banner472

banner458

banner457

banner505

Sektörün kaldıraçları devrede İlk 6 ay büyüme yüzde 12’yi buldu

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ilk 6 ay verilerini açıkladı. Yılın ilk 6 ayında prim üretimi yüzde 12 artışla 23 milyar lirayı geçti. İlk 6 ayda hayat branşı canlılık yaşadı. İlk 6 ayda prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47.6 artarak 3.3 milyar liraya ulaştı. Büyümenin lokomotifi ise hayat dışı branşlar oldu. Üretimin 19.3 milyar lirası hayat dışı branşlardan geldi.

SİGORTA 01.08.2017, 08:57 31.07.2017, 17:14
12797
Sektörün kaldıraçları devrede İlk 6 ay büyüme yüzde 12’yi buldu
Sigorta sektörünün 2017 yılı performansı açıklandı. Sektörde ilk 6 ayda prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 büyüyerek 23 milyar 135 milyon lira oldu. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) üye şirketlerine dayandırarak açıkladığı verilere göre üretimin 19.8 milyar lirası hayat dışı branşlardan, 3.3 milyar lirası ise hayat sigortalarından elde edildi. Sektör hayat dışında reel olarak yaklaşık yüzde 3 küçülürken, hayat branşında yüzde 33 oranında büyüdü. Sektörde en çok prim üreten ilk 5 şirketten dördünün reel olarak küçülmesi dikkat çekti. Sektör 2016 yılını hayatdışı  ve hayat branşlarında yüzde 30.5 artışla 40.5 milyar TL prim üretimiyle kapatmıştı.

Tavan fiyattan ‘Riskli Sigortalılar Havuzu’na
Sektör yıla zorunlu trafik sigortasında ‘yüksek prim’ tartışmalarıyla başlamıştı. 12 Nisan’da tavan fiyat uygulamasına geçilmesi yılın ilk 6 ayındaki prim üretimi performansını etkiledi. Yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 artışla 2.9 milyar lira olan prim üretimi, yılın ikinci 3 ayında yüzde 23.3 düşüşle 2.6 milyar lira oldu. Yılın ilk 6 ayında zorunlu trafik sigortası prim üretimi yüzde 11.1 düşüşle 5 milyar 575 milyon liraya geriledi. Zorunlu trafikte üretim düşüşü Mayıs ayında yüzde 28.6’ya kadar çıktı. Trafik sigortası priminde ortalama yüzde 20 indirim meydana getiren yeni düzenleme ile İstanbul’da iyi sürücülere 470, kötü sürücülere 2 bin 137 lira tavan gelmişti. Türkiye genelinde tavan fiyat ise 444 lira olmuştu.

Zorunlu trafik sigortasına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ardından bazı şirketlerin hasar riski yüksek araç grupları için poliçe düzenlemekten kaçındıklarını belirterek, sorunun çözümü amacıyla prim ve hasar tutarlarını tüm şirketlere dağıtacak "Riskli Sigortalılar Havuzu'" oluşturacaklarını bildirdi. Şimşek, Riskli Sigortalılar Havuzu sistemini şöyle anlattı: "Bu modelde şirketler, kapsamdaki sigorta grupları için yani 1. ve 2. basamak dediğimiz kötü sürücüler veya taksi, minibüs, otobüs gibi sürekli trafikte olan araçlara yönelik kesilen poliçelerden aldıkları primleri merkezi bir havuzda toplayacak. Hasar ödemeleri de belli kurallar dahilinde bu havuzdan karşılanacak ancak hasar sürecini her şirket kendisi yürütecek. Şirketler havuz modelinde prime ve hasar tutarına belli kurallar dahilinde iştirak edecek. Bu iştirakte şirketlerin son 3 yıldaki pazar payları yüzde 50 oranında dikkate alınacak, kalan yüzde 50 ise şirketler arasında eşit dağıtılacak. Ayrıca, şirketler devrettikleri primden belli bir payı, giderler için komisyon olarak alacak. Biz modelde bu oranı yüzde 5 olarak belirledik."Şimşek, söz konusu modelin tavan fiyat uygulamasının bir alt kümesi olduğuna işaret etti.

