banner472

banner458

banner457

banner505

01.06.2022, 00:00 13851

KOBİ’ler Dijital Dünyanın Neresinde?

Rekabette avantajı yakalamanın temel koşulu “Dijital dönüşümdür.” Dijital dönüşüm KOBİ’ler için gerçekten uzun ve zor bir yolculuk. KOBİ’lerin tüm operasyonlarını (tasarım, üretim süreci gibi) ve alanlarını kapsamaya başlayan dijital dönüşüm, bir tercih meselesi değil, artık bir gereklilik. Bir başka ifade ile ‘Dijitalleşme’nin artık bir zorunluluk olduğunu içselleştirmeleri gerekmekte. Bu bağlamda KOBİ’lerin “dijital stratejisi” ve bunu hayata geçirmek için bir “dijital dönüşüm yol haritası” olması gerekiyor.
Ülkemiz ciddi ölçüde bir jeopolitik baskı sürecinden geçiyor ve ekonomimiz bundan çok yara alıyor. KOBİ’ler, Türkiye’de ve dünyada ekonominin gelişmesini sağlayan en önemli yapılar durumunda. Bu süreçte bir yandan hiç sonu gelmeyen ekonomik krizlerle boğuşuyor, küresel rekabetle baş etmeye çabalıyorlar, diğer yandan rekabetle başa çıkmaya çalışıyorlar.
Bir başka yaklaşımla KOBİ’lerimiz, orta veya küçük ölçekli olması fark etmeksizin dijital dünyaya uyum sağlamak adına önemli bir rekabet içindeler.
Burda “KOBİ’lerimiz dijital dünyanın neresinde?” sorusuna cevap aradığımızda alınan yanıtlar pek de iç açıcı görülmemekte.
Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre KOBİ’lerin son beş yılda gerçekleştirdikleri sayısal teknoloji yatırımlarında henüz ilk faz dediğimiz internet sitesi (%59.6) ve şirket bilgisayar donanımlarının (%59.0) ağırlıklı olduğunu görmekteyiz.
• E-ticaret uygulamasını kullandığını ifade eden KOBİ’lerin oranı ise çok düşüktür.
Eleman yapısı incelendiğinde, bilişim personeli bulundurmayan ve dışarıdan hizmet almayanların oranı da %56’dır.
Gelişmiş ülkelerde %90’lar seviyesinde olan KOBİ’lerdeki bilgisayar yaygınlığı, Türkiye’de hala %59 civarındadır.
Önümüzdeki üç sene içinde teknoloji/dijital alanda yatırım yapmayı planlayan şirketlerin oranı ise %30.6’dır.
• Bilgi teknolojileri personeli bulundurmayan ve bu alanda dışarıdan hizmet almayan şirketlerin oranının %50.2 olduğu görüldü.
Şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde zayıf kaldığı alanlardan bir diğerinin ise dijital pazarlama olduğu ortaya çıktı.
• KOBİ’lerin %56.3’ü dijital pazarlama alanında personel bulundurmadıklarını ve dışarıdan hizmet almadıklarını ifade ediyor.

Rekabette avantajı yakalamanın temel koşulu ise “Dijital dönüşümdür.” Dijital dönüşüm KOBİ’ler için gerçekten uzun ve zor bir yolculuk. KOBİ’lerin tüm operasyonlarını (tasarım, üretim süreci gibi) ve alanlarını kapsamaya başlayan dijital dönüşüm, bir tercih meselesi değil, artık bir gereklilik. Bir başka ifade ile ‘Dijitalleşme’nin artık bir zorunluluk olduğunu içselleştirmeleri gerekmekte. Bu bağlamda KOBİ’lerin “dijital stratejisi” ve bunu hayata geçirmek için bir “dijital dönüşüm yol haritası” olması gerekiyor.
Dijitalleşmeyi önemseyerek işletmelerinde uygulayan KOBİ’lerde, özellikle Pandemi süreci, dijitalleşmenin neden gerekli olduğu ve sağladığı avantajlar konusunda büyük bir farkındalık yarattı. Pandemi sürecinde özellikle Çin çıkışlı tedarik zincirlerindeki yaşanan aksaklıklar, ticari fuarların iptali ve yüz yüze görüşmenin Dünya çapında kısıtlanması, dijital ticarete geçişi hızlandırdı.

KOBİ’ler yapay zekayı kullanmalılar…
Pandemi süreci sonrası Dünya’da rekabettin yoğunlaşarak arttığı bu dönemde mevcut pazarlarında büyümek için KOBİ’lerin emir zincirinden malzeme ve sipariş yönetimine, imalattan atölye operasyonlarına, sipariş karşılamadan lojistiğe kadar birçok iş sürecine dair yapay zeka yazılımlarını kullanmaları, artık gereklilikten öte zorunluluk durumunda. Yapay zeka (AI), işletmelerin verimlilik sağlamalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı oluyor. Yapay zeka KOBİ’lerin hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayan alanlarını da şekillendiriyor. Bu alanlardan biri, özellikle büyük pazarlama bütçeleri bulunmayan KOBİ’ler için hedef kitleleri nezdinde bilinirliklerini ve satışlarını artırmalarını sağlayan sosyal medya reklamlarıyla geniş kitlelere ulaşmalarına olanak sağlamakta.
Teknoloji yatırım uzmanları yıl boyunca; “Teknoloji yatırımları KOBİ’lerin %46’sı yapay zeka ve makine öğrenmesine odaklanacağını belirtiyor. Böylece iş süreçlerini daha verimli hale getirmek, süreçlerin optimizasyonunu sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırarak rekabette daha iyi bir konuma gelmek mümkün olabiliyor. %42’lik bir kesim büyük veri ve analitik teknolojilerine yatırım yaparak giderek artan karmaşık veriden anlamlı bilgiler elde etmeyi ve işe değer katmayı hedefliyor” öngörüsünde bulunuyorlar.
Sonuç olarak gerek araştırmalarda ve anketlerde elde edilen verilerde gerekse iş dünyamıza yönelik düzenlenen toplantılarda görüştüğüm iş insanlarımızdan-sanayicilerimizden edindiğim  bilgilerde, KOBİ’lerimizin, dijital dünyada henüz yerini belirlemede maalesef yeterince başarılı olamadıkları görülüyor...

Yorumlar (0)