banner402

banner345

banner440

banner445

banner374

TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı ve 2. Ankara Bilişim Fuarı

Türkiye’de “Bilişim Toplumu”nun kalbi Ankara’da attı

ETKİNLİK 01.01.2016, 08:57 02.01.2016, 15:45
18208
TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı ve 2. Ankara Bilişim Fuarı
TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı ve 2. Ankara Bilişim Fuarı, Ankara’da, 200’den fazla konuşmacının katkısıyla tamamlandı. “Bilişim ve Yaşam” ana temalı Kurultay’da, 2 açık oturum, 17 panel ve 1 Forum yapıldı, 30 bildiri sunuldu. 10 bin kadar kişinin katıldığı Kurultay’da, bilgisayar ve yazılım konusunda ilkokul seviyesinde eğitim verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim 2015) ile 2. Ankara Bilişim Fuarı (CITEX 2015), ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, Ankara’da, “Bilişim ve Yaşam” ana temasıyla düzenlendi.
TOSYÖV’ün de desteklediği etkinlikte, Türkiye bilişim sektörünün geleceğini ilgilendiren konular, alanında uzmanların katkılarıyla ele alındı.
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yıldırım Üçtuğ, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Büyükberber ile TOBB ETÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Şahin olmak üzere her gün bir üniversite rektörünün çağrılı konuşmacı olduğu Kurultay kapsamında 2 açık oturum, 17 panel, 1 forum düzenlendi, 30 bildiri sunuldu. 200’ü aşkın konuşmacının yeraldığı ve üç gün süren etkinliğe10 binin üzerinde kişi katıldı.
İlkokulda bilgisayar programlama öğrenmeli
Sektörün sorunları, Türkiye’nin bilişim vizyonu, gelecek beklentileri ve hedeflerin dile getirildiği ‘Bilişim Zirvesi’ni, TBD Kurultay Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı Ersin Taşçı, ‘hoşgeldiniz’ konuşmasıyla açtı. TBD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak açılış konuşmasında, önümüzdeki dönemde büyük veri, kurumsal çözüm ve ağlar ile bulut bilişimin belirleyici olacağını söyledi. Tabak, “Yerli yazılım endüstrisi, kalkınma için kritik alan ilan edilmelidir. ‘Siber Güvenilir Kullanıcı’ kavramının toplumda yerleşmesi sağlanmalıdır. İlkokuldan başlayarak herkesin bilgisayar programlama öğrenmesi için gerekli adımlar atılmalıdır” dedi.
Türk Telekom Grup Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir, bilişim ve iletişimin “katalizör” ve “itici güç” olduğunu belirterek, Türkiye’de güçlü bir genişbant altyapısı bulunduğunu söyledi.
Türksat A.Ş. Genel Müdürü Ensar Gül, e-Devlet Kapısı’nda Ekim 2015 itibariyle 25 milyon 234 bin 554 kullanıcının 206 kuruma ait bin 359 hizmet aldığı bilgisini verdi. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin 5G hizmetini sunan ilk ülkelerden biri olma noktasında irade sergilendiğini söyledi.
“Dönüşümün odağında KOBİ’ler var”
KOBİ, Teknoloji, Rekabet Edilebilirlik Paneli’nin oturum başkanlığını yürüten TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, KOBİ’ler adına TBD ile TOSYÖV’ün ortak çalışmalarının ve işbirliğinin önemini vurguladı.
TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, konuşmasında, etkileri devam eden küresel krizin KOBİ’leri; bilişim teknolojilerinden azami oranda yararlanmaya ittiğini belirterek, böylelikle bilişim sektörünün KOBİ’lerin çok yönlü dönüşüm sürecinin bir parçası olduğunu söyledi. Sönmez, “KOBİ’lerde dönüşümü, rekabetçilik ve yüksek teknolojiye geçiş arzusu yönlendiriyor. Bilişim teknolojileri sektörü KOBİ’leri dönüştürecek her eylemin ekseni olabilecek potansiyeli taşımaktadır. Bu olduğu zaman dönüşümün adı ‘e-dönüşüm’ olabilir” dedi.
