banner472

banner458

banner457

banner505

01.04.2022, 00:00 13385

TÜBİTAK TÜSSİDE-DDX Hamle Portalı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç.Dr. Mustafa Çöpoğlu, MARKA desteğiyle kurulan DDX Hamle Portalı’nı (Sanayinin Dijital Dönüşümü Portalı) anlattı.

Dördüncü Sanayi Devrimi kavramı Almanya’da ortaya çıkmış ve ilk defa duyulmasının üzerinden henüz on yıl dahi geçmemiş olmasına rağmen, başta endüstriyel üretim sistemleri olmak üzere sosyal alışkanlıklar, iş yapma pratikleri, hizmet sektörü gibi pek çok alanda etkileri görülmeye başlanmıştır. Bu dönüşümün önümüzdeki dönemde hızla devam etmesi ve teknolojik gelişmeler arası zaman dilimlerinin giderek azalması beklenmektedir. Bu noktada ülkemizdeki firmaların dijital dönüşümü, ülkemizin uluslararası rekabet gücünün korunabilmesi açısından son derece önemlidir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi bileşeni altında sanayinin dijital dönüşümü hedeflerinin yönetimi, performansının takibi ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak araçların geliştirilmesi hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için bu alanda yapılacak tüm çalışmaların yürütülmesini kolaylaştıracak çevrimiçi bir portalın kurulması ve geliştirilmesi tamamlanması öncelikli hedefler arasındadır.
Belirtilen amaçlarla TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan DDX Hamle (Sanayinin Dijital Dönüşümü Portalı) ile dijital dönüşüm alanındaki uygulamaların yaygınlaştırılması, iyi uygulama örneklerinin görünürlük ve bilinirliliğinin artırılması sağlanacaktır. DDX Hamle dijital dönüşüme adım atmak isteyen işletmelerle dijital dönüşüm danışmanlığı verecek uzmanları buluşturacaktır. Dijital Dönüşüm Danışmanları, işletmelerin dönüşüme neden başlamaları gerektiğini ortaya koyacak ve hangi süreçten hangi problemlerini çözerek başlamaları gerektiğini anlatan yol haritaları hazırlayacaktır.  Böylece DDX Hamle, dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme ve yol haritası talep eden işletmeler ve dijital dönüşüm danışmanlarının dönüşüm sürecini yürütmesine imkan verecektir. Portalde dijital dönüşüm için uygulama örnekleri ve teknoloji sağlayıcılar da yer alacaktır. Dijital dönüşüm olgunluk değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından yaygınlaştırılması hedeflenen Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı (D3A) ile yapılacaktır. Bu araç; organizasyonel yapı, müşteri yönetimi, ürün geliştirme, tedarik zinciri yönetimi ve üretim yönetimi başlıkları altında, veri kullanımı aracılığı ile Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin yaygınlığını sorgulamaktadır. Sanayinin dijital dönüşümünü veri ile yönetebilmek, ilgili tüm paydaşların aynı resme bakmasını sağlamak amacı ile geliştirilen portal, dijital dönüşüm analizlerinin standartlarının geliştirilmesi, bölge ve ülke çapında erişilebilirliğinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli işlevler üstlenecektir.
Portal üzerinden işletmelerin erişimine sunulacak ‘Dijital Dönüşüm Danışman’ havuzu TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından sunulacak eğitimi başarıyla tamamlamış ve akabinde sertifikalandırılmış danışmanlardan oluşacaktır. Böylece dijital dönüşüm olgunluk değerlendirmesi ve yol haritası hazırlanmasında işletmelere profesyonel dijital dönüşüm desteği güvenli bir şekilde sunulabilecektir. Alınan hizmetin belli kalite standartlarını sağlaması ise hazırlanan yol haritalarının daha verimli sonuçlar doğurmasını ve bu faydaların ekosistemde duyurulması ile işletmelerin dijital dönüşüm taleplerinin artmasını sağlayacaktır.
Portal hem teknoloji kullanıcıları ve tedarikçiler, hem araştırma ekosistemi, hem de politika yapıcılar için veri kaynağı olacaktır. Portalın Girişimci Bilgi Sistemi ile entegrasyonun sağlanacak olması dijital dönüşüm ile ilgili politika ve eylem planlarının veri destekli yapılmasına katkı sunacaktır. Portal ile dijital dönüşüm değerlendirmesi yaptırmak isteyen işletmelerin başvuruları çevrimiçi olarak alınabilecek, görüşme takvimleri çevrimiçi oluşturulabilecek ve danışmanlar tarafından sisteme aktarılan yol haritası verilerinden yıllık değerlendirme raporları hazırlanabilecektir. Kurulacak bu önemli altyapının dijital dönüşüm değerlendirmesi yapmak isteyen işletmelerin sayısını artırması hedeflenmektedir. Portalın teknoloji tedarikçileri ile teknoloji kullanıcılarını eşleştiren fonksiyonu da ihtiyaç duyulan teknoloji çözümlerine erişim kolaylaşacaktır.

Yorumlar (0)