banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

Verimlilik, hız, kalite, stratejik kararlar; İK Teknolojileri ve Hizmetleri ile sürdürülebilirlik

Büyük şirketlerden KOBİ’lere her ölçekteki şirket, işletme, kurum ve kuruluşun paha biçilemez varlığı; çalışanları. İşgücünü verimli, hızlı, kaliteli, stratejik kararlar ve bilgi teknolojileriyle sürdürülebilir yönetmenin yolu; ‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’nden geçiyor.

DOSYA 01.11.2023, 00:01 27.11.2023, 08:31
25119
Verimlilik, hız, kalite, stratejik kararlar; İK Teknolojileri ve Hizmetleri ile sürdürülebilirlik

Büyük şirketlerden KOBİ’lere her ölçekteki şirket, işletme, kurum ve kuruluşun paha biçilemez varlıkları; çalışanları. İnsan Kaynakları (İK veya Human Resources-HR) profesyonellerinin kritik iş önceliklerini, işgücünü verimli ve stratejik kararlarla yönetebilmesi, işgücündeki dalgalanmaları bilişim teknolojileri yardımıyla hızlı, etkin ve sürdürülebilir şekilde ele alması; Y ve Z kuşağı çalışanlarını işe alma, yönetme veya işten çıkarma, işgücü verimliliğini, çalışan bağlılığını sağlamasında ‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’ önemli rol oynuyor.
İK Yönetimi’ni  (Human Resources Management-HRM) bilişim teknolojileri ile entegre eden ‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’, süreçleri kolaylaştırarak, işletmelerin işgücü ihtiyaçlarının karşılanmasını, planlanmasını, çalışan veri akışının ve verilerin korunmasını, istihdamın daha verimli hale gelmesini ve işletmenin sürdürülebilirliğini sağlıyor.
İşyeri politikalarını da geliştirmekten sorumlu İK profesyonelleri, çalışanları işe alma, işten çıkarma, işyeri ve çalışanların güvenliği, sağlığı, eğitimi, tazminatlarla işyeri, işgücü ve operasyonların faydasını ve verimliliğini ‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’ ile daha kolay, hızlı, kaliteli, stratejik, sistematik, sürdürülebilir şekilde sağlar, doğru kararlarla planlar, süreçlere hakim olur ve yönetebilir.
Bilgi teknolojileriyle entegre doğru ve verimli İK Yönetimi (HRM), iş gereksinimleri için doğru politikaların oluşturulması, işletmenin başarılı büyümesi, hedeflerine ulaşması noktasında da kritik öneme sahiptir. ‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’, işletmenin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve bütçesine göre özelleştirilebilir.
Manuel görevleri otomatikleştiren, çalışan bilgilerini düzenli muhafaza eden ve güncelleştiren, veriye dayalı raporlar oluşturarak işletmenin İK sürecini düzenli, pratik, kolay ve hızlı yönetmesini sağlayan ‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’, İK operasyonlarını merkezileştirir; bordrolama, ücret yönetimi ve iş süreçlerini otomatikleştirir; işe giriş ve çıkış otomasyonunu takibini, yasal mevzuatlara uyumu kolaylaştırır; performans yönetimi, hedef takibi, stratejik içgörü için raporlama yapmayı, veri analizini, oryantasyon ve gelişim eğitimlerini izlemeyi kolaylaştırır.

‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’nin bileşenleri
Uzmanlar, İK süreçlerinin daha verimli, etkin yönetilmesi için ‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’nin belli başlı bileşenlerini şöyle sıralıyor:
• İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (HRIS): İnsan kaynaklarının izlenmesi, veri devamlılığı ve raporlama yapmak için kullanılan yazılım veya sistem. Kişisel bilgiler, maaş bilgileri, izin yönetimi, performans değerlendirmeleri ve diğer İK düzenini içerir.
• İşe Alım ve Başvuru Yönetimi.
• Performans Değerlendirmesi ve Yönetim: Hedef belirleme, geri bildirim toplama ve performans analizi de bu kategoriye girer.
• Maaş ve İşgücü Yönetimi.
• Eğitim ve Gelişim Yönetimi.
• İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetimi.
• Kişisel İzleme ve Devam Takibi.
• İnsan Kaynakları Analitiği.
• Mobil Uygulamalar: Çalışanlar için erişilebilir İK hizmetleri sunan mobil uygulamalar.
• Elektronik İş Belgeleri ve Dokümantasyon
• Çalışan İlişkileri Yönetimi: İşyeri sorunları, disiplin yönetimi, şikayet takibi ve çalışanlar arası iletişimi sağlamak için kullanılan araçlar.
• Uzaktan Çalışma ve Esnek İş Modelleri.