Tavan fiyat uygulamasında her şirketin primi aldığını ve hasarı kendisinin ödediğini anımsatan Şimşek, havuz sisteminde ise riskli olarak adlandırılan sigorta gruplarının prim ve hasar tutarlarının şirketler arasında merkezileştirilerek bölüştürüldüğünü söyledi. Havuz modelinde sigorta şirketlerinin hasar süreçlerini kendilerinin yönetmeye devam edeceğine işaret eden Şimşek, sigortalılar açısından muhatap bulma sorunu yaşanmayacağını vurguladı. Şimşek, söz konusu havuzu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'nun yöneteceğine dikkati çekerek, büronun işlemlerinin de Hazine Müsteşarlığınca takip edilerek denetleneceğini bildirdi. Trafikte kayıtlı yaklaşık 21 milyon aracın 15.2 milyonunu kaskosuz olduğu dile getiriliyor.

Sektörde haraketlilik var
Hayatdışının diğer alt branşları performanslarıyla dikkat çekti. Örneğin yağış ve doğal afetlerde yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.6 üretim artışı sağlayarak 2.9 milyar liraya ulaştı. Sektörde genel zararlar olarak ifade edilen; inşaat, hırsızlık, tarım sigortaları alanında ise prim üretimi yüzde 20 artışla 2.7 milyar lira oldu. Hastalık-sağlıkta bir önceki yıla göre ilk 6 ayda yüzde 17.8 büyüme sağlandı ve 2.7 milyar lira prim üretildi. Kaskoda ise yüzde 7.9 artışla 3.3 milyar lira büyüklüğe ulaşıldı.

KGF hayatı da etkiledi
TSB’nin verilerine göre sektörde en önemli hareketlilik hayat branşında yaşandı. İlk 6 ayda prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47.6 artarak 3.3 milyar liraya ulaştı. Canlılığın en önemli nedeni ise tüketimi artırıcı politikalar oldu. Kredi Garanti Fonu üzerinden yapılan teşviklerle büyüyen ticari krediler büyümeyi sağladı. İlk 3 ay prim üretimi yüzde 50.9 artışla 1 milyar 658 milyon lira, ikinci 3 ayda yüzde 44.4 artışla 1 milyar 655 milyon lira olu.

Allianz lider
2017 yılının ikinci çeyreği sonunda en çok prim üreten şirket 2 milyar 604 milyon lirayla Allianz Sigorta oldu. Bu şirketi 2 milyar 333 milyon lirayla Anadolu Sigorta ve 1 milyar 421 milyon liralık üretimle Axa Sigorta izledi.
Hayat sigortalarında en çok prim üreten şirket 693 milyon lirayla Ziraat Hayat ve Emeklilik olurken, 299 milyon lirayla Allianz Yaşam ve Emeklilik ve 282 milyon lirayla Anadolu Hayat Emeklilik bu şirketi takip etti.

Sigortacılık, teknolojiyle yeniden doğdu
2017, sigorta teknolojileri (InsurTech) için yükseliş yılı olacak. KPMG’nin InsurTech alanında yaptığı küresel araştırmalar hakkında bilgi veren KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “Toplum, Fintech kavramını benimsenmiş durumda, ancak geçtiğimiz yıldan itibaren ‘InsurTech’ terimi de sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Son 3 yılda, ilk 100 Fintech firması sıralamasına baktığımızda, sigortacılık girişimlerinin neredeyse iki katına çıktığını görüyoruz” dedi. Birçok sigortacılık devinin, geleneksel yöntemleri bırakarak daha çevik ve hızlı büyüyen InsurTech firmalarına dönüşeceğini belirten Cantürk, “KPMG’nin yaptığı araştırmalar gösteriyor ki, sigortacılık firmaları 2017’de InsurTech firmalarıyla ortaklık etme yolunda kaynaklarını ciddi boyutta kullanacak” diye konuştu.

