Haluk Ünaldı / Son Makaleleri

Haluk Ünaldı / Bütün Yazıları

banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

Haluk Ünaldı

Bütün Yazıları

Haluk Ünaldı

En Kritik Kariyer Kararımız

Çalışma hayatında olan herkes meslek hayatı boyunca kariyeri ile ilgili birçok karar vermek zorunda kalır. Bunların içinde en kritik olanı; ‘Maaşlı mı çalışmalıyım, yoksa kendi işimi mi yapmalıyım?' sorusudur. Bu soru ‘hayat...
01 Haziran 2024

Fuarlar Fırsattır, Başarabilene!

İhracatı arttırmaya yönelik olarak kullanılan önemli araçlardan birisi de fuarlardır. Bir fuara katılıyor ancak sonrasında sizinle temas kuran müşterilerinizle iletişimi satışa dönüştüremiyor veya rakipler de dahil olmak üzere ayrıntılı...
30 Nisan 2024

Şirketlerimizde ERP Sorunu

Unutulmamalıdır ki! Hiçbir orta büyüklükte şirket etkin bir ERP sistemine sahip olmadan büyük şirket konumuna geçemez. Etkin bir ERP sistemi kurma ve idamesi ise; üst yönetimin yakın kontrolünde, hataya yer vermeyen, çok titiz ve uzun bir...
31 Mart 2024

Danışmanlık Ücreti Yatırım Kalemidir

Türkiye'deki aile şirketlerimizin dünya standardında rekabet gücü kazanabilmeleri için, öncelikle; onların dilinden anlayan ve yönetim araçlarının tamamı konusunda ana hatları ile bilgi sahibi olan yüzlerce iyi eğitim almış ve iyi...
01 Mart 2024

Dijital Pazarlama Jargonu

Gelmiş olduğumuz noktada artık rahatça söyleyebiliriz ki, şirketlerin ‘hayatta kalması' için ihtiyaç duydukları dijital pazarlamanın odağında teknoloji değil, yetişmiş insan gücü vardır! Küresel rekabetin inanılmaz ölçüde artması,...
31 Ocak 2024

Şirketlerde Kar Maksimizasyonu

Bazı şirketlerde öyle enteresan bir maliyet ve karlılık sorunu vardır ki en yüksek ciroyu getireceği bilinen üründen tam kapasite olarak üretilip satılması halinde bile şirket anlamlı bir kara geçemeyebilir. Unutmayın! Belli bir ürün...
31 Aralık 2023

Şirketlerin İki Ölümcül Parametresi

Şirketler de canlı organizmalardır ve sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilmeleri için mutlaka sağlıklı bir nakit akışı içinde ve karlı olmaları gerekir. Bu nedenle şirket patronları ve tepe yöneticilerine şirketlerinin nakit akışı...
30 Kasım 2023

Patron Evladı Olmak Zordur

Sayın şirket sahibi patronlar! Evlatlarınız gerekli yetkinliği kendi başlarına kazanıp, ‘ayakları üstünde kalma' becerisi sahibi olmadan onları şirketinizde yönetime getirmeniz sadece şirketinize değil, ailenize ve hatta evladınıza...
31 Ekim 2023

Şirketlerin Ölümcül ERP Problemi

Sayın patronlar ve tepe yöneticileri! Sektörünüze özel uygulamaları ile tecrübe kazanmış büyük ve kurumsal bir yazılım şirketinin hazırladığı güçlü bir ERP programını etkin kullanabiliyor olmanız, size tahmininizin çok üzerinde...
01 Ekim 2023

Evladımız Sayısalcı mı, Sözelci mi Olsun!

Toplumdaki sayısalcı ve sözelciler bir elmanın iki yarısı gibidir. Biri yoksa, diğerinden de söz edilemez. Bir sözelci olmak, bir sayısalcı olmaktan daha az saygın değildir. Bu nedenle, karar anına geldiğinizde evladınızı sayısalcı veya...
31 Ağustos 2023

Endüstri Mühendisliği Bizim İçin Lükstür!

