banner565

banner472

banner458

banner457

Üretim süreçlerine tam hakimiyet ve iyi yönetişimin adresi; Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri

İşletmelerin ve fabrikaların işleyişlerini düzenleyen, otomatize eden ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, sistematik, yüksek performans ve maksimum verimle, kaliteli, hızlı, düşük maliyetli üretim yapılmasını sağlıyor. İşletmede çalışan tüm personel ve makinelerin verimliliğini tespit, ölçme ve müdahaleye imkan sağlıyor. Doğru ve stratejik kararlar almaya yardımcı olan ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, üretim süreçlerine tam hakimiyet ve iyi yönetişim için dijital dönüşümün en temel adımlarından biri.

DOSYA 01.08.2023, 00:01 24.08.2023, 09:35
14780
Üretim süreçlerine tam hakimiyet ve iyi yönetişimin adresi; Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri

Veri çağında; ekonominin çarklarını döndürmeye devam edecek işletmeler, yeşil ve dijital dönüşebilenler olacak. Dijital dönüşüm fırtınası, endüstri dünyasını yeniden şekillendirirken; imalat yapan her ölçekteki işletme ve fabrika için ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, temel teknolojilerden biri haline geldi.
Yeşil ve dijital dönüşüm, uzaktan ve hibrit çalışma, operasyonel verimlilik, lojistik, dış ticaret, pazarlama, müşteri, tedarik zincirinin takibi, üretimin verimliliğinin artması gibi alanlara tam hakimiyet; doğru, stratejik, daha çevreci kararlar alınmasını sağlayarak iyi yönetişim imkanı sunuyor. İşletmelerin ve fabrikaların işleyişlerini düzenleyen, otomatize eden ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, sistematik, yüksek performans ve maksimum verimle, kaliteli, hızlı, düşük maliyetli üretim yapılmasını sağlıyor. İşletmede çalışan tüm personel ve makinelerin verimliliğini tespit, ölçme ve müdahaleye imkan sağlıyor. Personel hatasını minimize etmeye, doğru ve stratejik kararlar almaya yardımcı olan ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, üretim süreçlerine tam hakimiyet ve iyi yönetişim için dijital dönüşümün en temel adımlarından biri.
Yapay Zeka (AI), Makine Öğrenmesi (ML), Büyük Veri (Big Data) gibi yeni nesil teknolojilerle zenginleştirilen ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, işletmede ürünlerin siparişinin alınışından başlayıp üretimin aşamalarının sırasıyla tamamlanıp ürünün sevk edilmesine kadar olan tüm üretim hazırlık ve üretim süreçlerinin planlanıp izlenmesini, muhasebe programında sonlandırılıp, ürünlerin depoya transfer edilmesini veya müşteriye sevk edilişinin takibi ve ilgili tüm süreçleri takip eder, gerekli raporlar ve analizlerin alınmasını sağlar. Özetle; ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, ürünü işletmeden müşteriye kadar tüm süreçlerde tedarik zinciri boyunca izler, analiz eder, raporlar ve üretim sürecinin tamamına hakimiyet sağlar.
‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, genellikle birçok işletme faaliyetini içeren ve üretimin her aşamasını kapsayan bir çözüm sunar. Bu aşamalar, sipariş yönetimi, malzeme tedariki, üretim maliyetleri, envanter yönetimi, makine ve ekipman kullanımı, işçi performansı, kalite kontrolü ve ürün teslimatı gibi bileşenleri içerir. Gerçek zamanlı veri toplama ve izleme özelliği, üretim sisteminin stok ve depolama ve envanterinin de takip edilmesini mümkün kılar. Üretim hattındaki değerler; sensörler, otomasyon cihazları ve elle girilen kanal üzerinden aktarılır. Böylece analizlerle üretim hizmetlerindeki hata oranları, üretim miktarı, kalite seviyesi gibi kritik ve stratejik veriler rahatlıkla elde edilerek, daha doğru ve stratejik kararların alınmasına yardımcı olur.

Üretim takibi nasıl yapılır?
• Makine, ekipman, hat planlama
İş emri
Vardiya planlama
İş emrine bağlı depo giriş-çıkış planlama
• Siparişe göre iş emri verebilme
Bağımsız iş emri
Verimlilik analizi
• Çevirim zamanı (operasyon süresi) analizleri
Ortalama hız analizleri
Kayıp zamanların tespiti ve analizleri
İş değişim-setup sürelerinin analizi
Online izleme
• ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması veya Malzeme Kaynak Planlaması), MRP II (İmalat Kaynak Planlaması), PLM (Ürün Yaşam Döngüsü), Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri, CRM (Müşteri İlişkiler Yönetimi), Depo Otomasyon Çözümleri gibi birçok Tedarik Zinciri Yönetimi ve Teknolojileri ile entegrasyon.
Arıza müdahale sürelerinin analizi
• Arıza tamamlanma sürelerinin analizi
Üretim miktarları ve üretim zamanının analizi
Mamül, yarı mamül üretim takibi
• Hammadde, yedek parça, stok, depo takibi ve analizi
Kalite kontrol
Hurda-fire miktarlarının ve sebeplerinin analizi
Enerji analizi (İş emri, sipariş, operasyon bazında gerçek zamanlı enerji tüketim analizi)
• Geçmişe dönük süre ve durum raporlaması
• Stok, depo ve sevkiyat planlama ve analizi
Mobil izlenebilirlik.

