banner565

banner472

banner458

banner457

Tüm iş süreçlerini birarada ve entegre yönetebilmek; Akıllı, çevik, verimli, karlı şirketler için; ERP

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Dönüşümü, işletmelerin Endüstri 4.0’a dönüşme adımlarıyla birlikte ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama), pazarı da hızla büyüyor. Araştırmalara göre ERP küresel pazar büyüklüğü 2023’te 59.48 milyar dolar değerine ulaştı ve 2030’a kadar yıllık %11’lik büyümeyle 123.41 milyar dolara ulaşması bekleniyor,

DOSYA 01.06.2023, 00:00 21.06.2023, 09:37
14383
Tüm iş süreçlerini birarada ve entegre yönetebilmek; Akıllı, çevik, verimli, karlı şirketler için; ERP

Türkiye ERP pazarı da 2022’de %5 büyüyerek 391.67 milyon dolar değerine ulaştı ve bu hızlı büyümenin devam edeceği öngörülüyor. Tüm iş süreçlerini birarada ve entegre yönetebilmeyi sağlayan ERP, şirketleri, akıllı, çevik, verimli ve karlı hale getirmede kritik rol oynuyor.
Dünya ve Türkiye’de endüstriyel üretim süreçleri ve tüm ticari süreçler hızla dijitalleşiyor. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Dönüşümü, işletmelerin Endüstri 4.0’a dönüşme adımlarıyla birlikte ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama) pazarı da hızla büyüyor. İşletmelerin insan, fiziksel ve finansal kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca etkin ve verimli yönetilmesini sağlayan sistem ve yazılımlar bütünü ERP; iş süreçlerini iyileştirdiği şirketleri, akıllı, çevik, verimli ve karlı hale getirilmesinde stratejik bir öneme sahip.
Uzmanlar dijital dönüşüm sürecinde; bir kurumun iş süreçlerini bir arada ve birbiriyle entegre yönetmeyi sağlayan ERP’nin KOBİ ve büyük ölçekli olmak üzere tüm işletmelerin kurumsallaşması ve dijitalleşmesinin altyapısı olduğunu söylüyor. Endüstri 4.0 yolculuğunda ERP, dijital dönüşen işletmeleri bugünden geleceğe yakınlaştırıyor.
ERP kullanan şirketlerin %95’i iş süreçlerini iyileştirdiğini söylüyor: Founder Jar’ın paylaştığı veriler, 2021’de 50.57 milyar dolar değerinde olan küresel ERP pazarının, 2030’da 123.4 milyar dolara ulaşacağına işaret ediyor. ERP kullanan kurumların en az %95’i iş süreçlerini iyileştirebildiğini belirtirken %80’ini de ERP’nin yeni uygulamalar geliştirmeye kapı araladığını aktarıyor.

ERP yazılımı pazarı 2030’a kadar her yıl yüzde 11 büyüyecek
ERP yazılımı pazar büyüklüğü 59 milyar dolara ulaştı: Research and Markets araştırmalarına göre ERP’nin global pazar büyüklüğü 59.48 milyar dolar değerine ulaşırken 2030’a kadar yıllık %11’lik bir büyüme oranıyla 123.41 milyar dolara erişmesi bekleniyor. Raporda, veri odaklı kararlara olan talebin artması ve mobil ile bulut uygulamalarının benimsenmesi, ERP yazılımı pazarının büyümesini sağlayan temel faktörler olarak belirtilirken, ERP yazılımlarının sağladığı avantajların kurumlar tarafından fark edilmesiyle birlikte bu alanda oluşacak talebin artması da bekleniyor.
International Data Corporation’ın (IDC) araştırmasına göre Türkiye ERP pazarı da 2022’de %5 büyüyerek 391.67 milyon dolar değerine ulaştı.
Senkron Tech CEO’su Erdal Özkan, firma ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilen ve hızlı bir şekilde uygulanabilen ERP yazılımının Türkiye’deki pazar payının giderek büyüyeceğini vurguluyor.
Kararları etkiliyor, operasyonel süreçleri kolaylaştırıyor ve iş yükünü azaltıyor: Envanter yönetimi, günlük operasyonların izlenmesi, stok kontrolü, üretim ve satış gibi süreçlerin manuel takibi şirketler için büyük bir zaman ve para kaybı oluyor. Çok sayıdaki iş sürecini birbirine bağlayan ve bu süreçlerle ilgili veri akışını sağlayan ERP yazılımı sayesinde şirketlerin birçok avantaj elde ettiğini aktaran Erdal Özkan, “ERP sistemleri, bir şirketin işlem verilerinin tamamını pek çok kaynaktan toplayarak veri bütünlüğü sağlar. Bu sayede işletmeler, günlük, haftalık, aylık veya yıllık tüm iş faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütebilirken hem operasyonel süreçlerde insan kaynaklı hataların önüne geçiyor hem de iş yüklerini önemli ölçüde azaltıyor. Tüm süreçler uçtan uca entegre bir şekilde daha iyi yönetildiğinden, ERP kullanan firmaların data analizi de daha etkin hale geliyor ve sağlıklı süreç yönetimleri, karar mekanizmalarını da etkiliyor” dedi.