Gelişmekte olan bir toplum için endüstri mühendisleri büyük bir ihtiyaç ancak yeni yüzyılın güncel rekabet alanı olan ‘bilgi toplumu' anlayışından oldukça uzak olan bir toplum için sadece lükstür. Ülkemiz için oldukça yeni bir...
31 Temmuz 2023

İşgücü Piyasamızdaki Türbülans

Ekonomimizde olumlu iş ortamının ortaya çıkması için ilk şart; işveren ve çalışanlar arasındaki karşılıklı güvendir. Tarafların birbirlerine güvenmemesi halinde beraberce kaybederiz. Diğer taraftan birbirine güvenmeyen bir toplum olduğumuz...
30 Haziran 2023

Patronlar İçin ‘Beşi Bir Yerde’!

Profesyonel yöneticilik dikey bir yetkinlik iken; patronluk yatay bir yetkinliktir ve patronların finansal risk taşıma becerisi dışarıdan görünenden çok daha yüksektir. Kendi işini kurmaya kalkan profesyonel bir yönetici kolaylıkla 'Dimyat'a...
31 Mayıs 2023

‘Büyük Bir Küçük Şirket’ Olabilir mi?

Bir şirketin ‘küçük bir büyük şirket' olması sorumluluğu patron şirketlerinde patronun kendisine aittir ve devredilemez bir sorumluluktur. Bir şirket patronunun sadece çok çalışması şirketinin ‘küçük bir büyük şirket'...
30 Nisan 2023

Yönetim Kurulları Şirketlerin Beynidir

Bir şirketin yönetim kurulunun performansı; yaptıkları toplantı sayısına değil, aldıkları stratejik kararların kalitesine ve bu kararları rafine bir şekilde icra kuruluna aktarabilmelerine bağlıdır. Yönetim kurulları birer canlı organizma...
31 Mart 2023

Türev Almayı Biliyor Musunuz?

Matematik ve onun uygulamalı bir kolu olan istatistik hayatın tam kendisidir. Sosyal bilimler dahil, hangi alandan mezun olursa olsun bu konuların gerçek hayatta ne anlama geldiğini bilmeden veya gerçek hayatta karşılaştığı bir problemi bu konuları...
28 Şubat 2023

Lokal Yönetici Küresel Marka Yaratamaz

Şirketinizin ‘küresel lider olmak' veya ‘küresel marka olmak' gibi bir vizyonu varsa, buna ancak öncelikle kendinizi küresel seviyede bilgi sahibi bir yönetici haline getirmeniz halinde başarma şansınız olabilir. Aksi takdirde, ‘küresel...
01 Şubat 2023

Çok Çalışmakla Genel Müdür Olunmaz!

Genel müdür olmayı arzu veya hayal eden bir müdür, kendi işini çok iyi yapmaya devam ederken, diğer yönetsel fonksiyonlarda da kendisini geliştirmek sureti ile bilgi setini dikeyden yataya dönüştürebilmeli ve kendisindeki bu yetkinlik değişimini...
31 Aralık 2022

İhracatta Pazarlama ve Satış Ayrımı

İş dünyamızda pazarlama ile satış arasında enteresan bir kavram kargaşası yaşıyoruz. Pazarlama bölümü ürünü uygun pazar tanımı ile satılabilir hale getirmeye çalışırken, satış bölümü ürünü satmaya çalışır. Pazarlama ciddi...
01 Aralık 2022

Sayın Patronlar! Çalışmayın, Yönetin!

Yaptıkları işi çok iyi bilen patronlarımız başarıyı ne yazık ki, yönetmekte değil, çok çalışmakta aramaktadır. Tükenmişlik sendromu sınırına kadar çalışan birçok şirket patronu hayal ettiği başarıyı yakalayamayınca bu sonucu...
01 Kasım 2022

Kurumsal Aile Şirketi Olmak!

