemizin 2023 yılı ihracat hedeflerini yakalayabilmesi veya...
30 Nisan 2016

Rekabetin Şiddeti ve Basketbol İlişkisi

Şirket yöneticilerimizin hemen hemen tamamının, artan rekabet ortamından giderek daha fazla rahatsız olduğuna eminim. Gerçekten, arz-talep dengesinin acımasız bir şekilde talep lehine dönmesi, diğer bir ifade ile arzın bütün sektörlerde talebin...
31 Mart 2016

‘Endüstri Mühendisi’ ne iş yapar?

Danışmanlık yaptığım orta büyüklükteki şirketlerde çalışmaya başladığım ilk gün sorduğum sorulardan birisi de 'Şirketinizde endüstri mühendisi var mı?” oluyor. En fazla aldığım cevap 'Bir tane var” oluyor ama kendisine...
29 Şubat 2016

Patron Şirketlerinde Süreklilik

Şirketler canlı organizmalardır; doğarlar, büyürler ve ölürler. Bir şirket kuran ve adına ‘Patron' dediğimiz girişimcilerin de öncelikli hedefleri şirketlerini ‘sağlıklı olarak' yaşatmaktır. Bunu başardıklarından bir süre...
31 Ocak 2016

‘Stratejik Bilgi Sistemi’ Olmadan Olmaz!

Şirketlerimizin hemen hemen bütün yöneticilerinin ve beyaz yakalı çalışanlarının masalarını artık bir bilgisayar süslemektedir. Bu kapsamda, son otuzbeş senenin iş dünyasına en büyük hediyesi olan masaüstü bilgisayarlarının şirketlerimizde...
31 Aralık 2015

Bir KOBİ Neden Büyük Şirket Olamaz?

Anadolu'da onbinlerce KOBİ aile şirketi olarak kurulmuş ve yapılanmıştır. Halen kurucu veya ikinci kuşak patron tarafından yönetilen bu KOBİ'lerimizin tamamı büyümek, ‘kurumsallaşmak' ve büyük bir şirket haline gelmek ister...
30 Kasım 2015

Aile Anayasası

‘Bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, genel kabul görmüş kurallar bütünü' olarak tanımlanan bir anayasa, bütün devletlerin ‘olmaz-ise-olmaz' bir unsurudur. Devletlerin olduğu kadar, şirket sahibi ailelerin,...
31 Ekim 2015

Şirketlerimizde ‘Kurumsallaşma’

Anadolu'nun her yerine yayılmış on binlerce şirket ve KOBİ'lerimizin çok büyük bir çoğunluğunun başarılı bir girişimci tarafından kurularak, faaliyetlerini ‘aile şirketi' yapısı içinde sürdüren işletmeler olduğunu...
30 Eylül 2015

Sayın Yöneticiler, Bu Bir Dünya Savaşıdır!

Burak Turna'nın ‘Üçüncü Dünya Savaşı' romanından söz etmediğime emin olun. Kitabın konusu bir dünya savaşının 2010 yılında çıkacağı üzerine tasarlanmıştı. 2015 yılını yaşıyor olmamız nedeni ile bu romanın sadece...
31 Ağustos 2015

İşi bilmek ama yönetmeyi bilmemek!

Birçoğu ‘Aile Şirketi' olarak yapılanmış ve bütün Anadolu'ya yayılmış KOBİ'lerimizi yakından incelediğimizde, hepsinin bir ‘hikâyesi' olduğunu görüyoruz. Bu hikâyeler, büyük çoğunlukla, yaptıkları iş kolunu...
30 Haziran 2015

Bir Şirket Kolay ‘Batmaz’!

Ülke ekonomimizin can damarları olan şirketlerimizin büyük çoğunluğunun ‘Aile Şirketi' olarak yapılanmış KOBİ'ler olduğunu biliyoruz. Şirket patronlarımızın büyük çoğunluğunun ‘küresel bir şirket' sahibi olma hayali...
31 Mayıs 2015

Bildiklerinizi Unutun!

Ülkemizin KOBİ tarihi yazılırken çok özel bir yere sahip olacağından emin olduğum KobiEfor Dergisi'nde tekrar yazmaya başladığımdan dolayı öncelikle mutluluğumu ifade etmek isterim. Bütün dünyada teknolojinin ateşlediği büyük bir...
01 Mayıs 2015