Yeni Nesil İnsan Kaynakları Çözümleri ile KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Ticari kültürün şekillenmesinde, Türkiye ve Avrupa’da ekonominin gelişmesinde büyük katkısı olan KOBİ’lerin istihdam kaybının önlenebilmesi ve mevcuttaki işgücünü doğru planlama ile etkin hale getirebilmesi için ‘İnsan Kaynakları’nı bir sistem içerisinde yürütme zorunluluğunu özümsemiş olmaları gerekmektedir.
Hızla değişen rekabet koşullarında KOBİ’lerin sahip olabilecekleri en esas fark insan sermayesi ve değerinin verimli şekilde yönlendirilmesi ve dijital olarak bu değerin tüm süreçlerini bir sistem içerisinde yönetebilmesidir.
KOBİ’lerin rekabet koşullarına uyum sağlamada sahip oldukları en önemli faktör çalıştırdıkları insan sermayesi ve bu sermayenin etkin bir şekilde yönetilmesidir.
Yeni nesil bakış açısı ile çalışanlar, firmalarının kendilerine değer verdiğini hissettirmelerini, yetenek ve yetkinliklerinin ‘Kurum’ içerisinde doğru planlama ile yönlendirilip karşılık bulmasına ve bağlılıklarını arttırmak için ‘İnsan Kaynakları’nın bakış açısını değiştirmesi gerektiğine inanıyor. Bu durum büyük bir istihdam payını elinde tutan KOBİ’ler ve KOBİ firmalarının çalışan ve çalışacak adayları için de önem teşkil ediyor.
Çalışanların bireysel yetkinliklerini keşfetmek için yeni sistemlerin ortaya çıktığı insan kaynakları yönetiminin insan değerleri yönetimine dönüşmeye başladığı son yıllarda artık şirketlerin büyüklükleri yalnızca finansal değerlere, ihracat ya da üretim çaplarına göre değil insan kaynaklarının büyüklüğüne ve çalışanların yetkinliklerine göre de değerlenmeye başlanacak.
Global merkezli firmalar ve kurumsal büyük ölçekli markalarda süreç şöyle işliyor: ‘İnsan Kaynakları Süreçleri; İşe Alım, Seçme, Yerleştirme’ sonrasında ise ‘Eğitim, Performans, Kariyer Yönetimi’ gibi aşamalarla devam ederken işletmeler ileriye taşınıp ‘Çalışan Kaynağı’ en verimli şekilde şirket hedeflerine maksimum katkıda hizmet eden yapıya kavuşturuluyor.
Genel olarak insan kaynakları süreçlerinde operasyonel çok fazla işlem yapılmakta olduğu halde kısmen yönetimsel ve stratejik süreçlere çok daha az zaman, kaynak ayrıldığı görülmektedir. Özellikle KOBİ’ler içerisinde tanımlayabildiğimiz işletmelerde İK (insan kaynakları) operasyonlarına dahil olan işlemler genellikle ‘Muhasebe’ tabanlı yazılımlar içerisinde ‘Bordrolama’ süreçlerinden öteye geçememektedir.
POLDY olarak 25 yıldır ‘İnsan Kaynakları’ odağında hem lokal hem de çok uluslu markalarla edindiğimiz tecrübeleri 2018 itibari ile KOBİ’lerin kullanımına elverişli bir modelde sunmaya başladık. Sektör ayırt etmeksizin 1-250 çalışan aralığındaki tüm firmaların kullanabileceği temel İK fonksiyonlarını yürütebilecekleri ‘Sicil, Özlük, Bordro, İzin Takibi, Raporlama’ modüllerinden oluşan HRM ile henüz bir İK sistemine geçmemiş firmaların da ‘Personel Yönetimi’nde kurumsal bir İK arşivi sistemine geçmelerini sağlıyoruz.
İşe girişte hazırlanan iş akitlerinden, çıkıştaki ibranamelerin, tebligatların ve konsolosluklara verilen referans mektuplarının standart hale getirilmesi, hak edilen izinler, kullanılan izinlerin otomatik hesaplanması, SGK Bildirgelerinin hazırlanıp saniyeler içerisinde online olarak kuruma aktarılması, yasal mevzuat güncellemelerinin uyarlandığı eksiksiz bir bordrolama otomasyon tarafından kolaylıkla hazırlanırken işverenlerce tüm çalışanların tarihçesi ve hukuki delile sunulabilecek dokümanlarını kolayca bulabilecekleri bir altyapı oluşuyor ve bu operasyonların ilgili yetkililer üzerinde yarattığı iş yükü ve zaman kaybının da önüne geçilmiş oluyor.
Türkiye’nin üretim lokomotifi KOBİ’lerin dijitalleşme çalışmaları kapsamında atacakları ilk adımın ‘Personel Yönetimi, İdari İşler’ operasyonlarını e- ortama taşıyarak ‘İnsan Kaynakları Yazılımları’na geçmeleri gerektiğine inanan POLDY, işletmeleri bu Dijital İK Başlangıç programına teşvik edecek modelde son derece hızlı bir kurulum, kolay kullanım ve tasarruflu bir pakette geliştirdiği HRM çözümü ile önemli bir farkındalığa imza atıyor.

YORUM EKLE

banner340

banner269

index