Üretim Takip Sistemleri Modülleri
Yönetici Paneli, Ajanda, Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri, Teklif, Sipariş, Satınalma, Stok, Depo, Üretim, Ürün Takip, Sevkiyat ve Operasyon, E-Ticaret, Proje, Muhasebe ve Genel Muhasebe (Cari işlem, fatura, banka, kredi vs. modülleri), Dış Ticaret, Kalite Kontrol, Mağazacılık, Personel Takip.

Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’nde dikkat çekenler
Yapay Zeka (AI), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Büyük Veri (Big Data), Büyük Veri Analitiği, İş Zekası (BI), İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, Endüstri 4.0 Uygulamaları, Metaverse, Nesnelerin İnterneti (IoT), Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri (OT / VT Sistemleri), OT / VT Teknolojileri, Giyilebilir Cihazlar, Akıllı Cihazlar, Hiperotomasyon, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve Teknolojileri, Sis Bilişim (Fog Computing), Uç Bilişim / Sınır Bilişim (Edge Computing), Mist Computing, Edge Veri Merkezi, Otonom Araçlar, Dronelar, Robotlar, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA-Robotic Process Automation), Otonom Robotik Sistemler, Metaverse, 3 ve 4 Boyutlu Yazıcılar (3D veya 4D Yazıcılar), Mobil Uygulamalar, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Teknolojileri, Siber Güvenlik ve Teknolojileri, Yüksek Veri Güvenliği, İş Akış ve Süreç Yönetimi, Üretim Takip Sistemi, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), MES (Üretim Yönetim Sistemi), MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması veya Malzeme Kaynak Planlaması), MRP II (İmalat Kaynak Planlaması), PLM (Ürün Yaşam Döngüsü), EDI (Elektronik Veri Değişimi), CRM (Müşteri İlişkiler Yönetimi), Müşteri ve Tedarikçi Analiz Programları, Depo Otomasyon Çözümleri, Akıllı Depo Sistemi, E-Ticaret Depolama Teknolojileri, Stok Yönetimi, APS (İleri Planlama Sistemleri), Yük Optimizasyon Sistemleri, Satınalma ve Müşteri Sipariş Yönetimi, Satış Otomasyon Çözümü, TMS (Taşıma Yönetim Sistemleri), CMC-Konteyner Yönetim Sistemleri, GPS Sistemleri, Analiz Yazılımları, Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri, Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemleri ve Teknolojileri.

‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’nin işletmelere faydası
Verimlilik Artışı: ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, üretim zincirinin daha etkili bir şekilde izlenmesini, üretim hattındaki verimlilik artışlarının analiz edilebilmesini, atıl zamanlar ve üretim hızının optimize edilmesini sağlar. Üretim yapan işletmelerin / fabrikaların işleyişlerini düzenler, verimi maksimum seviyeye çıkarır. İşletmenin daha verimli ve sistematik çalışmasını sağlar.
Operasyon hakimiyeti: Fabrikaların verimini ve kontrolünü önemli ölçüde arttıran ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, yalnızca yapılan üretimlerin kontrolünü değil, aynı zamanda depolama, nakliye, envanter, muhasebe, müşteri, stok ve depo takibi, analizi ve yönetimi gibi tüm işlemleri kapsar. Üretimde kullanılan malzemeler hakkında detaylı bilgi alınabilir.
Hata Tespiti ve Kalite Kontrolü: Üretim sürecindeki hatalar hızlıca tespit ve müdahale edilebilir. Böylece kalite denetimi iyi ayarlanabilir, hatalar minimize edilir ve müşteri memnuniyeti artırılır.  Üretim ve planlama sırasında yaşanabilecek herhangi bir olağanüstü durumla karşılaşma ihtimalini düşürür, personel hatasını önler, minimum hatayla maksimum fayda sağlayacak üretimin yapılmasını sağlar, riskleri minimize eder.
Kalite Yönetimi: Üretimin yanı sıra işletmenin planlama yapabilmesi için gerekli tüm veriler, üretimle ilgili gerekli tüm istatistikler toplanır, tüm raporlar hazırlanır, kalite yönetimine ilişkin tüm verilere ulaşmayı sağlar. Kaliteli ve başarılı bir ‘Üretim Takip Sistemi’, üretimin çok daha başarılı, planlı, hızlı, kolay, verimli ve kaliteli yapılmasını sağlar.
• Stok ve Envanter Yönetimi: ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’ envanter yönetimini otomatikleştirmeye yardımcı olur. Stok süreleri ve tedarik zinciri rahatça izlenebilir ve denetlenebilir, gereksiz harcamalar azaltılabilir.
Veri Analizi ve Karar Destek: Büyük miktarda veriyi toplayarak analiz yapılmasını sağlayan ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’ ile üretim yöntemleriyle ilgili trendler ve düzenlemeler izlenebilir, veriye ve analize dayalı stratejik kararlar alınabilir. Bir işletmenin, faaliyetlerinin tüm küçük hareketli parçalarını görerek daha iyi ve stratejik kararlar ve yatırımlar yapmasına olanak sunar.
İşbirliği ve İletişim: Departmanlar arasında daha iyi bir işbirliği ve iletişim sağlar.
Zaman ve Maliyet Avantajı: Hız kazandırmasının yanı sıra maliyeti de düşürür. Zaman, işgücü ve maliyet tasarrufu sunar.

