banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

31.10.2023, 00:01 45702

KALKINMANIN PLANI

Plan çerçevesinde atılacak somut adımlar şöyle: Hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri güçlendirmek; iyi yönetişim anlayışını kurumsallaştırmak; beşeri ve sosyal yapıyı geliştirmek; afete dirençli yaşam alanları, akıllı ve sürdürülebilir şehirler oluşturmak, ekonomide istikrar ve sürdürülebilirliği sağlamak; her alanda yeşil ve dijital dönüşüm odaklı rekabetçiliği tesis etmek; ihracata dayalı nitelikli büyümeyi sağlamak; enerji ve gıda arz güvenliğini tesis etmek ve uluslararası işbirlikleri ile stratejik ortaklıkları güçlendirmek.
Cumhuriyetimizin 100. yılını tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerimizde, çeşitli etkinliklerle; büyük bir coşkuyla, heyecanla, onurla, gururla ve umutla kutladık. Kurucu Liderimiz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi; saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. “İlelebet payidar kalacak”; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetimize nice yüzyıllar diliyorum. Birlik ve beraberlikle kucaklaşarak, Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda, gösterdiği hedefte yürümeye devam edeceğiz.
12. Kalkınma Planı (2024-2028), TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Dergimizin Kasım sayısında Kapak dosyamızda 12. Kalkınma Planı’na yer verdik. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve iş dünyasının katkılarıyla ortak akılla hazırladıkları, 2053 vizyonuyla Türkiye’nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12. Kalkınma Planı’nın 5 ana eksenden oluştuğunu açıkladı: “Bir; nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. İki; istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. Üç; yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. Dört; afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre. Beş; adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı ile ilgili ayrıntıları TBMM’de paylaştı. 12. Kalkınma Planı’nın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınma amaçlarını bütünsel bir şekilde gerçekleştirmek için Türkiye’nin çabalarını güçlendirmede önemli bir fırsat sunduğunu belirten Sayın Yılmaz; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, yürütmenin etkin ve hızlı karar alma mekanizmaları aracılığıyla 12. Kalkınma Planı’nın etkili bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır. Kalkınma Planı, başta Orta Vadeli Program olmak üzere diğer üst politika belgeleriyle kurumsal strateji belgelerinin temel dayanağını oluşturmakta ve kamu idarelerine önceliklerini belirlemede yön verecek bir politika seti sunmaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın 12. Kalkınma Planı ile ilgili açıklamalarında altını çizdiklerimi paylaşmak istiyorum: “Gelecek 30 yılda dünyayı şekillendirmesi beklenen gelişmeleri dikkate alarak ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, kapsamlı ve uzun vadeli bir yol haritasını, 12. Kalkınma Planı’yla TBMM’ye sunduk. Türkiye Yüzyılı’nda, dünyadaki başlıca bilim, teknoloji, üretim, ticaret, kültür ve sanat merkezlerinden biri olarak insanlığa katkı sunan, milli ve manevi değerlerini koruyarak bölgesinin ve dünyanın barış, huzur ve refahı için küresel gelişmelere yön veren etkili, güçlü, müreffeh bir Türkiye’yi hedefledik.
Türkiye’nin en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasında sıralamasını ileri taşımaya ve üst gelir grubu ülkeler arasına girmesine yönelik hukuktan ekonomiye, eğitimden sağlığa, çevreden uluslararası işbirliklerine kadar birçok konuyu içeren kapsamlı bir politika çerçevesi oluşturuldu.
Kalkınma Planı, toplumun tüm kesimleri için uzun vadeli bir perspektif ve hedef birliği sağlamaya hizmet edecektir. Kalkınma sürecinde insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini esas alan bütüncül bir yaklaşım izlenecektir. 12. Kalkınma Planı, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak kalkınma hedeflerimize ulaşılmasını sağlayacak kapsamlı bir yol haritası olacak, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması, temel hedefimiz olmaya devam edecektir. Bu kapsamda yeşil ve dijital dönüşümü odağa alan, sanayi sektörünün tarım ve hizmetler sektörleriyle bütünleşik olarak başat rol üstlendiği, ülkemizin dünya ticaretindeki konumunun güçlendiği, kaliteli finansman imkanlarının sağlandığı, nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli uygulanacaktır.
Plan çerçevesinde atılacak somut adımlar şöyle: Hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri güçlendirmek; iyi yönetişim anlayışını kurumsallaştırmak; beşeri ve sosyal yapıyı geliştirmek; afete dirençli yaşam alanları, akıllı ve sürdürülebilir şehirler oluşturmak, ekonomide istikrar ve sürdürülebilirliği sağlamak; her alanda yeşil ve dijital dönüşüm odaklı rekabetçiliği tesis etmek; ihracata dayalı nitelikli büyümeyi sağlamak; enerji ve gıda arz güvenliğini tesis etmek ve uluslararası işbirlikleri ile stratejik ortaklıkları güçlendirmek.”

Yorumlar (0)
banner557