İK Teknolojileri ve Hizmetleri’nin süreçleri
Uzmanlar, İK desteği sağlamak ve optimize etmek için İK Teknolojileri ve Hizmetleri’nin bir dizi süreç içerdiğini belirtiyor ve ana süreçleri şöyle özetliyorlar:
İşe Alım Süreci
Performans Yönetimi
Maaş ve İşgücü Yönetimi
Eğitim ve Gelişim Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetimi
Kişisel İzleme ve Devam Takibi
İK Analizi
Elektronik İş Belgeleri ve Belgeleme
Çalışan İlişkileri Yönetimi
Uzaktan Çalışma ve Esnek İş Modelleri Yönetimi
İşten Çıkarma Yönetimi.

İK Teknolojileri ve Hizmetleri’nin işletmelere faydaları
İstihdam stratejilerini oluşturmaktan, planlamaya ve uygulamaya, işe alımdan, çıkarmaya, şirket kurum kültürünün geliştirilmesinden, insan kaynağının verimli kullanılmasına kadar birçok alanda çözüm üreten ‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’, dijital dönüşüme şirketleri entegre ediyor, varlıklarını sürdürmesinde ve onları geleceğe taşımada öncü rol üstleniyor.
Özellikle yapay zekâ ve bulut tabanlı İK teknolojileri, şirketleri güçlendirmek için kurumsal stratejileri formüle etmeye, uygulamaya ve çalışan katılımını iyileştirmeye yönlendiriyor.
‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’ ile kurum içinde çalışanların sağlığını korumak, sürdürülebilir bir sağlık yönetimi sağlamak mümkün.
Şirketin ileri bir seviyeye kendini taşıyabilmesi, sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilirliği için stratejik önemdeki İK, daha çok işe alım ve müşteri ilişkileri olarak algılansa da bir işletmenin tüm ilişkilerini kapsayan önemli bir iletişim birimi. Şirketin planlanan geleceğine ulaşması için doğru ve problem çözücü adımlar atılmasını sağlayan İK’nın görev ve sorumluluğunda işe alımdan sonra çalışanların işe başladıklarında çalışma ortamlarının uygunluğu, sağlıklı iletişim, eşitlik, adalet, şeffaflık, hız, kalite, işletme, ürün ve hizmetlerin güvenliğinin sağlanması, yetenek ve performans yönetimi, verimi arttırıcı faaliyetler, eğitim ve etkinlikler, şirket hedeflerine yönelik planlamalar yapmak, müşteri ve çalışanlar arasında sorunların çözülebilmesi için aracılık yapmak, kişi veya kişilerin işten çıkarılma sürecini takip etmek de var.
Küresel marka olmada da önemli bir yere sahip İK, daha nitelikli personel çalıştırmayı, çalışanlardan, ürün ve hizmet üretiminde daha fazla verim almayı sağlıyor.

