banner472

banner458

banner457

Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi teknolojik girişimcileri ve yatırımcıları bekliyor

Yaşar Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi işbirliği ile kurulan Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi, KOSGEB’in Yeni TEKMER Programı desteğini alarak faaliyetlerine başlıyor.

TEKNOPARKLAR 01.01.2021, 00:01 29.01.2021, 09:45
30528
Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi teknolojik girişimcileri ve yatırımcıları bekliyor

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin yüzde 40, Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent Sosyal Tesisler A. Ş.’nin yüzde 20 ortaklığında kurulan Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi, KOSGEB tarafından Kasım 2020’da onaylandı.
KOSGEB TEKMER Destek Programı kapsamında kurulmakta olan Merkez, 3 bin 300 m2 alan üzerinde yaklaşık 30 firmaya ev sahipliği yaparak İzmir’in Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı hedefleyen merkezin Şubat 2021’de faaliyete geçmesi bekleniyor.
Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi İcra Kurulu Üyesi Necip Özbey, “3’ü büyük ve 8’i orta ölçekli olan firmalarımız merkezde yer almak için şimdiden sırada bekliyorlar. Girişimciler, projelerinin hakem değerlendirilmesi sonrası uygun görülmesiyle merkeze kabul edilip, 5647 Sayılı Ar-Ge Destekleri Yasası muafiyetlerinden faydalanabileceklerdir” dedi.
Merkez’de pandemi ve deprem gibi doğal faaliyetlerde önemi gittikçe artan ‘Akıllı Şehir’ çalışmalarına yoğunlaşılacağını kaydeden Özbey, şunları söyledi: “Bu konularda çalışan girişimcilerin ürünlerini test etmek için ihtiyaç duyacakları veriler hiç şüphesiz ki yerel yönetimlerin veri tabanlarında toplanmaktadır. ‘Akıllı Şehirler’ temasının ön planda olduğu bir Teknoloji Geliştirme Merkezinde girişimciler tarafından yapılan çalışmaları destekleyecek üniversiteler ve verilerini paylaşıp proje çıktıları kullanacak bir yerel yönetimin varlığı oldukça verimli bir ortak çalışma yapısını işaret etmektedir. Bu nedenle hem Yaşar Üniversitesi, hem Kâtip Çelebi Üniversitesi hem de Karşıyaka Belediyesi’nin bölgedeki işletmelerimiz için önemli değer olduğu görülmektedir.”
Her iki üniversitenin bölge girişimcilerine akademik ve laboratuvar alt yapı desteği sağlayacağını hatırlatan Özbey, “Karşıyaka Belediyesi, iştiraki olduğu aynı zamanda TEKMER Yönetici Şirketinin ortağı olan KENT A.Ş.’nin uhdesinde bulunan Ahmet Piriştina Girişimcilik ve Kültür Merkezi binasını bu projenin kullanımına tahsis etti. Böylece hem projenin hızla faaliyete geçmesine, hem de sahip olduğu değerli veri tabanının girişimcilerin projelerinde kullanabilmelerini izin vererek TEKMER’in sürdürebilirliğine önemli bir katkı sağladı. Belediye ayrıca ortaya çıkan ürünlerin de ilk sıradaki müşterisi olma özelliğine sahip” diye konuştu.

YUTECH, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğine odaklanıyor
Necip Özbey, İzmir’de Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin gelişimi kapsamında Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Yönetim Tasarım ve Danışmanlık A. Ş.’nin (YUTECH) bu yıl kurulduğunu belirterek, “Pandemiye rağmen, 5’i teknoparkta olmak kaydıyla 14 kamu-üniversite-sanayi işbirliği projesi sözleşmesine imza atarak çalışmalara başladık” dedi.
YUTECH’in Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin etkinliklerine paralel olarak faaliyet gösterdiğini açıklayan YUTECH Genel Müdürü Necip Özbey, şu bilgileri verdi: “Hedeflerimiz: Sanayideki bir sorunun çözülmesini veya yenilikçi (inovatif) bir uygulamayı gerçekleştirmek, akademisyenlere bilgi ve birikimlerini uygulama fırsatı vermek, Kuluçka Merkezleri ve teknoparklarda yürütülen Ar-Ge ve tasarım projelerinin sonuçlanması ile oluşan çıktıların değerlendirilip ticarileştirilmesi için hızlandırma süreçlerini yürütmek, Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin çıktılarının değerlendirilip sanayi kuruluşlar ve yatırımcılar ile işbirliği yapılarak ticarileştirilmesini sağlamak, İşletmelerin Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) belirleme, Ar-Ge sistematiğini ölçme, değerlendirme ve geliştirmeyle ilgili danışmanlık, eğitim, seminer ve etkinlikleri üniversite ve ilgili paydaşlarla düzenlemek”.
Özbey, bir sonraki adımda Yaşar Üniversitesi’nin paydaşlarıyla kuracağı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi hayata geçtiğinde YUTECH’in yürütmekte olduğu görevlerinin bir kısmını kurulacak teknopark yönetici şirketine devredeceğini, yürütülmekte olan Ar-Ge ve tasarım projelerine yatırımcı kimliği ile destek vermeye başlayacağını aktardı.

Yorumlar (0)