banner472

banner458

banner457

Atatürk Üniversitesi 62 yıllık tecrübenin izinde geleceğe hazır; Yeni Nesil Üniversite

Atatürk Üniversitesi, “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” ile çok yönlü bir üniversite olma hedefine ulaşmak için Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı liderliğinde yola çıktı. Çomaklı, “Atatürk Üniversitesi sadece  Erzurum değil bölgesel bir konumu bulunan ‘dev bir bilim merkezi’dir. Bundan sonra da bu bakış açısı ve faaliyetlerimizi bu ışıkta sürdürmeye kararlıyız” diyor.  

ÜNİVERSİTE 01.08.2019, 07:50 29.08.2019, 13:37
13119
Atatürk Üniversitesi 62 yıllık tecrübenin izinde geleceğe hazır; Yeni Nesil Üniversite

Doğu Anadolu’nun en köklü eğitim kurumu olarak 62 yılı geride bırakan Atatürk Üniversitesi, 135 öğrenci ile başladığı eğitim öğretim sektöründe bugün 23 fakülte, 1 yüksekokul, 1 konservatuvar, 12 meslek yüksekokulu, 8 enstitü, 35 araştırma merkezi ile 400 bini aşkın öğrencisi, alanında uzman 2 bin 700 öğretim elemanı ve 4 bin 500 personeliyle “dev bir bilim merkezi” olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin eğitimdeki niteliğini yeni bir kavramla buluşturuyor: ‘Yeni Nesil Üniversite.’ Dünyanın artık geleneksel eğitim anlayışını kabul etmemesi nedeniyle arayışlara başladıklarını kaydeden Çomaklı, “Köklü bir kurumun birçok kademesinde uzun yıllar görev yapmış birisi olarak Atatürk Üniversitesi’nin eksikliklerini tespit ederek çözüm olarak ‘Yeni Nesil Üniversite’ eğitim modelini benimsedik” diyor. Üniversitenin geleceğini ortak akılla tasarlamak, dönüşüm vizyonunu oluşturmak, stratejileri ve bunun için gerekli eylem planlarını belirlemek üzere 14 ay sürmesi planlanan projenin ilk aşaması olan 'Arama Konferansı’nı 2-4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çomaklı, bu projeyle; üniversitenin özgün bir yeni nesil üniversite olarak konumunun tanımlanması, sistemlerinin tasarlanması ve uygulama adımlarının atılmasını amaçladıklarını kaydediyor. Çomaklı, “Bu amaçla projede, topluma doğrudan katkı yapan, eğitim ve araştırmayı bütünleştiren yeni nesil üniversite sistemini uygulanmaya hazır hale getirmek için gerekli detayların tasarlanmasını hedefledik. ‘Yeni Nesil’ anlayışını öğrenciler, paydaşlar ve akademik birimlerle ayrı ayrı toplantılar yapılmasını planlayarak eğitim, araştırma ve toplumsal katkı olmak üzere üç farklı sistem tasarladık” bilgisini veriyor.
‘Yeni Nesil Üniversitesi’ kavramında öğrenci ve paydaşlar odak noktaları oluşturuyor. Süreçte gelinen noktayı Rektör Çomaklı şu şekilde özetliyor: “Kurumsal gelişimin ancak tüm mensuplarımızın yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacağını biliyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdinin kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda hizmet etme arzusunda olduğuna yürekten inanıyorum. Ele alınan konuların birçoğunu henüz daha proje tamamlanmadan hayata geçirdik. Çıktılar doğrultusunda yeni birimler açtık, pasif olanları aktifleştirdik. Cumhurbaşkanlığının yeni yönetim sisteminde bulunan Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nü ilk uygulayan kurumlardan biriyiz. Bunun yanı sıra Araştırma Metodoloji Ofisi ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü kurduk. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi ile Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’ni daha işler hale getirdi. ‘Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi’ devam ediyor. Ancak sona yaklaştık. Ortaya çıkan gelecek tasarımını yakın zamanda bir çıktıya dönüştürüp kamuoyu ile paylaşacağız.”
Atatürk Üniversitesi; Açıköğretim Fakültesi, Sürekli ve Uzaktan Eğitim Merkezleri ile ülkenin her köşesine eğitimi götürüyor. Çomaklı, bu gücün getirdiği sorumluluğu bildikleri için “Online Eğitim Çalıştayı” düzenlediklerini hatırlatıyor.
“Açıköğretim, uzaktan ve sürekli eğitim alanlarının Atatürk Üniversitesi’nin dönüşümünde öncelikli alanlar olduğu daha önce yapılan katılımlı çalışmalarda da ortaya konulmuştu” diyen Çomaklı, ortaya çıkan gelecek tasarımını ve yapılan önerileri yol haritası haline dönüştürdüklerini anlatıyor. Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) tüm eğitim kurumlarına çizdiği yeni vizyona uygun çalışmalar yaptıklarının altını çizen Rektör Çomaklı, “Bunun bir örneği de yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz ‘Dijital Dönüşüm Arama Konferansı’dır. Yeni YÖK sisteminde dijitalleşmenin önemine vurgu yapılıyor. Bu kapsamda dijitalleşme büyük önem kazandı ve Atatürk Üniversitesi gibi büyük üniversitelerin dijitalleşme olmadan yönetilemeyeceğini öngörerek üniversite bünyemizde Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi’ni kurduk” bilgisini veriyor.