İK Teknolojileri ve Hizmetleri’nde dikkat çekenler
Yapay Zeka (AI-Artificial Intelligence) ve İK Teknolojisi, Human Resources (HR-İnsan Kaynakları-İK) Yazılımları; Yeni Nesil İK Yazılımları, İnsan Kaynakları Yönetimi / İK Yönetimi (HRM-Human Resources Management-HR Management), Dijital İK, E-İnsan Kaynakları Yönetimi (E-İKY), Bulut İK Yazılımı / Bulut İK Programı, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi / İK Bilgi Sistemi (İKBS-HRIS), Personel Takibi (PDKS) / Personel Bilgi Sistemi, İK ve Organizasyon, İşe Alım Yazılımları, İşe Alım ve Başvuru Yönetimi, İşe Alma, Seçme ve Yerleştirme, Performans Yönetimi Yazılımları, Özlük Yönetimi, Kariyer Planlama Yönetimi.
Performans Değerlendirme Sistemi, Performans Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Yetenek ve Performans Yönetimi, Başarı ve Gelişim Yönetimi, Kişisel İzleme Yazılımları, Kişisel Bilgi Yönetimi, Sosyal Tanıma, İşgücü Yönetimi, Zaman ve Devamlılık Yönetimi, Zaman ve İzin Yönetimi, Online İzin Takip Yazılımı, Personel İzin Takip Programı, Maaş ve İşgücü Yazılımları, Ücret, Hak, İzin, Zimmet ve Harcırah Yönetimi, Bordro Programı, İK ve Bordro Hesaplama Yazılımı, Bulut Tabanlı Bordro Programı, Ücret Entegrasyonu, Masraf Takibi, Bütçe Yönetimi, Personel Bütçesi.
Personel Ödüllendirme, Bayi Ödüllendirme, Satış Ekibi Ödüllendirme, Satış Teşvik, Puantaj Takibi, Kurum Kültürü Analizi, Sadakat Programı, Sadakat Programları, Müşteri Sadakat Programları, Son Kullanıcı Sadakat Programı, Mobil Sadakat Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yazılımları, Sağlık, Güvenlik ve Uyumluluk Yönetimi, İş Sağlığı.
Siber Güvenlik, Yüksek Veri Güvenliği, Çalışan Deneyimi ve İşe Alım Portalları, İş Akışı ve Otomasyon Araçları, İş Zekası (BI), İş Analitiği, İK Analitiği / İK Analitiği Araçları, İş Analitiği Yazılımları, İK Yönetimi Analitikleri, İK Analizi ve İşgücü Planlaması, İşe Alım Analitiği ve Yapay Zeka, Çalışan Analitiği ve Tahminsel Analitik, İşe Alım Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi.
Eğitim ve Gelişim Yönetimi Yazılımları, Kişisel Gelişim ve Eğitim Uygulamaları, Dijital Öğrenme, Eğitim ve Geliştirme, Çalışan Deneyimi Yazılımları, Çalışan Deneyimi Platformları, Mobil Uygulamalar, Çalışan İlişkileri Yazılımları, Eğitim Yönetimi, Kurumsal Eğitim Yönetimi, Liderlik ve Yetkinlik Gelişimi, İş İlişkileri Yönetimi, İş Süreçleri Yönetim Platformu, Sistem Yönetimi, Uzaktan İş Yönetimi Yazılımları, Elektronik İş Belgeleri ve Dokümantasyon.
Arşiv Yönetimi, Raporlama, Robotik İşleme Otomasyonu (RPA), Nesnelerin İnterneti (IoT), Sensörler, Makine Öğrenmesi (ML-Machine Learning), Derin Öğrenme (DL-Deep Learning), Deep Learning AI, Chatbotlar ve Sanal Asistanlar.

İnsan Kaynakları (İK) nedir?
İngilizce Human Resources (HR) olarak bilinen İnsan Kaynakları (İK), “Bir işletme veya kurumun ürün ve hizmet oluşturmak amaçlı kullandığı kaynaklardan biri. İK, ürün ve hizmetlerin insanlarla ilişkisini kurabilmek için pazarlama yetisini; organizasyona ait bilgiyi, deneyimi, becerileri, karar vermeyi ve yaratıcılığı; bu yeteneklerin örgütlendirilmesini, yapılandırılmasını ve ödüllendirilmesini içerir” diye tanımlanıyor.
Bir başka tanıma göre; “İK; bir şirketin veya kuruluşun işgücünü oluşturan kişiler. Çalışanlar, işgücünü sağlayarak şirketin hedeflerini ilerleten kaynaklardır. İş dünyasında İK, personeli işe almak, eğitmek, işyeri politikaları geliştirmek, çalışanlara sağlanan faydaları yönetmek ve çalışanları kuruluşta kalmaya motive etmekten sorumlu departman.”
Bir diğer tanımsa şöyle: “Belirli bir kuruluş için çalışanların işe alınması ve yönetimine odaklanan özel bir iş alanı. İK; tazminat, faydalar, işe alma, işten çıkarma, güvenlik, sağlık, eğitim ile ilgilenir.”

İK Yönetimi (HRM) nedir?
İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management-HR Management-HRM); “İşe alımdan işten çıkarmaya, müşteri, işveren, çalışan ilişkilerinin ve birbirleriyle iletişiminin yönetilmesine, işgücünün ve şirketin verimliliğini artırmaya ve sürdürülebilirliğini sağlamaya kadar İK’nın bütün alanlarında şirketin planlanan geleceğine ulaşması için doğru ve problem çözücü adımların atılması” diye tanımlanıyor.
Bir diğer tanımsa şöyle: “Şirketlerdeki işe alım, daha iyi insan kaynağı oluşturulması ve mevcut insan kaynağının verimli kullanılması için uygulanan yöntemler ve süreçler bütünü.”
Bir başka tanıma göre; “Bir işletmenin personel alımı, yönetimi ve performansıyla ilgili tüm operasyonlarını ifade eden faaliyetlerin bütünüdür. İşletmeden verimliliği sağlamak için sürecin tüm yönlerini birbirine bağlar. Bilgi teknolojileriyle entegre HRM, iş gereksinimleri için doğru politikaların oluşturulmasını, işletmenin başarılı bir şekilde büyümesini sağlar.”

