banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

01.11.2021, 00:01 12568

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 2021- I

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç.Dr. Mustafa Çöpoğlu, SOGEP kapsamında destekledikleri projeleri anlattı.

Bilindiği üzere Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürütmektedir. Ajansımız da Bakanlığımız gibi fiziki sermayenin yanı sıra beşeri sermayenin geliştirilmesi ve dezavantajlı kesimlerin istihdama, dolayısıyla sosyal hayata katılmasını öncelikleri arasına almıştır.

Bu bağlamda 2019 yılından itibaren Bakanlığımız uhdesine alınan Sosyal Destek Programı güncellenerek, programın adı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) olarak değiştirilmiştir. Program Bakanlığımız tarafından istihdamı artıracak, sosyal girişimi destekleyecek, sosyal içerme ve kurumsal sosyal sorumluluğu geliştirecek şekilde yeniden tasarlanmıştır. Başlangıçta program kapsamında sadece 30 il varken Bakanlığımız bünyesine alındıktan sonra 81 il program kapsamına dahil edilmiştir.

2019 yılında toplam 10.298.314 TL, 2020 yılında 17.656.445 TL bütçeli projeler Ajansımızca desteklenmiştir. 2021 yılında ise toplam 27.828.693 TL bütçeli projeler SOGEP kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu projeler arasında Kocaeli’den 2, Sakarya’dan 2, Bolu’dan 3, Düzce’den 1 ve Yalova’dan 2 proje bulunmaktadır. Kocaeli, Sakarya ve Düzce projelerini kısaca özetlemek gerekirse;

• Kocaeli/Derince Belediyesi, merkez mahalleleri ile kırsal mahalleleri arasındaki gelişmişlik farklarına çözüm üretmek amacıyla Kırsal Kalkınma Merkezi projesini Kocaeli Yatırım Destek Ofisimiz ile birlikte geliştirmiştir. Proje kapsamında ilçenin kırsal mahallelerinde üretim yapan çiftçilere hizmet edecek ve dezavantajlı grupların istihdam edileceği aspir yağı üretim tesisi, süt işleme tesisi ve mısır kurutma tesisi olmak üzere üç tesisi içinde barındıran Kırsal Kalkınma Merkezi kurulması planlanmaktadır. Kurulacak tesislerden ilçedeki 600 çiftçi ile çevre ilçelerdeki 1.400 çiftçi yararlanacaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu Mantar Yetiştiriciliği Üretim Merkezi projesinde; sosyal yardımlar vasıtasıyla geçimini sağlayan genç, kadın, engelli 18-45 yaşlarında 50 vatandaşın istihdam edilmesi öngörülmektedir. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 15.000 m alana kurulacak olan ve 5.000 m kapalı alana sahip olacak Mantar Üretim Tesislerinde ‘sözleşmeli tarım modeli’ uygulanacaktır.

• Sakarya’da Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülecek proje ile sosyal yardım alan, işsiz kadınların sertifikalı temel aşçılık ve destekleyici nitelikte mutfak sanatları eğitim programları ile eğitilmeleri, sektörde ve proje kapsamında kurulacak mutfakta istihdam edilmeleri sağlanacaktır. Sakarya’yı bir gastronomi şehri haline getirmek, ziyaretçi/müşteri ve işletme sayısını artırmak için Sakarya’ya özgü yöresel yemekler yapan işletmelerin yer aldığı bir gastronomi rotası çıkarılacaktır.

Sakarya/Akyazı ilçesinde yaşayan ve sosyal yardım alan 18-45 yaş arası 30 kadına eğitimler verilecek ve üretim için gerekli fideler sağlanarak ‘Kara Mürver’ yetiştiriciliği yapılacaktır. Akyazı Belediyesi bünyesinde ağaç mürver/kara mürver üretim tekniklerinin öğretildiği bir uygulamalı eğitim merkezi ile üretilen meyvelerin işlendiği ve pazara sunulduğu bir tesis kurulacaktır. Üretilen kara mürverlerin işleneceği tesiste 6 işsiz ve sosyal yardım alan kadının doğrudan istihdam edilmelerini sağlanacaktır.

• Düzce’de bölgede atıl durumda bulunan bir binada; fındık zülüfü, deniz yosunu, hayvan gübresi, atık su çamuru gibi tarımsal ve hayvansal atıklar değerlendirilerek torf, kompost ve çim toprağının üretilmesine yönelik bir tesis kurulacaktır. Kaynak verimliliğine katkı sağlayacak proje ile kurulacak tesiste kırsal kesimde bulunan dezavantajlı bireylerin istihdamı sağlanacaktır. Ayrıca, fındık zülüfünün satın alınmasıyla kırsal kesimde yaşayanların gelir düzeyi artacak, çevre ve ekolojik dengeye katkı sağlanacaktır.

Yorumlar (0)
banner366