ULUSAL VE ULUSLARARASI İKİ ZİRVE

Nisan ayında, Dergimiz KobiEfor’un çözüm ortağı olduğu, biri uluslararası, biri de ulusal olmak üzere iki önemli zirve gerçekleştireceğiz. İki Zirve’nin de seçtikleri ana temalarla zamanın ruhunu yakaladıklarını söyleyebiliriz.
Yaratıcı bir yıkım olarak da tanımlanan dijital bir transformasyon sürecini yaşıyoruz. Yaşam biçimimiz; üretim ilişkilerimiz, insan, toplum ve doğa ilişkilerimiz bu süreçten hızla etkileniyor ve değişiyor. Teknolojideki gelişmeye eşgüdümlü, insana ve doğaya faydayı önceleyen bir değişim ve dönüşüm sürecinin ekosistemini oluşturmak zorundayız.
Bu bağlamda iki zirvenin güncel stratejik değerini ilginize sunmak istiyorum.
Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi, 11-12 Nisan tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirve’nin ana teması “Çağımızın ikilemi; Teknoloji versus Politika”. Arayış ‘Teknoloji mi, Siyaset mi?’ yaklaşımıyla teknolojinin artan etkisiyle siyasetin durağan yapısı arasındaki çelişkinin çözümlenmesi olacak.
Zirve oturumlarında ‘Akıllı Şehir Manifestosu’, ‘İnteraktif Gençlik Çalıştayı’, ‘İklim Değişikliği’, ‘Bir Yol Bir Kuşak; İpek Yolu Projesi’ ve ‘Dijital Dönüşümün Toplumsal Eşitlik Kültürüne Etkileri; Ezber Bozan Kadınlar’ öne çıkan değerlendirilecek konular.
Günümüzün küresel gündemi teknoloji temelli toplumsal dönüşümdür. Fiziksel topluluktan dijital topluluğa geçiyoruz. Dijital ve fiziksel dünyalarımız birbirine geçiyor. Teknoloji ‘kimliğimiz’ haline geliyor.
Sanal gerçeklik ve yapay zeka, insanı güçlendiren ve özgürleştiren bir yol açıyor. Bu yol aynı zamanda insanlar ile ülkeler arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması fırsatını yaratıyor. 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi bu büyük dönüşümün Avrasya ayağını temsilen sorumluluk yüklenmekte ve katılımcı herkesten bu çabaya destek beklemektedir.
21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne en yüksek düzeyde temsilin sağlandığı yaklaşık kırk ülkenin katılmasını bekliyoruz. Halen bölgesinde her türden terörizme karşı yoğun bir savaş veren Türkiye’nin desteklenmesi gereken bu pozisyonu, katılan ülke devletlerine tanıtılacak ve anlatılacak.
TOSYÖV, TOBB, TİM, KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen XIV. KOBİ Zirvesi’ni de İstanbul’da, 25 Nisan 2018’de gerçekleştireceğiz. Zirve’nin ana konusu  ‘Süper Teknoloji’ ve ‘Süper Akıl Toplumu’ sentezi olarak “Süper Akıllı Toplum” olacak.

Zirve’de oturumlarda odaklanacağımız konuları da dikkatinize sunmak isterim:
- “Süper Akıllı Toplum Tehditler ve Fırsatlar, Dijital Dönüşüm ve Değişen Dünya”,
- ”Finans Sektörü Süper Akıllı Toplum İçin Hazır mı?”
- ”Süper Akıllı Toplumun İnsanı”,
- “İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı.”

Bu konuları KOBİ’lerle ilişkilendireceğiz. KOBİ’lerin teknolojik dönüşümleri gündemdedir. Eğitim sistemi ileri teknoloji ile dönüşerek katmadeğeri yüksek mallar üreten ve bunları uluslararası pazarlarda satacak olan KOBİ’lerin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirsin isteyeceğiz ve bunun koordinatlarını çizeceğiz.

İleri teknoloji, iş yapış biçimlerimizi kökten değiştirmektedir. Bu konuda KOBİ’lerin öngörülerini ve beklentilerini kamuya maledeceğiz.

Endüstri 4.0 Devrimi’ne yönelik KOBİ’lerin yol haritasını belirleyeceğiz.

Tüm dostlarımızla Zirve’lerde buluşmak dileğiyle.

YORUM EKLE

banner269

banner256