Bir aile şirketinde patronun kendi bütçesi ile şirket bütçesi birbirinden net olarak ayrılmamış ise kurumsallaşma adına diğer maddeleri ihmal edebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, şirketlerin kurumsallaşması varılacak bir hedef noktası değil,...
01 Ekim 2022

Profesyonel Yöneticiden Patron Olabilir mi?

Sabit maaşlı olarak uzun süre çalışmış bir profesyonel yöneticinin kariyerini yine aynı alanda kendisini geliştirerek sürdürmesini öneririm. Patronluğa geçiş kararı ciddi bir sermaye ve paradigma değişimi ihtiyacına ilave olarak çok...
01 Eylül 2022

Sayın Patronlar! Sakın Kurumsallaşmaya Çalışmayın!

Giderek artan küresel rekabet ortamı da dikkate alındığında şirket ve KOBİ'lerimizin günümüzdeki en önemli sorunu karlı olarak hayatta kalmaktır. Sürdürülebilirlik olarak ifade edilen bu hayatta kalma sürecini başarılı olarak tamamlamak...
01 Ağustos 2022

İhracatta Temel Bilgi Eksikliği Yaşıyoruz

Ülke olarak ihracatımızı arttırmak üzere büyük bir mücadele verdiğimiz günler yaşıyoruz.  Bu büyük mücadelemize rağmen şirketlerimizin küresel pazarlarda hayal ettiğimiz başarıyı yakalayamamış olmasının kök nedenlerinden birisinin...
01 Temmuz 2022

Çok Satıp, Az Kazanmak

İhracatımızı arttırmak için gösterdiğimiz çabanın bir benzerini de ürünlerimizin birim fiyatlarını arttırmaya yönelik harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda şimdiye kadar yapılan hataları masaya yatırmalı, uygun stratejileri...
01 Haziran 2022

Yüksek Enflasyon Ortamında Yönetim

Yüksek enflasyon dönemleri ilk bakışta şirketlere avantaj sağlar gibi görünür. Şirketler için bu dönem karlılığın değil, sürdürülebilirliğin veya diğer bir ifade ile hayatta kalabilirliğin öncelenmesi gereken belirsiz bir dönemdir....
01 Mayıs 2022

Yüksek Enflasyon Ortamında Yönetim Kurulları

Yüksek enflasyon dönemi, bir ‘belirsizlik' veya ‘kaos' dönemi olması bilinci ile şirket yönetim kurulu üyelerinin ‘kriz yönetimi' bilgisi ve becerisi kazanması uygun olacaktır. Ünlü Romancı Dostoyevski; ‘belirsizlik, en...
01 Nisan 2022

İyi Kaptan Fırtınada Belli Olur

Şirket patron, üst yönetici ve yönetim kurullarına birkaç somut önerim şöyle: Bu dönem öncelik sürdürülebilirlik. Karlılık, nakit akışına özel önem verin. İşletme sermayesi ihtiyacı artacağını dikkate alarak ilave tedbirler alın....
01 Mart 2022

İhracatta ‘Hedef Ülke’ Neden Olmaz?

İhracatımızı ‘büyük resim' olarak takip eden, ülkenin ihracata yönelik kaynaklarını sadece verimli değil aynı zamanda optimal bir şekilde yönlendiren bir ‘orkestra şefi'nin varlığı bu aşamada hayati önem taşımaktadır....
31 Ocak 2022

İhracatçılarımız Nasreddin Hoca’nın Yüzüğünü Arıyor

Ben ihracatımızı yeteri kadar arttıramamamızın önemli bir kök nedeninin de ihracatı ‘büyük resim' olarak takip eden, ülkenin ihracata yönelik kaynaklarını sadece verimli değil aynı zamanda optimal bir şekilde yönlendiren bir ‘orkestra...
31 Aralık 2021
banner557