banner565

banner472

banner458

banner457

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bilgin farklılaşma stratejilerini açıkladı: ‘Girişimcilik Odaklı Üniversite’ olmak

YÖK’ün 2019’da ’Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’ alanında ihtisas üniversitesi seçtiği Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye yükseköğretimine katkı sunmaya geleceğin üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Farklılaşma stratejilerini ‘Girişimcilik Odaklı Üniversite’ olmak diye açıklayan Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, TTO, Teknopark, Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Enstitüsü ile Doğu Karadeniz Girişimcilik Hareketi projelerini hayata geçirdiklerini söylüyor.

ÜNİVERSİTE 01.05.2023, 00:00 24.05.2023, 09:16
20407
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bilgin farklılaşma stratejilerini açıkladı: ‘Girişimcilik Odaklı Üniversite’ olmak

Artvin Çoruh Üniversitesi, rektörlük bünyesindeki akademik ve idari birimleri, fiziki ve beşeri kaynaklarıyla Türkiye’nin yükseköğretimine katkı sunmaya ve geleceğin üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 2007’de kurulan ve halihazırda 569 akademik ve 367 idari personele sahip Artvin Çoruh Üniversitesi’nde 9 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Enstitü ve 7 Meslek Yüksekokulu’nda 12.000 öğrenci öğrenim görüyor.
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, “Artvin Çoruh Üniversitesi 2023-2027 Stratejik Planı’nda tanımlanan kurumsal misyon, vizyon, ilke ve hedefler doğrultusunda yükseköğretim alanında Üniversitemizce benimsenen temel gelişim stratejisi hem eğitim hem de araştırma odaklıdır. Bu bağlamda eğitim odağında mevcut ihtiyaçlara binaen yeni açılan programlarda verilen eğitimin kalitesini artırarak nitelikli mezunlar verilmesi amaçlanmaktadır” diyor.
Üniversite’nin 2019’da, YÖK tarafından ‘Tıbbî ve Aromatik Bitkiler’ alanında ihtisas üniversitesi seçilmiş olmasının ise araştırma stratejisinin şekillenmesinde önemli ölçüde etkili olduğunu belirten Bilgin, “Üniversitemizde ‘Tıbbî ve Aromatik Bitkiler’ alanında yürütülen araştırma projeleri ve alana özgü faaliyetler bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunma potansiyeline sahiptir. Esasen eğitim ve araştırmaya odaklanan Üniversitemiz mevcut stratejik plan döneminde ihtisas üniversitesi olma avantajını da kullanarak ‘Girişimcilik Odaklı Üniversite’ olma şeklinde bir farklılaşma stratejisi de benimsemiştir” açıklamasını yapıyor. 