BES’te rakamlar büyüme vadediyor
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi büyümesini sürdürüyor. 2017’nin Temmuz verilerine göre; katılımcıların fon tutarı 61.444 milyon lirayı buldu. Devlet katkısı fon tutarı ise 8.987 milyon TL’ye ulaştı. Şirketlerin katılımcılarının toplamı 6 milyon 814 kişi oldu. Sektördeki katkı payı tutarı ise 48.265 milyon TL olurken yatırıma yönlenen tutar 47.570 milyon TL oldu. EGM’nin 2016 yılı sonu verilerine göre ise BES’teki katılımcıların yüzde 26’sı kendini serbest meslek mensubu olarak tanıtıyor. Ardından ise yüzde 16.6 ile ev hanımı, yüzde 15.6 ile işçi, yüzde 9.5 ile memur, yüzde 7 ile öğretmen ve yüzde 4.1 ile emekliler izliyor. 

EGM’NİN Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2016 raporunda sektörün büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü gösteriyor. Hazine Müsteşarı Osman Çelik raporda şu ifadeleri kullanıyor: “Katılımcı sayısının 2016 yılı başından sonuna kadar yaklaşık 600 bin kişi kadar artış göstererek 6 milyon 625 bin kişiye yükselmesi ve katılımcılara ait fon tutarı toplamının, devlet katkısı tutarları dahil, yaklaşık olarak 48 milyar TL’den 61 milyar TL dolaylarına ulaşarak, bir yıl içinde 13 milyar TL artış göstermiş olması mevcut gelişimin en çarpıcı göstergelerindendir. Bu gelişme, ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşma yolunda olumlu bir adımdır. Bireysel Emeklilik Sistemi, ulusal tasarruf oranlarımızın artırılması ve bu yolla ekonomimize ve sermaye piyasalarımıza uzun vadeli fonların kazandırılması, dış finansmana duyulan ihtiyacın azaltılması noktasında üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir uygulamadır. Müsteşarlığımız tarafından yürütülmüş ve bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı sağlayan Kanun değişikliği 01.01.2017  tarihinde yürürlüğe girmek üzere 2016 yılında TBMM’de kabul edilmiştir. Söz konusu uygulamanın özellikle orta ve uzun vadede, yurt içi tasarruf oranlarının artırılmasında, kişilerin emeklilik dönemlerindeki  alım güçlerinde yaşayabilecekleri azalışların önüne geçilmesinde ve piyasa derinliğinin artırılmasında büyük rol oynayacağını düşünmekteyiz.”

AvivaSA ile, BES’te gayrimenkul dönemi
AvivaSA
, BES katılımcılarının yatırım yaptıkları varlıklar arasına, yüksek kira geliri ve değer artışı potansiyeli taşıyan gayrimenkulleri ekleyen ilk şirket oldu. Bu sayede, portföylerinde “Esnek Fonlar”a yer veren katılımcılar, belirli bir miktar gayrimenkule de yatırım yapmış olacaklar.
AvivaSA BES Fonları’nın yatırım yapmakta olduğu, Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım fonu olan AK Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonu, düzenli ve sürdürülebilir kira getirisinin yanı sıra; değer artış beklentisi sunan A sınıfı ofisler başta olmak üzere, ticari gayrimenkullere yatırım fırsatı sunuyor. Fon, kişisel anlamda erişimin kolay olmadığı gayrimenkul piyasasının en cazip segmentine odaklanıyor. AK Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonu ilk yatırımlarını, İstanbul merkezi iş alanının kalbinde yer alan Astoria Ofis Blokları ve Pladium Tower’a yaptı. AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, gayrimenkule yatırım yapmanın Türk insanının önemli tercihleri arasında yer aldığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Emeklilik sisteminin gelişmiş olduğu Avrupa ve ABD’de gayrimenkul, emeklilik varlıkları arasında önemli bir yere sahip. Ayrıca diğer varlık sınıflarıyla büşük bir korelasyona sahip olması,  gayrimenkulü harika bir portföy çeşitlendirme aracı haline getiriyor.”

Sigorta Cini staj programı başladı
Türkiye’nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri Sigorta Cini’nin hayata geçirdiği “Mesleki Sohbetler” projesi ile sigorta ve finans bölümü öğrencileri stajlarına başladı. Yıl boyunca öğrencilerle iletişimde olan Sigorta Cini; İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversiteleri’ne ait Meslek Yüksek Okulları’nın, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileriyle bir araya gelerek onları iş hayatına dair bilinçlendirdi ve sigorta sektörünü yakından anlattı.

