banner472

banner458

banner457

banner505

GTÜ ihtisas alanları belirlendi

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) araştırma üniversitelerinin ihtisas alanlarını belirledi. Buna göre Gebze Teknik Üniversitesi, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan; ‘Kimya, Elektronik, Otomotiv ve Raylı Sistemler’ öncelikli alanlarında araştırma odaklı ihtisaslaşma sağlayacak. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Hasan Aslan, “Gebze Teknik Üniversitesi; eğitim, araştırma ve disiplinler arasında işbirliği yoluyla bilgiye sahip olmayı teşvik etmede lider bir role sahip modern ve dinamik bir araştırma üniversitesidir” dedi.

ÜNİVERSİTE 01.01.2022, 00:00 29.01.2022, 13:57
18818
GTÜ ihtisas alanları belirlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, YÖK’ün ‘Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında yer alan ‘Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri’nin rektörleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. YÖK Başkanı Saraç’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, proje kapsamındaki 11 araştırma, 5 aday araştırma olmak üzere toplam 16 üniversitenin rektörleri ve ilgili rektör yardımcılarının yanı sıra TÜBİTAK Başkanı ve YÖK yetkilileri katıldı.

Toplantıda, 11’inci Kalkınma Planı’nda yer alan araştırma üniversitelerinin yetkinliklerine göre öncelikli sektörlerle eşleştirilmesi” konusunda YÖK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde alınan kararlar ilk kez kamuoyu ile paylaşılarak, bu kapsamda atılacak adımlar ele alındı. Kalkınma Planı’nda yer alan tüm sektörler ve alt alanlar bir veya birden fazla üniversite ile eşleştirildi. Eşleştirilmeyen, açıkta hiçbir alan kalmadı. Kalkınma Planı’nda öncelikli sektörler arasında sayılan kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları sektörleriyle Pandemi’de önemi bir kez daha ortaya çıkan gıda arzı güvenliği sektörü ve bu sektörler kapsamında yer alan 39 alt alan yetkinlikleri çerçevesinde üniversitelerle eşleştirildi.
GTÜ’nün, 11’inci Kalkınma Planı’nda yer alan; ‘Kimya, Elektronik, Otomotiv ve Raylı Sistemler’ öncelikli alanlarında araştırma odaklı ihtisaslaşma sağlaması kararlaştırıldı. Yapılan bu eşleştirmelerin özellikle yatırım programlarında karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na iletileceği belirtildi.

Sektör ve eşleştirilen üniversiteler
Kimya alanında; İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Ankara, Selçuk, ODTÜ, Gazi ve Gebze Teknik üniversiteleri. İlaç sektöründe; Ankara, Hacettepe, Ege, Erciyes, İstanbul ve İstanbul Cerrahpaşa üniversiteleri. Tıbbi cihaz alanında; Boğaziçi, Hacettepe, Gazi, İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa üniversiteleri. Elektronik alanında; Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik, Gebze Teknik ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversiteleri. Otomotiv ve Raylı Sistemler alanında; Yıldız Teknik, Gebze Teknik, İTÜ, Çukurova, Boğaziçi, Uludağ, ODTÜ üniversiteleri. Makine elektrikli teçhizat alanında; Yıldız Teknik, Gazi, İTÜ, Çukurova, ODTÜ, Selçuk, İstanbul Cerrahpaşa, Erciyes, Boğaziçi üniversiteleri. Gıda arz güvenliği alanında; Ankara, Erciyes, Çukurova, Ege, Uludağ, Hacettepe, Selçuk ve İstanbul üniversiteleri.

GTÜ, 10 araştırma üniversitesinden biri
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak 1992’de kuruldu, 2014’te Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) adını aldı. GTÜ, kurulduğu yıldan bu yana daha kaliteli eğitim-öğretim sunma ve araştırma yapma çabasını sürdürüyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılışında Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklama ile Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak kabul edilen GTÜ, yeni bir statüye kavuştu. GTÜ, 5 fakültesinin (Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Temel Bilimler Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi) 18 lisans bölümünde ve 9 enstitüsünün (Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Nanoteknoloji, Bilişim Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Biyoteknoloji, Yer ve Deniz Bilimleri, Ulaşım Teknolojileri, Savunma Teknolojileri) 50 lisansüstü tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programında eğitim-öğretime devam ediyor. GTÜ, 2021 yılı itibariyle; yüzde 55’ten fazlası lisansüstü düzeyde olmak üzere (3713 lisans, 4599 lisansüstü öğrenci) toplam 8312 öğrenciye eğitim veriyor.