Türkiye’nin yenilikçi KOBİ potansiyelinin ‘istekli olanlar” sınıflamasında AB’den yüksek, yüzde 52 civarında olduğunu kaydeden Sönmez, şu bilgileri paylaştı: “Ancak yenilik faaliyetinde bulunan KOBİ oranı maalesef yüzde 20’nin gerisindedir; bunun da yüzde 6’sı başarısız olup vazgeçmektedir. KOBİ’lerde bilişim teknolojilerine geçiş süreci Türkiye’de geç başladı ve hala çok gerideyiz. Bilişim teknolojilerine geçiş hızı da KOBİ’lerde hala yavaştır, bunu hızlandırmak zorundayız. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok. Çünkü dünya üretime dönüyor. Üretim ve istihdamda KOBİ’ler öne çıkıyor.”
Yalçın Sönmez, Türkiye’de yapılan G20 TURKEY 2015-Antalya Zirvesi’nde dünya ekonomisi için söylenenleri hatırlatarak şunlara değindi: “Geçmiş 10 yılı KOBİ’ler taşıdı. Gelecek 10 yılı da KOBİ’ler taşıyacak. Bilişim sektörümüz de bu vizyona odaklanmalı. G20 hükümetlere şu görevleri de yükledi. Açık veri, dinamik ve kapsayıcı büyümeyi teşvik eden en önemli araçlardan biri olarak algılanmalı. Kamu-özel sektör ortaklığı ile çalışacak modeller tasarlanmalı. Küresel büyüme için gerekli olan internet ve dijital ticarete odaklanılmalı.
KOBİ’ler dijital ekonomiye daha yoğun entegre edilmeli. E-ticaretin kullanım alanı genişletilmeli. Dikkatinizi çekerim; bunlar ulusal çerçevede yapılmayacak. Dijital kurallar ve düzenlemeler konusunda küresel çapta işbirliği kurulacak. Bilişimde küresel entegrasyonu ve internet yönetim liderliğini G20 üstlenecek.”
“Bilişimle KOBİ’lere verimlilik ve hız kazandırmalıyız”
Yalçın Sönmez, ulusal çerçevede neler yaşanacağını da değerlendirdi: “Kamuda veri merkezleri bütünleştirilecek. Kamu Bulutu Projesi uygulanacak, hizmette verimlilik arttırılacak. İstatistiki Bilgi Altyapısı güçlendirilecek. Tüm verileri ve istatistikleri tek çatı altında toplayan bir internet portalı oluşturulacak. Bilişim sektörüne ilişkin oluşturulan prensipler seti uygulamaya konulacak. Bu doğrultuda Hükümetimiz’in de açıklanmış bir konsepti bulunuyor. Buna; yüksek teknoloji ile üretimi esas alan, yeni bir Sanayileşme Stratejisi diyebiliriz. Bu strateji hepimiz için uyarıcıdır. KOBİ’lerimiz rekabetçi olacaklarsa Ar-Ge ve inovasyon yapacaklarsa ne edip edip, üretimden yönetime tüm KOBİ faaliyetlerine bilişim teknolojilerini sokmalıyız. Böylelikle KOBİ’lere verimlilik ve hız kazandırmalıyız.”
Türkiye’nin en zayıf yanlarından birisinin de işbirliği konusu olduğunu vurgulayan Sönmez, kurumsal ve sektörel işbirliklerinde gerinin de gerisinde bulunduğumuzu ifade etti: “Kamu-özel kesim işbirliklerinde bir modelimiz yoktur. İşletme bazında baktığımızda, KOBİ’lerde bilişim teknolojilerine geçişi sınırlayan engeller, bilgi ve bilinç, kalifiye istihdam ve kaynak yetersizliği gibi görünür. Bu engeller de ancak işbirlikleri ile aşılabilir. Bilişim sektörümüz için işbirlikleri yaşamsaldır.”
TOSYÖV olarak sektörün dikkatini KOBİ’lere çeviren her platformu önemsediklerini aktaran Sönmez, “Bilişim sektörünün KOBİ’lere yönelik bilgi, bilinç ve iştah artırıcı her etkinliğine bir KOBİ ve Girişimci Vakfı olarak güç veriyoruz. Sektörün KOBİ’lere yönelik her tür etkinliğine kurumsal desteğimizi sürdürmekteyiz” dedi.
Sönmez, bilişimin KOBİ’ler için önemine dikkat çekti: “Özetin özeti şudur: Yüksek ekonomik büyüme bilişimi de büyütür,  ama sadece donanım ayağını… Bu yetmez, çünkü yazılım ve hizmet ayakları güdük kalmışsa sektör güçlenemez, ‘millileşemez’, ihracatını artıramaz. Bilişimin yazılım ve hizmet ayakları Türkiye’de ancak KOBİ’ler üzerinden gelişip güçlenir.