Üretim Takip Sistemi nedir?
“Üretim yapan fabrikaların ve işletmelerin işleyişlerini düzenleyen,  alınan verimi maksimuma çıkaran ve kontrolü önemli ölçüde artıran yazılımlar” olarak tanımlanan Üretim Takip Sistemi; “Kişiler veya makinelerin üretim aşamalarında oluşturduğu verileri makinelerden otomatik toplayan, üretim takibini otomatikleştiren, üretim verimliliğini ölçen ve potansiyel sorunları tespit ederek üretim kayıplarını engelleyen, ürünün ortaya çıkışından, depolamasına, stoğuna, fabrika çıkışına kadar her aşamasındaki hareketliliği denetleyen ve raporlayan izleme sistemleri. Sistem, üretimden perakendeye, depolamaya, nakliyeye kadar, ürün, stok ve parçaların tüm hareketlerini kapsar” diye de tanımlanıyor. Bir başka tanıma göre; “Bir bileşenin üretimini izlemek, kontrol etmek ve kullanmak için kullanılan bir yazılım veya donanım sistemidir. Bu sistem, üretim faaliyetlerini takip etmek, veri toplamak, analiz etmek ve depolamak amacıyla kullanılır.”
Bir diğer tanımsa şöyle: “Tüm tedarik zinciri boyunca veya bir işletmenin faaliyet gösterdiği kısım boyunca ürünleri izler. Bu sistem, üretimden perakendeye, depolamaya, nakliyeye kadar stok ve parçaların tüm hareketlerini kapsamaktadır.”

Son trendler
Uzmanlar, ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’ndeki son trendleri şöyle özetliyor:
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT): IIoT, üretim ortamındaki cihazların ve ekipmanların internete bağlanmasıyla oluşan bir ağdır. Sensörler, veri toplama cihazları ve analitik araçlar sayesinde üretim sistemlerinin sonuçları, verimliliği artırıcı önlemlerin alınması ve hataların tespit edilmesi mümkün hale geliyor.
Büyük Veri Analitiği: Üretim sürecinden elde edilen büyük miktardaki verilerin analizinde değerli bilgilerin elde edilmesi büyük önem taşır. Büyük veri analitiği, üretim takip maliyetlerini kullanarak verimlilik, hata oranı, kalite kontrol ve envanter yönetimi gibi alanlarda yapılandırmalar yapılmasını sağlıyor.
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi: Yapay zeka ve makine öğrenmesi, üretim takip masrafı, otomatik karar verme, hata bulgusu, bakım tahmini ve tahminsel analiz gibi görevlerde kullanılır. Bu teknolojiler, üretim sistemlerini optimize etmek ve anormal bölgeleri tespit etmek için kullanılabiliyor.
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA): Tekrarlayan ve rutin işlerin otomatikleştirilmesine yönelik robotik sistemler olan RPA, üretim takibinde kullanılarak, veri girişi, envanter takibi ve üretim raporları gibi operasyonları otomatikleştiriyor.
Mobil Uygulamalar ve İşbirliği Araçları: Mobil uygulamalar ve işbirliği araçları, üretim takip sistemini daha erişilebilir hale getiriyor.

‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’ seçerken nelere dikkat edilmeli?
• Üretimin planlanmasında kullanılacak yazılımlar fonksiyonel ve kapsamlı olmalı.
• ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, üretim esnasında meydana gelebilecek her türlü riski öngörebilmeli ve yaşanabilecek tüm problemlerin önüne geçmeye imkan tanımalı.
• İşletmedeki tüm çalışanların ve makinelerin verimliliğini tespit edebilmeli, fabrikaya bağlı tüm kaynakların tam verimlilikle çalışmasını sağlamalı.

Yorumlar (0)