banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

30.06.2024, 23:59 1841

Yapay Zekanın KOBİ’lere Etkileri

Kötüye kullanımdan kaçınmak ve istenmeyen sonuçları önlemek için insanların bu teknolojiye daha temkinli bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir. İnsanlar, işletmeler yapay zekâyı sadece teknolojik bir araç olarak değil, aynı zamanda potansiyel riskleri yöneten bir iş stratejisi olarak görmelidir. Bu şekilde, yapay zekanın faydaları en etkili ve güvenli şekilde kullanılabilir.
Yapay zekâ, dikkatlice benimsendiğinde bir dizi olumlu etki sağlayabilir. Hayatımıza derinlemesine entegre olan yapay zekanın olumlu ve olumsuz yönleri son zamanlarda sıkça tartışılan bir konu…Avantajların yanı sıra bir dizi potansiyel zararı da beraberinde getiren bu teknolojik gelişme, dikkate alınması gereken bazı önemli noktalarla birlikte değerlendirilmelidir.
İşte; etik, güvenlik ve toplumsal boyutta çeşitlenebilen yapay zekanın KOBİ’lere avantajları ve dezavantajları:
600 BT uzmanının katılımıyla yapılan  Salesforce Araştırması’na göre; kurumsal ekipler, yeni teknolojileri uygulamakta 5 kat daha fazla zorluk yaşıyor. Araştırma, KOBİ’lerin yapay zeka ve faydaları konusunda kurumsal şirketlere göre daha emin olduklarını ortaya koyuyor. Aslında KOBİ’lerde çalışan BT profesyonellerinin büyük çoğunluğu (%95) üretken yapay zekayı işlerinde kullanma konusunda güven duyuyor ve teknolojiden elde edilen gelir artışı için daha fazla fırsat görüyor.
Salesforce Araştırması Bulguları: KOBİ’ler, yapay zeka becerilerine kurumsal şirketlerden daha fazla güveniyor. KOBİ’ler yapay zeka ile büyümeyi hızlandırırken, işletmeler operasyonel verimliliğe odaklanıyor.
Yapay zekanın KOBİ’ler için en önemli 3 avantajı:
-İyileştirilmiş iş içgörüleri
-Gelir artışı
-Geliştirilmiş müşteri deneyimi.
Yapay zekanın işletmeler için en önemli 3 avantajı:
-Rutin görevleri otomatikleştirme
-Verimliliği arttırmak
-Geliştirilmiş müşteri deneyimi.
İşletmeler yapay zeka gibi yeni teknoloji uygulamalarıyla KOBİ’lerden daha sık mücadele ediyor. Kurumsal BT ekiplerinin yapay zeka gibi yeni teknolojileri uygularken hız, iş değeri ve güvenliği dengeleme konusunda zorluk yaşama olasılığı KOBİ BT ekiplerine göre 5 kat daha fazla. Kurumsal BT ekiplerinin, kuruluşlarının veri yönetimi altyapısının yenilik talebini karşılayamayacağından endişe duyma olasılığı KOBİ BT ekiplerine göre 2 kat daha fazla.
Salesforce Perspektifi: Yapay zeka gerçekten KOBİ’ler için pazardaki rekabet alanında eşitliği getiriyor. Üretken yapay zekanın, tamamen bağlantılı bir ürün grubunda tekrar eden ve bazen sıradan görevlerin çoğunu üstlenmesiyle, KOBİ ekipleri potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurmak gibi daha stratejik ve yüksek değerli işlere daha fazla zaman ayırma imkanına sahip oluyor. Sonuç olarak, müşteri deneyimini önemli ölçüde geliştirirken, büyük şirketler kadar veya onlardan daha da hızlı hareket edebiliyorlar.
Yapay zekanın dezavantajları
İstihdam Sorunları: Otomasyonun yaygınlaşması, işlerin otomatikleştirilmesine neden olarak işsizlik oranının artmasına yol açabilir. İnsan gücü yerine makinaların kullanılması, bazı sektörlerde iş kayıplarına neden olabilir.
Empati Eksikliği: Makinaların insan duygularını anlama yeteneğinin sınırlı olduğu biliniyor.
Söz konusu durum nedeniyle duygusuzluğun artması ve neticede ilişkilerin olumsuz yönde etkilenmesi mümkün. Yapay zeka tarafından yönetilen sistemlerde sürdürülen insan etkileşimlerindeki empati eksikliği, yapay zekanın zararları arasında en fazla dikkate alınması gereken hususlardan biri olabilir.
Proaktiflik ve Yaratıcılık Azalması: Bilgi ve hizmetlerin hazır sunulması, insanların proaktif olma ve yaratıcı düşünce becerilerinde azalmaya neden olabilir. İnsanlar, daha fazla şeyin otomatikleştirilmesiyle tembelliğe yönelebilir.
Bilgiye Kolay Erişim ve Azalan Cesaret: Bilgiye hızlı erişim, insanların proaktifliğini azaltabilir. Hazır bilgiye dayalı hareket etme eğilimi, cesaret ve yaratıcılık gerektiren karar alma süreçlerini etkileyebilir.
Makineleşme ve İnsan Etkileşimi: Yapay zekâ tarafından daha çok işin yapılması, insanların daha fazla makineleşmesine yol açabilir. Bu durum, insanların bilişsel ve fiziksel yeteneklerinin azalmasına neden olabilir.
Etik ve Ahlaki Sorunlar: Yapay zekâ kullanımı, etik ve ahlaki sorunları beraberinde getirebilir. Özellikle karar verme süreçlerindeki algoritmik sorunlar, toplumda etik kayıplara yol açabilir.
Gizlilik İhlalleri: Yapay zekâ sistemlerinin büyük miktarda veriyi işlemesi, gizlilik ihlallerine neden olabilir. Bireylerin özel bilgilerinin korunması konusundaki endişeler artabilir.
Algoritmik Önyargı: Kötü veya yanlış verilerin kullanılması, yapay zekâ algoritmalarındaki önyargıları artırabilir. Bu durum, yapay zekanın zararları arasında son derece kritik bir yere sahip. Çünkü söz konusu tehlike, toplumda ayrımcılığa ve adaletsizliğe yol açabilir.
Sosyoekonomik Eşitsizlik: Yapay zekâ teknolojisinin yaygınlaşması, dijital uçurumun genişlemesine ve sosyoekonomik eşitsizliğin artmasına neden olabilir.
Piyasa Dalgalanmaları: Yapay zekâ tabanlı ticaret sistemleri, piyasa dalgalanmalarına yol açabilir. Hızlı karar alma yetenekleri, finansal piyasalarda belirsizliklere neden olabilir.
Sonuç olarak: Kötüye kullanımdan kaçınmak ve istenmeyen sonuçları önlemek için insanların bu teknolojiye daha temkinli bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir. İnsanlar, işletmeler yapay zekâyı sadece teknolojik bir araç olarak değil, aynı zamanda potansiyel riskleri yöneten bir iş stratejisi olarak görmelidir. Bu şekilde, yapay zekanın faydaları en etkili ve güvenli şekilde kullanılabilir.

Yorumlar (0)
banner557