banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

01.03.2020, 08:00 9643

Şirketlerde Maliyetleri Düşürme Modelleri

Sizlerle bu ay 6 Sigma ve 5S kuralı yaklaşımlarının şirketlerde uygulama şekillerini paylaşmak istiyorum.
İlk olarak Japonya’da kullanılmaya başlanmış olan 5S; işyerinde tertip, düzen, temizlik ve disiplini sağlamak için kullanılan basit ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. 5S iyileştirme çalışmalarının ve görsel işyerinin temelini oluşturur.
5S beş aşamadan oluşan bir işyeri organizasyonudur. Adını 5 Japonca kelimenin ilk harflerinden alır.
“Seiri; Ayıklama , Seiton; Düzenleme, Seiso; Temizleme, Seiketsu; Standartlaştırma, Shitsuke; Disiplin.”
6 Sigma yaklaşımı ise ; I. Dünya Savaşı’ndan sonra düşük maliyetlerle ve yüksek kalitede üretim yapma veya hizmet verme konusu gündeme gelmiştir. Altı Sigma bunu sağlayabilecek bir model ve mükemmellik felsefesi olarak görülmektedir.
6 sigmanın müşteri odaklı birçok programdan farkı, maliyetleri düşürerek müşteri memnuniyeti sağlamasıdır. Bunu yaparken ortaya koyduğu ölçülebilir ve tutarlı net sonuçlar ‘altı sigma’nın alternatifsiz olmasını sağlayan unsurlardır. Ayrıca 6 sigma sıçramalı büyümeyi hedefler, yani küçük küçük yapılan iyileştirmelerle yetinmez ve daha fazlasını ister.
6 sigma orta ve büyük ölçekli firmaları kapsayan bir yaklaşımdır. 6 sigma içerisinde devinim ve başkalaşma barındıran bir felsefedir. Önemli olan unsur; bir birim bilgi ile sağlanan katmadeğer veya tasarruf, onu elde etmek için ödenen miktarla örtüşüyor mu?
Bu analizi yaparken 3 önemli parametre göz önünde bulundurulur;
• İşin bugünkü durumu ve geleceği,
• Mevcut performansın değerlendirilmesi,
• Değişim ve iyileşme için gerekli sistem ve kapasite.

6 sigma her firmada uygulanamaz. Uygulamak isteyen bir firmada öncelikle güvenilir verilere ve uygulanan bir kalite yönetim sistemine ihtiyaç vardır. 6 sigmaya inanan ve destekleyen bir yönetim ve iyileştirme yapmak için heyecan duyan çalışanlar olmalıdır.
Her 6 sigma uygulamasında, “şampiyon”, “uzman kara kuşak”, “kara kuşak” ve “yeşil kuşak” yer alır. 6 sigmanın sorumlusu şampiyondur, şampiyon projeleri seçer, onaylar ve takip eder. Uygulamaları yapacak ve projeleri yürütecek olanlar kara kuşaklardır. Tüm uygulamaları denetleyen ve gözlemleyen bir uzman kara kuşak yer alır. Ayrıca ölçme, analiz, dokümantasyon v.b. gibi lojistik sağlayan yeşil kuşaklar vardır.
Kara kuşak olmak isteyen adayın eğitim durumu önemlidir. Belli üniversitelerin, belli bölümleri gibi şart yoktur, ancak kara kuşak olmak isteyen adayın matematiğe yatkın olması gereklidir.
Öncelikle bir kara kuşak adayının üzerinde çalışacağı bir proje (savaşılacak problem) belirlenir. Yani problem tanımlanır, hedefler konur. Bir hafta eğitim, üç hafta uygulama olmak üzere, dört kez tekrarlanan, toplam dört aylık süre boyunca bu proje üzerinde aday çalışır. Projeyi başarı ile tamamlayan aday kara kuşak unvanını alır. Yani; öğrenirken şirketine kazandırır.

Yorumlar (0)
banner366