Projeye katılan okulların başarılı öğrencileri ise yaz döneminde Sigorta Cini’nde staj imkanı kazandı. Her geçen gün gelişen ve büyüyen sigortacılık sektöründe öncü adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Sigorta Cini CEO'su Pieter-Bas Vos, konu hakkında şunları söyledi: "Sigorta Cini olarak kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Meslek Yüksek Okulları'nda okuyan öğrencilere rol model olmayı hedeflediğimiz bu proje sayesinde sektör ve sektörün gelecekteki temsilcileri arasında bir köprü görevi görüyoruz. Aynı zamanda başarılı öğrencilere staj imkanı sağlamaktan da mutluluk duyuyoruz."

Vakıf Emeklilik, otomatik BES’i OSB’lere anlattı
Vakıf Emeklilik, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren otomatik katılımı Türkiye’nin farklı Organize Sanayi Bölgeleri’nde düzenlediği toplantılarla işveren ve çalışanlara tanıttı. Gaziantep, Adana,  Gebze, Tuzla Birlik, İzmir Atatürk, Kemalpaşa ve İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçekleştirilen toplantılarda Vakıf Emeklilik Kurumsal Satış Birimi, otomotik katılımın uygulama detaylarını, çalışan ve işverene sağladığı kazanımlara ilişkin şu bilgileri verdi: “Otomatik katılım işverene çok fazla bir yük getirmiyor. İşverenler sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacaklardır. Halihazırda sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile işverenlerin sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır.”Ayrıca toplantılarda Vakıf Emeklilik’in sunduğu hizmetlerde anlatıldı.

Otomotik katılım desteğiyle BES, herkesi kapsayacak
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, otomotik katılımın BES’in kapsamını ve etkinliğini artırmak açısından çok yararlı olduğunu belirtti. Sincek, “BES, küçük yatırımlarla birikim yapılabilecek şu anda var olan en iyi sistem olduğunu anlatmalıyız. Sistem tüm vatandaşlarımızı kapsamayı amaçlıyor. Kesintisi az olan şeffaf bir sistem. Vatandaşlarımızın birikimlerini değerlendirebilecekleri profesyonel bir yatırım aracı olan BES’te devlet katkısı yüzde 25; altın, döviz, kira sertifikaları ve hisse senetleri gibi araçlara sahip fonlarda değerlendirilen birikimlerin katkısı ise yüzde 10 civarlarında” dedi.
Gençler ve düşük gelirli çalışanların sistemde kalmaya daha fazla meyilli olduğunu aktaran Sincek, sistem gençlere daha iyi anlatılırsa gençlerin sistemde kalma sürelerinin uzayacağına dikkat çekti. Sincek, Katılım Emeklilik’in, otomatik katılımın başladığı 2017 başından beri 200 binden fazla kişiyi BES’e dahil ettiğini belirterek, “Kamu kurumları da dahil olmak üzere 313 şirketi BES’e katılımını gerçekleştirdik” dedi.

Kuruluşunun üzerinden geçen 3 yılda Katılım Emeklilik’in BES ve otomatik katılımda 800 milyon TL fon büyüklüğüne ulaştığını aktaran Sincek, “Katılım Emeklilik, sektörü de beraberinde büyüttü. Yakın gelecekte dağıtım kanalını acentelerle de güçlendirmeye hazırlanıyoruz; sağlık sigortası ve KOBİ’lere özel yeni ürünlerle de hizmet kapsamımızı genişleteceğiz” ifadelerine yer verdi.

AXA Sigorta'dan kadın girişimcilere özel sigorta
İş hayatında KOBİ ve küçük ölçekte kadın girişimcileri desteklemek amacıyla uzun yıllardır global çapta çalışmalar yürüten AXA Sigorta, şimdi de kadın girişimcilerin hayatlarına değer katmak ve karşılaştıkları zorluklar karşısında onları teşvik etmek amacıyla "Kadın Girişimci Sigortası"nı hayata geçirdi. İşyeri sigortasını oldukça geniş kapsamlı asistans hizmetleriyle genişleten AXA Sigorta, girişimci kadınların bir yandan işyerlerini tek bir poliçe ile teminat altına alırken diğer yandan bireysel ihtiyaçlarını da kolaylıkla karşılamalarını sağlıyor.