GTÜ, üniversite sanayi işbirliğinde geniş ekosistem ile çalışıyor
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Muhammed Hasan Aslan, kuruluşlarından bu yana sanayi ile işbirliği içinde ve sürekli bir girişim halinde olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Gerek eğitim ve gerekse araştırma geliştirme konularında sanayiye katmadeğer anlamında üniversitemizin her bölümünde ve enstitülerimizde somut projeler ile yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu projelerde akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz sürekli çalışıyor. Bizim içinde bu kazanımlar öğrencilerimizin eğitimlerinde ufuk açmamız ve yetiştikleri alanda uygulayıcı nitelikte insan kaynağına dönüşmeleri açısından da önemli çıktılar sağlıyor. Üniversitemiz son yapılan YÖK toplantısında, A2 grubunda yüksek düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler içinde nitelendirildi.”
GTÜ’nün güncel üniversite sanayi işbirliktelikleri Gübretaş, Socar gibi çok farklı sektör aralıklarındaki aktörlerle devam ediyor. Aslan, şu bilgileri verdi: “Sanayi ile yapılan iş birliktelikleri üniversitemize yetkin insan kaynağı yetiştirmek ve farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu veri ve bilgilerin toplanması için kurulan ileri teknoloji laboratuvarları kazandırdı.”

Rektör Aslan, kazanımları ise şöyle özetledi: “İşbirlikleri neticesinde GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde hizmet verecek olan Kale Grup tarafından Dr. İbrahim Bodur Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayii tarafından Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı’nı verebiliriz. Ülkemizin güncel olan müsilaj sorunu için kolları sıvadık ve ilk kez müsilajın yayılımı ile ilgili haritaları bilimin hizmetine sunduk ayrıca başkanlığını TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal’ın yaptığı ve Marmara Denizi’ndeki müsilaj-çevre sorunlarını inceleyecek ve bilimsel çözüm önerileri getirecek Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi de olduk. GTÜ, sivil yeni nesil drone eğitimi ve üretimi için İngiltere ile işbirliğine başladı. Türkiye’nin drone teknolojisine yeni bir ufuk getirecek olan işbirliği EASA uyumlu yeni nesil İHA2 ve İHA3 pilot eğitimine ve ülkemizin sivil drone üretimine önemli katkılar sağlayacak. Yeni nesil drone eğitimi dünya ile eş zamanlı GTÜ’de verilecek. Yeni kurulan veya gelişmekte olan ‘genç üniversiteler’in, belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversiteler tarafından desteklenmesi amacıyla; akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş ‘kıdemli üniversiteler’ ile eşleştirilmesini öngören ‘YÖK Anadolu Projesi’ne dahil olduk bu da bize yeni üniversite sanayi işbirliklerini getirecek.”

Rektör Aslan, “Yüksek teknoloji/yüksek istihdam yaratabilecek girişimler için üniversitemizdeki eğitimle potansiyeli ortaya çıkarmak amacındayız” dedi. Kampüs içinde KYK tarafından inşaa edilecek bir yurt projelerinin bulunduğunu açıklayan Aslan, ayrıca Havacılık ve Uzay Fakültesi’ne ait yeni bir bina da inşaa edileceğini duyurdu. Aslan şunları dile getirdi: “Üniversitemiz, öğrencilerimizin öğrenimine ve kişisel gelişimine odaklanarak uzmanlık kaynakları oluşturmada, mesleki kimlik edindirme noktasında gerekli koşullara sahiptir. Bilgi üreticileri olarak, yeni bilgi sağlamak, paradigmaları değiştirmek, toplumun gelişmesine yardımcı olmak ve ortaya çıkan yeni zorlukların üstesinden gelmek için öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz.”

Yorumlar (0)