Geniş burs imkanları var
Atatürk Üniversitesi, özellikle başarılı öğrenciler ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle güçlük çeken öğrenciler için üniversite bünyesinde bulunan Kalkınma Vakfı aracılığıyla burslar veriyor. Ayrıca Rektörlük birimlerinde “kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı” da uygulanıyor. Ayrıca Kampüs içerisinde Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olan Araştırma Hastanesi, 24 saat boyunca tüm öğrencilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine diş hastalıkları için de acil servis hizmetiyle birlikte her türlü diş tedavi imkânları sunuluyor.

Akademisyenle sanayici yüz yüze
Atatürk Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğine özel önem veriyor. Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) ortaklığında düzenlenen “4. Üniversite-Sanayi İş Birliği Buluşması” 100 akademisyen ile 100 sanayiciyi bir araya getirdi. Üniversite-sanayi işbirliğinin temel amacının, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüştürülmesi olduğunu belirten Rektör Çomaklı, “Artık günümüzde firmalar, kurum ve kuruluşlar tek başlarına değil ortaklaşa işbirlikleri yaparak başarıya ulaşıyor. Bizim de bunu başarmamız lazım. Üniversite olarak bunun için yoğun gayret sarf ediyoruz. Paydaşlarımızla yaptığımız ortaklaşa projelerin yanı sıra kurum içi çalışmalarımızla da çağa ayak uyduruyoruz. 62 yıllık üniversite tarihinde sadece 16 yurtiçi patent başvurusu yapılmışken göreve geldikten sonra yapılan yurtiçi patent başvuru sayısı 69 oldu. Bu, üniversite tarihimizin en yüksek rakamı. Bildiğiniz gibi patent, bilginin değere dönüşmesidir. Eğer bir üniversitede bilgi değere dönüşmüyorsa orada bir yanlışlık var demektir” ifadelerini kullandı.
Çomaklı, öğrencilerin 8. eğitim dönemini sahada geçirmesi için önümüzdeki günlerde birkaç pilot bölümde bunu gerçekleştireceklerini kaydediyor: “Araştırma-geliştirme noktasında ciddi bir başarı yakaladık. Bu yıl TÜBİTAK’a 113 proje sunduk. Üniversitemizin eğitimden sonra ikinci görevi olan araştırma-geliştirmeyi de başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne altını defaatle çizdiğimiz üçüncü nesil ise üniversite-toplum işbirliğidir. Esnaf odaları, sanayi kuruluşları, dernek, vakıf ve sivil toplum örgütleri ile sık sık bir araya gelerek üçüncü nesil üniversite anlayışı doğrultusunda istişarelerde bulunuyoruz. Çünkü bizim sadece Erzurum değil bölgesel bir konumumuz var.”Atatürk Üniversitesi’nin dört misyonu bulunuyorAtatürk Üniversitesi’nin bilim heyeti 1957 yılında üniversiteye 4 misyon belirliyor. Buna göre; üniversitenin yeni bir bilim merkezi olmakla birlikte öncelikle Doğu Anadolu’nun bir taraftan milli ve içtimai, diğer taraftan maddi ve iktisadi kalkınmasına hizmet edebilmesi, memleketin Doğu Bölgesi’ne diğer bölgelerin derecesinde refah ve manevi sıhhat kazandırması.
Doğu’nun manevi ve içtimai kalkınmasında rol oynayabilecek manevi ve içtimai ilimler fakülteleri ile Doğu Anadolu’nun maddi refahına hizmet edebilecek müspet ilimler, fen ve teknik fakültelerin üniversite bünyesinde yer alması.
Fakültelerin araştırma yetiştirme faaliyetlerinde bölgenin özelliklerinin ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, Doğu Anadolu’nun kalkınmasında  örnek olmak, araştırma sonuçlarını bölgeye yaymak ve tatbik etmek.
Üniversite teşekküllerinin hem kendi aralarında hem de diğer üniversiteler ile işbirliği yapmaları, kalkınma tedbirlerinin inikaslarını takip etmeleri.

Yorumlar (0)