ERP’nin işletmelere sunduğu faydalar
Kaynakların verimli kullanılması: ERP, işletmenin tüm kaynaklarını birleştirip verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlerdir.
Veri bütünlüğü sağlar: ERP sistemleri, çok sayıda iş sürecini bir araya getirir ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlar. Bir ERP yazılımı, işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri, birden fazla kaynaktan organizasyonun ortak işlemsel verilerini toplayarak veri yinelemesini ortadan kaldırır ve ‘gerçeğin tek versiyonu’ ile veri bütünlüğü sağlar. ERP sistemleri asıl olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanını kullanmaktadır. ERP sistemleri müşteri siparişlerinin alındığı, finansın gönderdiği fatura bilgilerinin toplandığı yerdir.
Hızlı karar mekanizması: İşletme yönetimi çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını kazanmış olur. ERP ile ulaşılmak istenen temel amaç, işletmenin verilerini bir araya getirerek bunları karara dönüştürecek anlamlı sonuçlara ulaşmaktır.
En iyi performansı elde etmenizi sağlar: Yapay zeka kullanan çözümler sayesinde karar verme sürecinizi geliştiren içgörülere erişebilir ve ilerleyen dönemde operasyonel performansınızı iyileştirecek yöntemleri keşfedebilirsiniz.
Operasyonel etkiyi hızlandırır: Süreçler ve veriler arasında bağlantı kurarak çalışanlara daha fazla görünürlük ve esneklik sunabilir, böylece, çalışanların hızlı bir şekilde harekete geçip kurum genelinde daha fazla değer sunmasına yardımcı olur.
Kurum çevikliğini sağlar: Birçok ERP çözümü, gereksinimlere göre uyarlanacak ve sizinle birlikte büyüyecek şekilde geliştirilir. Böylece, her türlü operasyonel aksaklığa veya piyasada yaşanan değişikliklere proaktif bir şekilde hazırlanılabilir ve hızlıca yanıt verilebilir.
Hızlı ve büyük ölçekli faydalar: Üretimin sürdürülmesi için planlamaya veri sağlayan bu altyapı, yazılım ile birlikte birçok donanımın da dâhil olduğu çok bileşenli bir yapıdır. ERP projeleri hızlı ve büyük ölçekli faydalar sağlar. Faydalar zaman ve maliyet tasarrufundan, verimlilik ve karlılık artışına, iş yükünün azaltılmasına, müşteri memnuniyetine kadar uzanır.
Kullanımı kolay olmasıyla dikkat çeken ERP, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye yardımcı olur. ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım halinde de kullanabilir.
ERP doku zenginliği: ERP işletmenin farklı iş tiplerini, faaliyetlerini yönetmelerini sağlayan değişik yazılım modüllerini tek bir veritabanı altında toplayan bir yapıdır. Bir ERP yapısı içinde genelde bağımsız olarak çalışan şu uygulamalar bulunmaktadır:
• Üretim Yönetimi
• Muhasebe / Finans Yönetimi
• Cari Yönetimi
• E-Fatura / E-Arşiv / E-Defter Uygulamaları
• Satınalma Süreç Yönetimi
• Malzeme Stok Yönetimi
• Satış Yönetimi
• Üretim Yönetimi
• Proje Yönetimi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• E-Ticaret Uygulamaları
• Mobil Uygulamalar
• Bütçe Yönetimi
• Dış Ticaret Yönetimi
• Kalite Yönetimi
• Bakım Yönetimi
• Satış Sonrası Hizmetler
• İş Zekâsı.

Kurumsallaşma, maliyetleri azaltma, verimlilik ve zaman tasarrufu: ERP yazılımına geçiş önce işletmenin kendisini tanımlama böylece tüm iş ve süreçlerini tanımlaması anlamına geldiğinden işletme süreçlerini standardize ederek basitleştirir ve kolaylaştırır. İşletmenin maliyetlerinin azalmasını ve zamanı verimli kullanmasını sağlar. İşletmenin tüm departmanları birbirine bağlanır. Departmanlar ve süreçler arası uyum yakalanır. İşletmenin sözlü iş şekilleri sayılara, verilere ve raporlara dönüşür. Yönetim kararları objektif olur.

