banner472

banner458

banner457

01.03.2022, 00:03 14401

İyi Kaptan Fırtınada Belli Olur

Şirket patron, üst yönetici ve yönetim kurullarına birkaç somut önerim şöyle: Bu dönem öncelik sürdürülebilirlik. Karlılık, nakit akışına özel önem verin. İşletme sermayesi ihtiyacı artacağını dikkate alarak ilave tedbirler alın. Finansal tablolara dikkat. Şirketinizi kriz yönetimi prensiplerine göre yönetin. Üretim yerine pazar odaklı anlayışa geçin. Yıldız ürünlerinizi belirleyin. Peşin satın almanın gücünü kullanın. İhracata özel bir önem verin. İnsan kaynaklarında kurumsal hafıza kaybına izin vermeyin. Unutmayın! ‘İyi kaptan fırtınada belli olur.’

Fiyatların artma hızı ve ÜFE ile TÜFE arasındaki makası da dikkate aldığımızda ülkemizde yüksek seyreden enflasyonun bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Diğer taraftan Deutsche Bank’ın 2022 yılında küresel para piyasalarının riskleri sıralamasında enflasyonun açık ara birinci sırada olduğunu dikkate alırsak, sadece ülkemiz değil, küresel olarak da bir süre enflasyonist ortamda yaşayacağımız açık bir gerçek. Diğer taraftan, yüksek enflasyon ortamında şirket yönetmenin çok farklı özellikleri vardır. Bu konuda şirket patron, üst yönetici ve yönetim kurullarına birkaç somut öneride bulunmak istiyorum.
Sürdürülebilirlik. Bu dönemin önceliğinin karlılık değil, sürdürülebilirlik olduğunu kabul edin. Şirketiniz bu dönemi karlı olmasa da ‘hayatta kalarak’ atlatabilmelidir.
Karlılık. Satış hacmi sabit kalsa bile şirket cirolarında gözlenebilecek olan artan ciro ve karlılıkların bir kısmı fiktif olacaktır. Şirketler, bu dönemde üretim veya pazarlama problemlerinden daha çok nakit akışını kontrol edemedikleri için iflas eder. Bu nedenle şirketinizin finansal kontrolünü öne çıkarın ve nakit akışına özel bir önem verin.
İşletme sermayesi. Bu dönemde işletme sermayesi ihtiyacının artacağını dikkate alarak, şirketinizin bu ihtiyacını karşılayacak ilave tedbirler alın. Örneğin; tahsilat sürelerini kısaltın ve ölçerek bu sürelerin kısaldığını teyit edin.
Kredi ihtiyacı. Şirketinizin artan işletme sermayesi ihtiyacını banka kredisi ile karşılamak durumunda kaldığınızda, bankaların kredi vermekte daha isteksiz olacağını ve kredi verseler bile faizinin çok yüksek olacağını dikkate alarak, mali duran varlıklarınızın dökümünü yapın, mümkün ise bir kısmını elden çıkarın ve işletme sermayesine katın. İhtiyaç duyulan ilave krediye ödenecek faiz, şirketin duran varlığının beklenen değer artışından daha fazla olabilir.
Finansal tablolar. Şirketin gelir tablosu ile bilançosunun vermiş olacağı olumsuz sinyalleri gecikmeden alın, yorumlayın ve uygun tedbirlere hemen yönelin.
Yönetim tarzı. Yüksek enflasyon ortamının bir belirsizlik ve kriz ortamı olduğu bilinci ile ‘kriz yönetimi’ konusunda bilgilenin ve şirketinizi kriz yönetimi prensiplerine göre yönetin. Yönetim kurulu toplantılarını ve genel müdür ile istişareleri daha sık yapın.
Pazar odaklılık. Üretim odaklı bir anlayıştan, pazar odaklı bir anlayışa geçin, pazarı, rakipleri ve tedarikçileri çok yakından takip edin.
Yıldız ürünler. Şirketin gerçek karlılığını en fazla arttıran ürün, en pahalı satılan veya birim karlılığı en yüksek olan ürün olmadığı bilinci ile şirketinizin yıldız ürünlerini belirleyin ve bu ürünlerin maliyetlerini düşüren çalışmalar yaparken, pazarlama departmanınızı da bu ürünleri satmaya yönlendirin.
Satın alma. Üretimin sürekliliğini sağlamak üzere ham madde stokunuzu yükseltin, daha fazla tedarikçi ile çalışın ve peşin satın almanın gücünü kullanın.
Bankalar ile ilişkiler. Halen çalıştığınız bankalardan daha fazla banka ile çalışın ve hemen kullanmasanız bile her bir bankada limitinizi belirleyin.
İhracat. İhraç etmeye uygun ürün üretiyorsanız, ihracata ve özellikle transit ticarete özel bir önem verin.
İnsan kaynakları. Bu dönemi mümkün olduğunca kayıpsız atlatmak üzere kilit personelinizi özel korumaya alın ve şirketinizde ‘kurumsal hafıza’ kaybına müsaade etmeyin.
Unutmayın! Bu günlerde ekonomik ortam olarak ‘fırtınalı’ bir dönemin içindeyiz ve bir süre daha bu fırtına içinde faaliyet göstereceğiz. Ancak biliyoruz ki; ‘iyi kaptan fırtınada belli olur.’

Yorumlar (0)