Kadın Girişimci Sigortası
; işyeri sigortası hizmetlerinin yanı sıra 7/24 Kadın Sağlığı Danışma Hattı, sağlıklı beslenme, yurtdışı medikal ikinci görüş hizmetlerini kapsayan medikal hizmetler, seyahat asistans ve concierge hizmetlerini kapsayan kişisel hizmetler, araç ve konut asistansı, çocuk sağlığı danışma, evde çocuk ve yaşlı bakımı konularını kapsayan aileye özel asistanslık hizmetleri, spa ve spor salonu indirimleri ile kadın girişimcilere üstlendikleri sorumluluklarını yerine getirmeleri ve hayatlarını kolaylaştırmaları için destek oluyor. AXA Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek, AXA Sigorta olarak kadın girişimcilerin ekonomiye katılımını artırmak için uzun yıllardır çalışmalar ve araştırmalar yürüttüklerini ve kadın girişimlerinin faaliyetlerinin devamlılığı için böyle bir ürün hazırladıkları söyledi.

Anadolu Sigorta’nın araştırma sonucu: “Mal canın yongası”
Anadolu Sigorta, tüketicilere daha iyi hizmet ve ürünler sunabilmek için geçtiğimiz dönemde bir araştırma gerçekleştirdi. 12 ilde kendisi veya ailesi için konut, kasko, sağlık sigortası ürünlerinden bir veya birden fazlasını satın alan 18 yaş ve üstü 1.022 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 40’ı öncelikle kasko sigortasını, yüzde 28.5’i sağlık sigortasını, yüzde 26’sı ise konut sigorta poliçesini satın aldığını belirtti. Tüketicilerin gelecekteki öncelikli tercihleri sorulduğunda ise yüzde 36.8 ile sağlık poliçesi ilk sırada yer aldı. Araştırmaya katılanların genel sigorta satın alma eğilimleri incelendiğinde ise; yüzde 77.3’ünün her yıl düzenli olarak sigorta yaptırdığı ve satın alma sürecinin ağırlıklı olarak acente üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi.

Araştırma sonuçları ile ilgili açıklama yapan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, katılımcıların tercihinin ‘mal canın yongasıdır’ atasözünü doğrular nitelikte olduğunu söyledi. Araştırma sonuçlarının bir kez daha ortaya koyduğu gibi özellikle sağlık sigortasında tüketicinin önceliğinin güven olduğunun altını çizen Levent Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Kasko sigortası tercihinde fiyat yüzde 23 ile en önemli kriterken, sağlık sigortasında tüketicilerin yüzde 18’i fiyatının uygun olması ile birlikte güvenilir olan sigorta şirketini tercih ediyor. Güvenilirlik, konut sigortasında da yüzde 25 ile ilk sırada yer alıyor. Ankete katılanlara en fazla tercih ettiği sigorta şirketini neden tercih ettikleri sorulduğunda ise, yüzde 24’ü güvenilir bulduğu cevabını iletti.”

HDI Sigorta BOT uygulaması Avrupa’da finalde
HDI Sigorta, 200’den fazla sigorta şirketinin katıldığı “The Digital Insurer European 2017” ödüllerinde finalistlerinden biri oldu. Avrupa’daki dijital sigortacılık uygulamalarının ödüllendirildiği yarışmada HDI Sigorta BOT uygulaması, “Sigortacılıkta İnovasyon” dalında finale kaldı. Finalde HDI Sigorta’yı Yönetim Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Emrah Çalık temsil edecek. Yarışmada finale kalan ve sektörde bir ilk olan HDI Sigorta BOT uygulaması ile Facebook Messenger üzerinden online sigortacılık hizmeti veriliyor. HDI Sigorta BOT üzerinden kolayca trafik sigortası ve kasko teklifi veriliyor ve müşteriler yönlendirildikleri acenteden poliçe alabiliyorlar. 

Yorumlar (0)