banner472

banner458

banner457

banner505

31.12.2021, 23:59 11411

“Topraktan Sofraya Kadın Eli”

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç.Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sakarya’da hayata geçirilecek olan “Topraktan Sofraya Kadın Eli” projesini anlattı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, fiziki sermaye ile birlikte beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik olarak dezavantajlı kesimlerin istihdama katılmaları noktasında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu minvalde, faaliyetleri kalkınma ajansları aracılığı ile desteklenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında bir önceki yazımızda Doğu Marmara Bölgesi’ndeki projeleri kısaca tanıtmıştık. Bu yazımızda Sakarya’da hayata geçirilecek olan “Topraktan Sofraya Kadın Eli” projesini tanıtacağız.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvuru sahibi olduğu ve Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü’nün proje ortağı olarak yer aldığı “Topraktan Sofraya Kadın Eli” projesi ile dezavantajlı kesimler arasında yer alan işsiz kadınların istihdam edilmeleri esas alınmıştır. Bu bağlamda, sosyal yardım alan işsiz kadınların sertifikalı temel aşçılık ve destekleyici nitelikte mutfak sanatları eğitim programları ile eğitilmeleri, sektörde ve proje kapsamında kurulacak mutfakta istihdam edilmeleri sağlanacaktır.
Toplam bütçesi 1.548.488,06 TL ve Ajansımızın destek miktarı 1.100.000 TL olan projede; Sakarya TSO tarafından tahsis edilecek mekân, sertifikalı temel aşçılık ve destekleyici nitelikte mutfak sanatları eğitim programlarının gerçekleştirileceği bir merkeze dönüştürülecektir. Bu kapsamda, tahsis edilen mekânda gerekli tadilatların gerçekleştirilmesine müteakip “Temel Aşçılık ve Gastronomi Mutfak Sanatları Eğitimi” için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kurs Programı’nda belirlenen tüm standart donanımlar temin edilerek bölgemizde örnek teşkil edecek bir eğitim merkezinin kurulması sağlanacaktır. Sürdürülebilir tedarik ve yerel kalkınma amacıyla bu merkezde kullanılacak tüm yemek malzemeleri, yerel üreticilerden ve kadın kooperatiflerden tedarik edilecektir. Ayrıca, Sakarya’da faaliyet gösteren ve satış pazarlama sorunu yaşayan kadın kooperatiflerine kurulacak merkezde bir bölüm ayrılarak yöresel ürünlerin satış ve pazarlamasının yapılması sağlanacaktır.
Proje kapsamında, sosyal yardım alan işsiz 24 kadına İŞKUR tarafından T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı sertifikalı “Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Aşçı Yardımcısı” eğitimi verilecektir. Bu eğitimi tamamlayan kadın kursiyerlere yönelik destekleyici nitelikte ve Sakarya’daki ilgili sektörden gelen istihdam taleplerine istinaden içeriğinin belirlendiği Sakarya’ya özgü yöresel yemekler ile ilgili gastronomi ve mutfak sanatları uzmanlık eğitimleri verilecektir. Eğitim programlarını tamamlayan kadınların, 6 tanesi kurulacak merkez bünyesinde olmak üzere proje öncesinde taahhütte bulunan işletmelerde sürekli olarak istihdam edilmeleri sağlanacaktır. Proje sonrasında ise sosyal yardım alan işsiz kadınlara yönelik düzenlenen bu eğitimlere devam edilerek sektördeki kadın işgücü talebi karşılanmaya devam edilecektir.
Son yıllarda geleneksel yöntemlerle yapılan yöresel ürünler ve yemeklere olan ilginin artmasıyla birlikte dikkat çekmeye başlayan gastronomi turizmi, yerel gelir kaynaklarını artırmaya, gelir düzeylerini ve yerel işgücü istihdamını (özellikle kadın istihdamı) iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak sürdürebilir kalkınma vizyonumuzun bir göstergesi olan “Topraktan Sofraya Kadın Eli” projesi ile Sakarya’nın yöresel ürünlerini ve işletmelerini tanıtıcı “Gastronomi Turizmi Rotası”nın oluşturulmasıyla birlikte yerelde kadın istihdamını artırma hususuna önemli ölçüde katkı sağlanacaktır.

Yorumlar (0)