banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

30.09.2017, 09:00 10924

Strateji…

Eski Yunanca’da ‘Ordu yönetme sanatı’ olarak tanımlanan strateji kavramını askerler yüzyıllardır kullanmaktadır. Bunu, hem ünlü Çinli filozof Sun Tzu´nun M.Ö. 320 yıllarından kaldığı tahmin edilen notlarında, hem de Clausewitz´in 1832 yılında yayınlanan ‘Savaş üzerine’ adlı kitabında detaylı olarak görebiliriz. Sun Tzu strateji kavramını ‘Savaşmadan kazanma becerisi’ olarak tanımlarken, Clausewitz, stratejiyi, daha askeri bir yaklaşımla ‘Muharebenin, savaşın amaçlarına hizmet edecek şekilde kullanılması’ olarak tanımlamıştır.

Strateji kavramının iş dünyası tarafından benimsenmesi, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllara rastlar. Aynı strateji kavramını, iş dünyasının ‘bir patern dahilindeki planlama ufku uzun kararlar dizisi’ olarak tanımlama eğilimi daha yaygındır.

Diğer taraftan stratejiye sadece askerler veya şirketlerin değil, bireylerden, aileye, spor takımlarından, devletlere kadar her ölçekte ihtiyaç vardır. Stratejinin yaygın olarak kabul görebilecek en genel tanımı ise; ‘Strateji, fark yaratarak başarılı olmaktır’ şeklinde özetlenebilir. Biraz daha ayrıntılı olarak;

Strateji, başarılı olanı taklit etmek değil, farklı olanı yaratmaktır...

Strateji, bir planlama süreci değil, yaratma sürecinin sonucudur...

Strateji, geleceğe dönük öngörüler yapmak değil, sağlıklı öngörüler doğrultusunda geleceği şekillendirebilmektir...

Strateji, değişime kolaylıkla adapte olabilecek beceriyi geliştirmek değil, değişime liderlik etmektir...

Strateji, bir yarışta en başarılı olmak üzere performansı arttıracak teknikleri geliştirmek değil, kolaylıkla birinci olunabilecek yarışı seçebilmektir...

Strateji, becerilerimize bağlı olarak girebileceğimiz en iyi üniversiteyi seçmek değil, vizyonumuza uygun üniversiteye girebilmemizi sağlayacak beceriyi geliştirebilmektir...

Strateji, rakip baskısı altında kalındığında bu baskıdan kurtulacak teknikleri geliştirmek değil, rakibin üzerinde sürekli olarak baskı kurabilecek yöntemleri bulmaktır...

Strateji, bir şirketin kriz ortamında hayatta kalmasını sağlayacak şartları bulmak değil, aynı kriz ortamında rakipler yok olurken karını ikiye katlayabilecek yöntemi bulmaktır...

Strateji, çok yoğun bir rekabet ortamında rakiplerden daha başarılı olacak pazarlama yöntemlerini bulmak değil, hiç rekabetin olmadığı bir pazar bulmaktır...

Strateji, bir ülkenin turizm gelirlerini birkaç puan arttırmak değil, hiç ülke dışına çıkmamış ve çıkmayı da düşünmeyen yabancıları Türkiye’ye getirebilecek ortamı hazırlamaktır...

Strateji, bir ülkenin ihracatını birkaç puan arttıracak faaliyetleri bulmak değil, ihracat hedeflerine ulaştıracak yöntemleri bulmaktır...

Strateji, her ne olursa olsun farklı birşeyler yaratmak sureti ile başarılı olmak değil, vizyonumuz, misyonumuz ve ilkelerle uyumlu olarak seçilmiş değerlerimize sadık kalmak üzere başarılı olmaktır.

Unutulmamalıdır ki, hayat, elimizde hangi kartlar olduğu değil, elimizdeki kartları nasıl oynadığımızdır.

Yorumlar (0)
banner366