banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

İş kazaları 2015’te yüzde 11 azaldı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), alanında özel sektörün en kapsamlı araştırması olan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri 2015’i açıkladı.

REEL SEKTÖR 01.10.2016, 08:00 03.10.2016, 15:07
11540
İş kazaları 2015’te yüzde 11 azaldı
20 ilde, 143 üye işyerindeki 121 bin 183 çalışanı kapsayan araştırmaya göre toplamın yüzde 4’üne denk 4 bin 852 çalışan iş kazası geçirdi. Bu, 2014’e göre yüzde 11 azalma anlamına geliyor. En fazla iş kazası; ay bazında Haziran, gün bazında Salı, çalışma saati bazında ise 2. saatte meydana geldi. Beyaz yakalıların kaza geçirenler içindeki payı yüzde 3.2 oldu. Cinsiyet dağılımına göre ise erkek çalışanların yüzde 4.3’ü, kadın çalışanların yüzde 1.5’i kazaya maruz kaldı. 2015’te yaşanan iş kazalarının yüzde 44’ü, 5 ve üzeri kayıp işgünüyle sonuçlandı. Kazaların yüzde 23’ünde ise iş göremezlik yaşanmayıp, aynı gün çalışılmaya devam edildi. Kazalar sonrasında maalesef üç can kaybı yaşandı. 15 çalışan ise meslek hastalığına maruz kaldı.
Kaza sıklık oranı düştü: İş sağlığı ve güvenliği istatistiklerinde kullanılan temel göstergelerden olan Kaza Sıklık Oranı (KSO) ve Kaza Ağırlık Oranı (KAO) verilerine bakıldığında 2014’te 22.48 olan KSO, 2015’te 19.13’e geriledi. KAO ise 0.25’ten 0.27’ye yükseldi. KSO, meydana gelen iş kazaları ile çalışılan saatler arasındaki ilişkiyi, KAO ise kayıp işgünü sayısı ile çalışılan saatler arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Yaş ve mesleki kıdem açısından bakıldığında geçmiş trendlerin devam ettiği görüldü. Kazalıların yaşa göre dağılımında 25-34.9 yaş aralığı yüzde 46 oranı ile ilk sırada yer aldı. Kazalıların yüzde 23.8’inin 0-1.9 yıl kıdem aralığındaki genç çalışanlar olduğu görüldü. Bunu yüzde 20.7 ile 2-4 yıl kıdem aralığındaki çalışanlar izledi.

Yorumlar (0)