TTO, Teknokent ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Enstitüsü kuruluyor
Artvin Çoruh Üniversitesi’nin teknoloji merkezli üniversite-sanayi işbirliklerini pekiştirmek, sürdürülebilir ve katmadeğeri yüksek endüstriyel alanlarda hizmet üretmek/faaliyette bulunmak amacıyla Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulumu projesini hayata geçirdiğini kaydeden Bilgin, Orman Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Artvin Valiliği gibi birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra çeşitli üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projelere ve işbirliklerine imza attıklarını anlatıyor. Bu çalışmaların çoğunlukla ‘Tıbbî ve Aromatik Bitkiler’ alanında yoğunlaştığını ve bu alanda yürütülen Ar-Ge çalışmalarından elde edilen sonuçların ürünlere dönüşmesi ve ticarileşmesinde üniversite-sanayi işbirliğine özel bir önem verdiklerini fiade eden Bilgin, şu bilgileri veriyor: “Bu çalışmalardan elde edilecek ürünlerin patentlenmesi, markalaşması, coğrafi işaret alması da amaçlanıyor ve çalışmalarımız bu amaca yönelik planlanıyor. Üniversitemizde ihtisas alanıyla ilgili eğitimler veriliyor, ileride girişimcisinden çiftçisine bitki yetiştiriciliğinden pazarlama konularına kadar bütünleşik bir eğitim anlayışını taşıyan bir akademi kurulması hedefleniyor. Ayrıca Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Araştırma Enstitüsü kurulum süreci de devam ediyor. Tüm bu faaliyetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan finansal kaynakların temini noktasında yurt içinden ve yurt dışından çeşitli fon kaynakları araştırılıyor. Üniversitemiz bünyesinde bütün bu çalışmaları yürütecek bir TTO kurulması planlandı, kuruluş aşaması tamamlanmak üzeredir. Kurulacak olan TTO çalışmalarıyla bölge kalkınmasına da hizmet edecektir.”
Bilgin, kuruluşu akabinde kurucu şirket TTO olmak üzere Üniversite’de bir Teknokent kurulması planlandığını da paylaşıyor: “Özellikle Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında Ar-Ge çalışmaları yapacak girişimcilere kapılarını açacak olan Teknokent diğer alanlarda da akademisyenlerimize hizmet verecek ve bölgedeki paydaşlarımız başta olmak üzere ülke kalkınmasına katkıda bulunacak çalışmalara imza atacaktır. Teknokent bünyesindeki kuluçka merkezi, ön kuluçkadan gelen veya direkt olarak kabul edilen girişimcilere fiziki, teknolojik ve sosyal imkânlar sunan bir yaşam merkezi olarak çalışacak, burada yürütülen çalışmalar Artvin’in gelişmesinde önemli rol sahibi olacaktır.”
Bilgin, “Üniversitemiz yürütücülüğünde TÜBİTAK-TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında ‘Ağır Metal İyonlarıyla Kirlenmiş Maden Yatağı ve Yakın Çevresindeki Toprakların Fitoremediasyon Yöntemiyle Kirliliklerinin Giderilmesinin Araştırılması’ adlı proje 2020-2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Yine Üniversitemizin ortak kuruluş olarak yer aldığı TÜBİTAK-TEYDEB 1601 Yenilik Girişimcilik alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında ‘Doğu Karadeniz Girişimcilik Hareketi’ adlı proje 2023’te başlamıştır” diye konuşuyor.
“İşletmede Mesleki Eğitim Programı başlattık”: Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını benimsediklerini, huzurlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak; üreten, analitik düşünme becerisine sahip, girişimci, rekabet koşullarına ayak uydurabilen, farklı alanlarda kendini geliştiren gençler yetiştirmeyi ilke edindiklerini aktaran Bilgin, öğrencilerin mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek ve iş hayatına adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla son sınıfta bir ya da iki yarıyıl boyunca tamamen işletmelerde uygulamalı eğitim almalarına imkân sağlayan ‘İşletmede Mesleki Eğitim Programı’nı başlattıklarına değiniyor. Halihazırda sadece Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nde uygulanan programın diğer önlisans ve lisans programlarında da uygulanması planlanıyor. Öğrencilerini araştırmaya yönlendirmek amacıyla TÜBİTAK 2209-A/B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri’ne başvurmalarını teşvik eden Artvin Çoruh Üniversitesi’nde 2022 yılı ikinci döneminde başvurusu yapılan 56 projeden 28’i desteklenmeye hak kazanmış.
Girişken ve proaktif bir yaklaşımla öğrencilerin iş yaşamına tam donanımlı bir şekilde hazırlanmasının sağlandığını vurgulayan Bilgin, daha fazla öğrenciye nitelikli hizmet sunma gayretiyle yeni bölüm ve programlar açarak eğitim yelpazesini genişlettiklerini söylüyor: “2023-2024 eğitim-öğretim yılında 11 lisans ve 22 ön lisans programı olmak üzere 33 programı hizmete başlatmayı planladık, açılacak programlar Yükseköğretim Kurulu’nun onayıyla kesinleşecek. Üniversitemiz ulusal ve yerel ölçekteki talep ve ihtiyaçları gözeterek program sayısını her yıl % 5 artırmayı hedeflemektedir.”
Türkiye’nin ulusal ve yerelde karşılanması gereken ihtiyaçların başında, nitelikli insan gücü geldiğine dikkat çeken Bilgin, lisansüstü eğitimin yaygınlaştırılması hedefiyle lisansüstü eğitim gören öğrenci sayısının artmasıyla birlikte, bilimsel araştırmaların ve teknolojik yeniliklerin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını, dijital teknolojilerdeki gelişmeyle birlikte öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha etkili ve interaktif katılımını sağlayacak altyapı hizmetlerini her geçen gün güçlendirdiklerini kaydediyor.
Bilgin, bilgi ve teknolojiyi üretecek altyapıyı geliştirerek araştırma altyapısını güçlendirme hedefiyle laboratuvar ve personel sayısının arttırılmasına özen gösterdiklerini, böylelikle çağın şartlarına ve gerekliliklerine göre özgün ve nitelikli araştırmalar yapılarak üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının arttığını söyledi: “Akademik personelin uluslararası indexlerdeki yayın sayısını her yıl %5 arttırmayı, BAP, TÜBİTAK, AB ve benzeri yurt içi ve yurt dışı destekli proje sayısını her yıl %5 arttırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla proje sayısı ve projelere ödenen parasal kaynak miktarı arttırılmaktadır. Öğretim elamanlarımız çeşitli projelerde yer alarak veya onları yürüterek üniversitemizin gelişmesine daha fazla katkı sağlamaktadır. Kongre, sempozyum ve bilimsel toplantıların sayısını arttıracağız. Kafkasya’nın zirvesi olmak isteyen üniversitemiz ulusal ve uluslararası alandan akademisyenleri çekerek gözde üniversite olma yolunda hızlıca ilerlemektedir. Bir taraftan şehrin kültürel birikimine katkı sağlarken diğer taraftan öğrencilerin bilgi düzeyini arttırıyoruz.”

Özgün tasarımlı kütüphanesiyle dikkat çekiyor
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin il merkezinde Merkez Yerleşke ve Seyitler Yerleşkesi olmak üzere iki ana yerleşkeye sahip. Ayrıca Artvin’e bağlı Borçka ilçesinde Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, Hopa ilçesinde Hopa Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni içeren Hopa Yerleşkesi, Arhavi ilçesinde Arhavi Meslek Yüksekokulu ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’ni içeren Arhavi Yerleşkesi ve Şavşat ilçesinde Şavşat Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Yusufeli Meslek Yüksekokulu, Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci devam ettiğinden faaliyetlerine Üniversite’nin Merkez Yerleşkesi’nde devam ediyor. Üniversite’de öğrencilerin ve personelin ihtiyacını karşılamaya dönük çeşitli açık ve kapalı spor alanları, sosyal tesisler, planetaryum vb. yapılar mevcut. Merkez Yerleşkesi’nde eşine az rastlanan, masa üstünde konumlanmış kitaplar şeklinde özgün tasarıma sahip bir kütüphane binası da bulunuyor.

Yorumlar (0)