banner402

banner468

banner458

banner457

banner472

01.11.2021, 00:01 12234

İş Süreçlerine Robotik Yaklaşım

RPA, tüm vaatleri için ortak bir yanılgı kümesini de beraberinde taşıyor. Gerçekten de RPA’nın cazibesinin bir parçası, işçilik maliyetlerini azaltma ve verimliliği artırma yeteneğidir. Ancak aynı zamanda otomasyon, insan işçi ihtiyacını ortadan kaldırmaz; daha iyi eğitimli işçilere olan talebi artırır.

İş süreçlerini robotik yaklaşımla nasıl otomasyona geçiririz? Çalışanlarımızın rutin işlerden katmadeğerli işlere geçmesinde hangi yöntemleri uygularız?
Robotik süreç otomasyonu (Robotic Process Automation-RPA), iş süreçlerini otomatikleştirmeyi amaçlayan, iş mantığı ve yapılandırılmış girdiler tarafından yönetilen bir teknoloji uygulamasıdır.

Yapay zeka (Artificial Intelligence-AI) ile yazılımın kullanımı ve daha önce insanlar için gerekli olan yüksek hacimli, tekrarlanabilir görevleri ele alan makine öğrenme yetenekleridir. Bu görevler sorguları, hesaplamaları içerebilir. Kayıt ve işlemlerin bakımı, yazılım robotu veya botu olarak adlandırılan RPA teknolojisi tarafından bir çalışanı taklit ederek, uygulamalara girer, veri girer, görevleri hesaplar, tamamlar ve çıkış yapar. RPA senaryoları, bir e-postaya otomatik yanıt oluşturmak kadar basit bir şeyden, her biri bir ERP sistemindeki işleri otomatikleştirmek için programlanmış binlerce bot dağıtmaya kadar uzanır.

Robotik süreç otomasyonu, sanal tam zamanlı çalışmayı oluşturmak için bir bilgisayarın kullanılmasıdır. Mevcut uygulama yazılımını, bugün bir kişinin işlem işleme, verileri biçimlendirme, dosya ve klasörleri taşıma gibi temel görevleri işlediği şekilde değiştirme yeteneğine sahiptir.
RPA üç temel teknolojiden gelişti: Veri kopyalama, iş akışı otomasyonu ve yapay zekâ.
RPA yazılımı, akışkanlıkla etkileşime girmesi gereken çok farklı ve karmaşık sistemlere sahip kuruluşlar için özellikle yararlıdır.

Örneğin; bir insan kaynakları sisteminden gelen bir elektronik formun bir TC kimlik numarasının eksik olması durumunda, geleneksel otomasyon yazılımı formu bir istisna olarak işaretler ve bir çalışan, istisnai durumu doğru TC kimlik numarasını forma girerek ele alır. Form tamamlandıktan sonra çalışan bu bilgileri özlük sistemine girişini yapabilir hale gelir.
Bununla birlikte, RPA teknolojisi ile uyum sağlama, kendi kendine öğrenme ve kendi kendini düzeltme becerisine sahip yazılım istisnayı ele alır ve herhangi bir çalışan / kullanıcı yardımı olmadan özlük sistemi ile etkileşime girer.

Robotik süreç otomasyonu teknolojisi, organizasyonlara dijital dönüşüm yolculuklarında yardımcı olabilir. (RPA) Robotik süreç otomasyonunun faydalarını aşağıdaki maddelerde sıralayabiliriz:
Daha iyi müşteri hizmeti sunmak
İş operasyonlarının ve süreçlerin düzenlemelere ve standartlara uygunluğunu sağlamak
Süreçlerin daha hızlı tamamlanmasına izin verilmesi
Süreç verilerinin sayısallaştırılması ve denetlenmesiyle gelişmiş verimlilik sağlanması
Manuel ve tekrarlayan işler için maliyet tasarrufu yaratmak
Çalışanların daha verimli olmalarını sağlamak

RPA uygulamaları neredeyse sonsuzdur, ancak bazı yaygın RPA görevleri şunlardır:
Uygulamalara giriş yapma
Form doldurma
Yapılandırılmış verileri ayıklama
Birden çok kaynaktan gelen verileri birleştirme
Bilgileri kopyalama ve yapıştırma
Veritabanları okuma ve yazma
Sistem API’lerine bağlanma
E-postaları ve ekleri açma

RPA sistemlerinin güvenirliliği ne kadar?
RPA, tüm vaatleri için ortak bir yanılgı kümesini de beraberinde taşıyor. Bazı insanlar bunun insan işlerinin yerini alacağına inanırken; bazıları da maliyet tasarruflarının bir gecede gerçekleşeceğini varsaymaktadırlar.
Gerçekten de RPA’nın cazibesinin bir parçası, işçilik maliyetlerini azaltma ve verimliliği artırma yeteneğidir. Ancak aynı zamanda otomasyon, insan işçi ihtiyacını ortadan kaldırmaz; daha iyi eğitimli işçilere olan talebi artırır.

Yorumlar (0)
banner366