Bunu ben biliyorum, sizler biliyorsunuz, ama KOBİ’ler henüz yeterince bilmiyor. ‘Bilişimsizliğin maliyeti’ gibi önemli bir kavramı bilişim sektörümüzün kendisi üretti. KOBİ’lerin bunu görmesi gerekir. KOBİ görerek kavrayan bir yapıdır. Bunun alt başlıkları da var. Ticaretteki ve hizmet sektöründeki KOBİ’ler, kendi sektörünün geniş yelpazesini içermiş modelleriyle imalattaki KOBİ’ler de kendi sektörünün özgün normlarını içeren modelleriyle gelen bilişimciyi dinlemeye hazırdır.
Yenilikçi KOBİ’lerin yarısı ilk beş yılda başarısız kaldığı için yenilikten vazgeçmektedir. O halde bilişim sektörümüzün Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini kışkırtacak olan yeterli sayıda KOBİ bulunmaktadır. Bu durumda bilişim sektörümüz dönüp, biraz da kendine bakmalıdır.”
Türkiye ekonomisinin “dönüşüm zamanı” içinde olduğuna işaret eden Sönmez,  şunları dile getirdi: “Ekonomimiz küresel akıntıya uyarak yüzmektedir. Doğru kulaç atarsa karşıya geçebilecektir. Yoksa boğulacaktır. Doğru kulaç; bilişim sektörüdür. Ekonomiler bilişimle yüzebilmektedir. Geleneksel kulaçlarla yüzme yarışını tamamlamak olanaksızdır. Bunu önce bilişim sektörümüz anladığı; anladığını da KOBİ’lere anlatabildiği zaman... Karşı kıyıdan bize el sallayan bilgi toplumunun, yanına varabileceğiz. İnternet ve donanımla mayomuzu giydik. Yazılım ve hizmetle yüzeceğiz. İşte bütün mesele…”
Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Sekreteri Doç.Dr. Yavuz Cabbar, Ankara Sanayi Odası olarak KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bütün Odalar’ın KOBİ’lere rehberlik edebilecek bir yapı oluşturması gerektiğini söyledi. Ankara Sanayi Odası olarak “teknoloji ara birim” adında bir birim oluşturduklarını açıklayan Cabbar, KOBİ ihtiyaçlarının üniversiteler aracılığıyla giderilmesinin önemine değindi. Cabbar, özellikle inovasyon konusunda ihtiyaçlarının giderilmesi için KOBİ’lerin röntgenini çekmeye çalıştıklarını ifade etti.
İzmir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı, İİBF Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Emin Akçaoğlu, KOBİ’lerin her zaman gündemde olduğunu vurgulayarak, rekabet stratejisinin önemine değindi. Akçaoğlu, KOBİ’lerin bilişimle rekabet avantajı sağlayabileceğine dikkat çekti. 
Bilgisayar Mühendisi-Danışman Hülya Küçükaras, Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) bilişim kültür laboratuvarları kurulması gerektiğini söyledi. Küçükaras, OSB’lerde teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılayan teknik elemanların yanısıra bilişim ihtiyaçlarını karşılayacak uzmanlar da bulunması gerektiğini ifade etti.
Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu; Türkiye bilişim pazarının donanım ağırlıklı olduğunu belirterek, KOBİ’ler için yazılımın önemine dikkat çekti. Devletin KOBİ’lere verdiği teşviklerin bir kısmının teknolojiye aktarılması gerektiğini düşünen Tüzünsu, “Ciddi bir değişim sağlanabilir. Türkiye’de doğru yollarla gidildiğinde, destekler yeterince kullanıldığında çok ciddi gelişmeler katedilebileceğine inanıyoruz” dedi.
Dijital oyunlar ile dünya yeniden şekilleniyor
Dünyanın en çok kazanan şirketleri “dijital oyun” şirketleri olurken artık dünyada eğitim de oyun tabanlı olmaya başladı. “Dijital oyunlar dünyası nedir? Dünya çapında bir oyun geliştirmek için yol haritası nasıldır ve başarılı örnekler nelerdir? Yeni dünyada ‘oynayan’ değil ‘oyun kurucu’ olmanın adımları nelerdir?” sorularının yanıtları “Dijital oyunlar ile dünya yeniden şekilleniyor” panelinde ele alındı.
TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Dijital Oyunlar Federasyonu Üyesi, TBD eski Başkanları’ndan Ş. Nezih Kuleyin’in yönettiği panele; ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Veysi İşler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Buğra Yılmaz, Dijital Oyunlar Geliştiriciler Derneği Başkanı Ali Erkin ile Riotgames Ülke Müdürü Hasan Çolakoğlu konuşmacı olarak katıldı.
“Oyun sektörü, Türkiye açısından önemli, yıllık 100-200 milyon dolarlık bir ihracat pazarı” vurgusu yapılan panelde, dünyada tüm ekonomilerde daralmalar olurken bu pazarda büyüme olduğuna dikkat çekildi.
Panel katılımcılarının görüş ve değerlendirmeleri özetle şöyle: “10-15 yıl önce e-öğrenme trendi vardı. Şimdi bunların cazip olmadığı bu alanda ciddi bir pazar ve gelişmelerin olduğu gözlenmekte. Eğitim amaçlı şeylere oyun mudur, değil midir iyi bakmak gerekir. Oyun da öğrenmenin bir parçası.
Türkiye’deki oyun geliştiriciler iyi bir ivme kazanmıştır. Türkiye 2014’te, 200 milyon dolarlık ihracat yaptı. Oyun üreticileri firmaları olarak ihracatımız 2015  sonu itibariyle 400 milyon dolara yaklaştı ve bir önceki yıla göre ikiye katlanmış olacak.
Türkiye önümüzdeki yıl Almanya’da yapılacak GAMESCOM Fuarı’na ana sponsor ve partner olarak destek verdi. Temel  amaç; Türkiye  standı açarak ülkemizin oyun geliştirmedeki yerini daha iyi gösterebilmek ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek.
Oyun ve oyun geliştirme, 2015’ten itibaren bilişim stratejilerinde yerini aldı. Eğer çocuklarınızın iyi bir mühendis, cerrah, vs. olmasını istiyorsanız bırakın oyun oynasınlar. Ekonomi Bakanlığı’nın 2012 tebliğinde oyunlar desteklendi ve her tebliğinde desteklenerek pek çok destek paketi çıkarıldı.
Türkiye oyun oynayan bir ülke; İngiltere, Almanya ve birçok gelişmiş ülkenin önünde. Ancak konan hedef tüketen toplumdan üreten topluma geçmek için iyi bir fırsat.”
TBD-TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü Dr. Acarer ile Gürsoy’un: Eski BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer ve eski Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği Başkanı Turgut Gürsoy’a “TBD-TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü” verildi.
17. Bilimkurgu Öykü Yarışması sonuçlandı: Kurultay kapsamında TBD’nin bu yıl 17.’sini düzenlediği Bilimkurgu Öykü Yarışması’nda; “Eşçip” adlı öyküsüyle Burçin Tetik birincilik, Tevfik Uyar “Yüzelli” adlı öyküsüyle ikincilik, Özgür Tırpan “Tarak” adlı öyküsüyle üçüncülük ödülünü,  Emel Altay, “Laleli’den dünyaya… Laleli’den dünyaya…” ve Akın Çokuğurluel, “Ütopya” adlı öyküleriyle mansiyon ödülü, bu yılın en genç finalisti Ruken Asya Çiftçi, “Durdu” adlı öyküsüyle jüri özel ödülünü aldı.
“Bilişimde Yıldönümü Yaşayanlar ve Yaşatanlar 2015” ile Bilişim Hizmet Ödülleri:
· Türk Telekom 175. yıl kuruluşu
· Koç Sistem 70. yıl
· Bilişim Ltd. 30. yıl
· Cybersoft 20. yıl 
· Türkiye Bilişim Vakfı 20. yıl
Bilişim 2015 Hizmet Ödülleri Kategorileri:
· Bilişim ve Yaşam Yılın Projesi (Kamu): Sağlık Bakanlığı “e-Nabız Projesi”
· Yılın Projesi (Özel): Havelsan “e-Sandık” Projesi
· Kamu Mobil Uygulama: YÖK  “E-Kayıt” Uygulaması
· Bilişim ve Yaşam Mobil Uygulama Projesi: Mobil Haber Uygulaması: “Bundle”


· Eğitim Projeleri: Microsoft Açık Akademi


· Büyük Veri Projesi: TTNET


· Yenilikçi Projeler Ödülü:
- Ekin Teknoloji “Mobil Patrol”
 - Comodo
- Tesla Teknik “3 boyutlu yazıcı”


- Dördüncü Nesil (4G)
Haberleşme Teknolojisi Geliştirme (ULAK) Projesi; Aselsan, Netaş, Argele, Savunma Sanayii Müsteşarlığı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:24
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:45
Yatsı 22:36
banner366