“Ana hedef: müşteri deneyimi yönetiminde Türkiye’nin ilk akla gelen ülke olması”
CX 360 Müşteri Deneyimi Yönetimi Zirvesi, ‘Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği (MDYD)’ evsahipliğinde, dünyanın dört bir yanından 600’ün üzerinde sektör profesyonelinin katılımıyla İstanbul’da, Cem Davran’ın sunumuyla gerçekleştirildi.
MDYD Yönetim Kurulu Başkanı C. Banu Hızlı, derneğin değişen kurumsal kimliğini lanse ettiği açılış konuşmasında, “Teknoloji, veri analitiği, eğitim ve danışmanlık müşteri deneyiminden ayrı düşünülemez hale geldi ve bu nedenle üye yapımızı genişleterek Dernek adımızı değiştirdik. İnsanlık tarihinin en dikkat çekici anlarından birinde sektörümüz için yepyeni bir köprü görevi üstlendik. Ana hedefimiz müşteri deneyimi yönetimi denildiğinde Türkiye’nin ilk akla gelen ülke olması” dedi.  Dünyanın önde gelen CX Stratejistlerinden Ken Hughes, Ekonomist ve Yazar Mahfi Eğilmez’in ana konuşmacılar olduğu etkinlikte 3 farklı panelde pazarın geleceği konuşuldu. MDYD’nin hazırladığı ve PwC proje yönetiminde gerçekleştirilen ‘Yeni Nesil Müşteri Deneyimi Yönetimi Araştırması 2023’ sonuçları üzerinden de Türkiye konjonktürünün son 2 yılı masaya yatırıldı.
“Z kuşağı, iş dünyasını ve müşteri deneyimini kökten değiştirecek”: Dünyanın önde gelen CX Stratejistlerinden Ken Hughes ‘The Joy of CX: Understanding Modern Consumer Connections’ başlıklı konuşmasında, müşteri deneyiminin işletmeler için taşıdığı hayati öneme odaklanarak; tüketicilerin ne istediğini ve bir ürün veya hizmet satın almaya nasıl karar verdiğini aktardı ve Z kuşağının, iş dünyasını ve müşteri deneyimini kökten değiştireceğini söyledi.
Yakın dönem yatırım planlarında yapay zeka ilk 5’te: ‘Yeni Nesil Müşteri Deneyimi Yönetimi 2023 Araştırması’nın sonuçlarını açıklayan PwC Yönetim Danışmanlığı Şirket Ortağı Yiğit Arslan, müşteri alışkanlıklarının önemli ölçüde değiştiğini belirtti.
Arslan, 41.7 milyar TL büyüklüğündeki pazarda 140 binin üzerinde müşteri temsilcisinin istihdam edildiğini, bu istihdamın kaynak yapısının %36’sının iç kaynak, %64’ünün ise dış kaynak olduğunu anlattı: “Sektör, çalışanlarının 27 yaş ortalaması ve %70 kadın istihdam oranıyla sürdürülebilirlik etkisini koruyor. Araştırmaya katılan firmaların %58’i evden çalışırken %18’i hibrit modeli benimsemiş. Müşteri deneyiminde öncü sektörler olan bankacılık, finansal sigorta, telekomünikasyon, kamu hizmetleri ve e-ticarette toplam istihdamın %50’si gerçekleşiyor. Tüketicilerin alışkanlık ve davranışlarındaki evrimin itici gücü ise teknoloji. Bugün şirketlerin yakın dönem yatırım planlarında yapay zeka ilk 5’te yer alıyor. 11 binin üzerinde çalışanla Türkiye’den yurtdışına yabancı dilde hizmet veriliyor. Her 10 şirketten 8’inin müşteri deneyimi departmanı bulunurken kalanların da yüzde 50’si yakın zamanda ilgili departmanı açmayı hedefliyor.”

Yorumlar (0)