banner565

banner472

banner458

banner457

31.10.2023, 23:59 20408

KOBİ’lerde Dijital Olgunluk...

Dijital dönüşüm KOBİ’ler için gerçekten uzun ve zor bir yolculuk. Bu bağlamda KOBİ’lerin “dijital stratejisi” ve bunu hayata geçirmek için bir “dijital dönüşüm yol haritası” olması gerekiyor. KOBİ’ler dijital dönüşümde adım adım ilerlemelerini, yolda olup olmadıklarını, doğru yönde ilerlediklerini “Dijital Olgunluk” stratejisi belirleyerek gerçekleştirebilirler.
Dijital dönüşüm KOBİ’ler için gerçekten uzun ve zor bir yolculuk. Bu bağlamda KOBİ’lerin “dijital stratejisi” ve bunu hayata geçirmek için bir “dijital dönüşüm yol haritası” olması gerekiyor. KOBİ’ler dijital dönüşümde adım adım ilerlemelerini, yolda olup olmadıklarını, doğru yönde ilerlediklerini “Dijital Olgunluk” stratejisi belirleyerek gerçekleştirebilirler.
KOBİ’lerin / şirketlerin, kurumların teknolojik değişim ve dönüşümlere karşı cevap verme, uyum gösterme yeteneklerini ifade eden bir kavramdır. KOBİ’ler dijital dönüşüme başlamak veya bu dönüşümü etkin biçimde devam ettirmek için bir farkındalık içerisinde olmalıdır.
Buna “dijital olgunluk” deniliyor...

Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizinin Amacı Nedir?
Dijital olgunluk modelinin amacı, şirketinizin mevcut performansını değerlendirmek ve gelecekteki dijital dönüşümünüz için bir yol haritası sağlamaktır. Bu çerçevede ne kadar gelişmiş olursanız, şirketinizin dijitalleşme çabaları o kadar verimli ve etkili olur.

Dijital Dönüşüm Olgunluk Düzeyi Nasıl Belirlenir?
Başarılı dijital dönüşüm süreçleri, yüksek dijital olgunluk yeteneğine dayanır. Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Modelleri ise; imalat sanayindeki KOBİ’ler ve ayrıca üretim ve hizmet satan işletmeler açısından değişiklikler gösterir. Bir başka ifade ile imalat sanayinde yer alan firmaların, üretim modellerinden yönetim kültürüne, müşteri ilişkilerinden tedarik zincirine kadar tüm uygulamalarını dijital dönüşüm sürecine uygun şekilde gözden geçirmeleri gerekmektedir.
Dijital dönüşüm projelerinin uygulanmasında, mevcut durum analizi ve dijital olgunluk seviyesi başarıya ulaşmada kritik öneme sahiptir. Bu sebeple birçok Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Modeli mevcuttur ve tek bir standart yoktur.

Dijital dönüşüm olgunluk analizi nedir?
Dijital dönüşüm olgunluk analizinin amacı, bir kuruluşun dijital dönüşüm yolculuğunda nerede durduğuna dair net bir anlayış sağlamak, iyileştirme alanlarını belirlemek ve gelecekteki dijital dönüşüm çabaları için bir yol haritasının geliştirilmesine bilgi sağlamaktır.
Bir kuruluş, dijital dönüşüm olgunluk analizi yapmak için genellikle farklı dijital dönüşüm olgunluk düzeylerini tanımlayan bir çerçeve veya model kullanır. Bu, tescilli bir model veya Avrupa Birliği tarafından geliştirilen Dijital Olgunluk Modeli gibi yaygın olarak tanınan bir standart olabilir.
Değerlendirme süreci genellikle çalışanlarla yapılan görüşmeler, anketler ve mevcut sistem ve süreçlerin analizi gibi çeşitli kaynaklardan veri ve içgörü toplamayı içerir. Değerlendirmenin sonuçları daha sonra kuruluşun mevcut dijital dönüşüm durumunu özetleyen, iyileştirme alanlarını belirleyen ve ilerlemek için öneriler sunan bir rapor oluşturmak için kullanılır.

Olgunluk Analizi Modellerinden bazıları:
Google Dijital Olgunluk Analizi Modeli
S.I.R.I (Smart Industry Readiness Index)
D3A Dijital Olgunluk Analizi
McKinsey Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi
Deloitte vb..
Kurumların uyguladığı birçok dijital dönüşüm olgunluk analizi metodu mevcuttur.
Hepsinin temel değerlendirme alanları aynı olsa da detaylarda farklılıklar gösterirler.
Türkiye’de hala çoğu KOBİ / firma “Dijital Olgunluk Testi”nin ne varlığının ne de ne olduğunun bilincinde. Dolayısıyla bu Dijital Dönüşüm konuları tavsiye usulü ilerliyor.
Öyle olunca da bir metodoloji olmadan, mevcut durum bilgisine sahip olmadan kurumlar ilerliyor. Yani ellerinde bir yol haritası olmuyor ve bu şekilde başlayan çoğu proje başarısızlığa mahkûm oluyor.

Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Neden Yapılmalı?
Güçlü ve zayıf alanları belirlemek: Dijital dönüşüm olgunluk analizi, bir kuruluşun dijital dönüşüm çabalarında nerelerde güçlü olduğunu ve nerelerde gelişmesi gerektiğini anlamasına yardımcı olabilir. Bu, gelecekteki dijital dönüşüm çabaları için bir yol haritasının geliştirilmesi konusunda bilgi sağlayabilir.
Rakiplerle kıyaslama yapmak: Bir kuruluş, kendi dijital dönüşüm olgunluğunu rakiplerininkiyle karşılaştırarak önde veya geride olduğu alanları belirleyebilir ve stratejisini buna göre ayarlayabilir.
Kaynak tahsisini bilgilendirmek: Dijital dönüşüm olgunluk analizi, bir kuruluşun dijital dönüşüm çabalarında en fazla etkiyi yaratmak için kaynakları nereye tahsis etmesi gerektiğini anlamasına yardımcı olabilir.
Sürekli iyileştirme sağlamak: Dijital dönüşüm devam eden bir süreçtir ve dijital dönüşüm olgunluk analizi, bir kuruluşun iyileştirme alanlarını belirlemesine ve sürekli iyileştirme için bir plan oluşturmasına yardımcı olabilir.
Stratejik karar vermeyi desteklemek: Bir dijital dönüşüm olgunluk analizi, çabaların nereye odaklanılacağı, hangi teknolojilere yatırım yapılacağı ve kaynakların nasıl tahsis edileceği hakkında stratejik kararlar vermek için gereken verileri ve içgörüleri sağlayabilir.

Yorumlar (0)
banner557