banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

01.10.2021, 00:01 16262

İhracatta Sorunlarımıza Çözüm Önerileri

Unutulmamalıdır ki; ‘ihracat küresel bir savaştır’ ve özellikle corona krizinin yarattığı güncel ekonomik yapıda rekabet oyununun sadece kuralının değil, kendisinin de değiştiği bu yeni ortamda ülke olarak zihinsel bir devrime ihtiyaç duyuyoruz.

Dergimizin Ağustos sayısında ihracata yönelik problemlerimizi ana başlıklar altında listelemiştim. Bu problemlere yönelik çözüm önerilerim, yine ana başlıklar altında, aşağıda olduğu gibidir. Bu çözüm önerileri ‘ne’ yapılması gerektiği ile ilgili olup, her bir madde için belirlenecek olan koordinatör kurum liderliğinde ‘nasıl’ yapılmasına yönelik olarak detaylı çalışmalar yapılmalı, faaliyetler üretilmeli ve etkin bir planlama ile hayata geçirilmelidir.

• İhracat hiyerarşisi içindeki bütün kurum ve kuruluşlar kendi bulundukları seviyeye uygun faaliyette bulunmalı, bu faaliyetler en yukarıda ‘küresel büyük resmi’ tanımlamaktan aşağıya doğru inmeli ve en alt düzeyde ihracatçı dernekleri tarafından ürüne yönelik uygun pazarlama stratejileri tarif edilmelidir.
İhracatçı şirketler, küresel değişim ve rekabet ortamı ile ilgili olarak kısa, öz, güncel ve rafine raporlar ile sürekli bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
• Her sektörde mevcut pazar payını korumaya yönelik savunma stratejileri geliştirilirken, sistematik olarak belirlenen sınırlı sayıda hedef pazarda atak stratejiler geliştirilmek sureti ile ihracat konsantrasyonumuz yükseltilmelidir.
• Sektörel dernek ve birliklerin sayıları azaltılmalı, alt ürün gruplarına odaklanmaları sağlanmalı ve ihracatçı şirketler hedef odaklı hale getirilmelidir.
• İhracata yönelik teşvikler ihracatçı kurum ve şirketlerin gerçekleştirdiği performansa bağlı olarak belirlenmelidir.
• İhracatçı kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin, stratejik planlama, stratejik pazarlama, şirket stratejileri, dijital pazarlama, oyunlar teorisi, değişim yönetimi konularında bilinçlendirilmeleri sağlanmalıdır.
• Ülke olarak ‘Düşük Güven Toplumu’ olmamız farkındalığında, aynı faaliyet alanında ihracat yapan şirketler arasında güven arttırıcı önlemler ile bilgi paylaşımı sağlanmalıdır.
• Her bir ihracatçı sektörün küresel pazardaki durumunu sürekli takip eden ve ihracat yapanları güncel olarak bilgilendiren ‘Stratejik Bilgi Merkezi’ oluşturulmalıdır.
• Hedef pazarlardaki ticaret ataşelerini ve yerel haber kaynaklarını etkin kullanmaya yönelik politikalar netleştirilmeli ve etkin olarak hayata geçirilmelidir.
• Fuarlar sadece potansiyel müşteriler ile temas fırsatı değil, sektör ve rakipler ile ilgili bilgi toplama kaynakları olarak değerlendirilmeli ve toplanan veriler konsolide edilerek sektör ilgilileri ile paylaşılmalıdır.
Şirketlerin ölçek ekonomisine ulaşmasına yönelik birleşmeleri teşvik edilmeli, önleri açılmalı ve yönlendirilmelidir.
• Sektörlerin özelliklerine uygun insan kaynaklarını ve özellikle yöneticilerini yetiştirmeye yönelik faaliyetler güçlendirilmelidir.
• Üniversitelerimizin müfredatı mevcut öğretim görevlilerinin zaten sahip oldukları bilgi seti doğrultusunda değil, küresel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmalı ve sürekli güncellenmelidir.
• Ticari ve sektörel çok uluslu kurum ve organizasyonlarında aktif olarak görev alınması teşvik edilmeli ve bu kurumların yönetim kadrolarında görev alanlar ödüllendirilmelidir.

Unutulmamalıdır ki; ‘ihracat küresel bir savaştır’ ve özellikle corona krizinin yarattığı güncel ekonomik yapıda rekabet oyununun sadece kuralının değil, kendisinin de değiştiği bu yeni ortamda ülke olarak zihinsel bir devrime ihtiyaç duyuyoruz.

Yorumlar (0)
banner366