Dikkat çeken ERP Sistemleri, Uygulamalar ve Teknolojiler
Yapay Zeka, Büyük Veri (Big Data), Nesnelerin İnterneti (IoT), Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), Bulut (Cloud) Bilişim, Yeni Nesil Bulut Teknolojileri, Siber Güvenlik Çözümleri, Yeni Nesil ERP Uygulamaları, Akıllı ERP, Bulut ERP, Mobil ERP Uygulamaları, Açık Kaynak Kodlu (AKK) Çözümler-AKK’lı ERP, BI (İş Zekası), Mobil İş Zekası Uygulaması, Mobil ERP ve İş Zekası Uygulamaları, İş Analitiği, SaaS (Software as a Service-Hizmet Olarak Yazılım) ERP, MRP (İhtiyaç Kaynak Planlama), MRP II (Üretim Kaynak Planlama), MES (Üretim Yönetim Sistemi), Üretim Planlama ve Yönetim Çözümleri, PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi), Üretimden Veri Toplama ve SCADA, Endüstri 4.0 ve Üretimden Veri Toplama.
Finans Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Finans ve Muhasebe Yönetimi, Finans ve Bütçe Yönetim Çözümleri, Cari Yönetim, Bütçe Yönetimi, Bütçeleme ve Kontrol, Dijital Bankacılık Entegrasyon Sistemi, Demirbaş Takip ve Zimmetleme Çözümleri, Mağazacılık Sistemleri, Malzeme Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Satın Alma Süreç Yönetimi, Kurumsal Satın Alma, Satınalma ve Tedarik Yönetim Çözümleri, Araç Servis Takibi, Araç Filo Yönetimi, Gayrimenkul Yönetim Sistemi, Satış Yönetimi, Satış Dağıtım, Satış Pazarlama Yönetimi, Satış ve Teklif Yönetimi Çözümleri, Saha Satış, Mobil Saha Satış Çözümleri, Satış ve Teklif Yönetimi Çözümleri, Perakende Satış Noktası Çözümleri, Satış Sonrası Hizmetler, Satış Sonrası Hizmetler Teknik Servis, Servis Yönetimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), B2B & B2C, DPP (Talep Tahminleme ve Planlama), HR (İnsan Kaynakları-Human Resources), İK Yönetimi Çözümleri, HCM (İnsan Sermayesi Yönetimi), Fiziki Varlık Yönetimi, Dijital Varlık Yönetimi, İçerik Yönetimi, DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Doküman Yönetimi Çözümleri, APS (İleri Seviye Çizelgeleme ve Simülasyon), Süreç Analizi, Ön Analiz, Süreç Optimizasyonu, İş Akışı ve Süreç Yönetimi Çözümleri, Eğitim Yönetimi, Proje Yönetimi, Yönetim Sistemleri, Kurumsal Yazılım Proje Denetimi, Stratejik Planlama.
E-Ticaret Uygulamaları, Dış Ticaret Yönetimi, E-Devlet / E-Arşiv / E-Fatura / E-Defter Uygulamaları, GİB Entegrasyon Yazılımları, Kalite Yönetimi, Sertifikasyon ve Akreditasyon Hizmetleri, Teknik Operasyon Hizmetleri, Bakım Yönetimi, Bakım Onarım Takibi, Bakım ve Destek Sistem, Ağ Bakım Hizmetleri, Ağ Altyapısı Çözümleri, Sunucu Sistemleri ve Veri Merkezi Çözümleri, İstemci ve İş İstasyonları Çözümleri, Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri, Sanallaştırma Çözümleri, Bilgi Sistemleri Yönetimi, Kurumsal Web Portal Çözümleri, Kurumsal Raporlama Çözümleri, Yeni Nesil Raporlama, Özel Yazılım Çözümleri, BT Güvenlik Çözümleri, Bilgi Güvenliği Çözümleri, İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Çözümleri, ERP-Denetim.

ERP nedir?
ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama); “İşletmelerin kaynaklarını (insan kaynakları, fiziksel kaynaklar, finansal kaynaklar) bir araya getirir; uçtan uca yönetilmesini ve verimli olarak kullanılmasını sağlar. Bu amaçla geliştirilmiş sistem ve yazılımların genel adıdır” diye tanımlanıyor. Bir başka tanıma göre; “İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.” Bir diğer tanımsa şöyle: “Kurumların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve mevzuat uyumunun yanı sıra tedarik zinciri operasyonları gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandığı bir yazılım türü.”
“Bir kurumun iş süreçlerini bir arada ve birbiri ile entegre yönetmek” diye özetlenen ERP, şöyle de tanımlanıyor: “Kurumların en iyi performans için temel iş süreçlerini otomatikleştirmesine ve yönetmesine yardımcı olan yazılım sistemi türüdür. ERP yazılımı, tek bir kaynak sağlayarak ve kurum genelinde operasyonları kolaylaştırarak şirketin iş süreçleri arasındaki veri akışını düzenler. Şirketin finans, tedarik zinciri, operasyon, ticaret, raporlama, üretim ve insan kaynakları faaliyetlerini tek bir platformda bir araya getirebilme özelliğine sahiptir."

Yorumlar (0)