banner565

banner472

banner458

banner457

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özgür Çengel

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özgür Çengel, sanat, sosyal, sağlık ve spor temalarıyla entegre edilen 4S eğitim modeliyle öğrencilerine çok yönlü bir eğitim sunduklarını belirterek, bu eğitim modelinin sadece iş hayatında başarılı değil, aynı zamanda toplumun bir parçası olarak sorumluluk alabilecek bir dünya vatandaşı yetiştirmek için tasarlandığını vurguluyor.

ÜNİVERSİTE 01.08.2023, 00:00 24.08.2023, 09:23
15745
İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özgür Çengel

Bulut Eğitim Vakfı tarafından 2020’de kurulan İstanbul Galata Üniversitesi, köklü bir tarihe sahip, kültürler arası bir köprü, sanat ve çeşitliliğin ön plana çıktığı, değişime açık ve ilklerin yer aldığı bir eğitim kurumu olma yolunda ilerliyor. İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özgür Çengel, “Vakfımız, ‘En iyi binaları yapıp, en iyi teknolojiyi sağlasanız da iyi eğitilmiş ve mutlu insan kaynağınız yoksa hiçbir şeyin anlamı yoktur’ felsefesiyle beşerî sermayeye yatırım kararı almış ve İstanbul Galata Üniversitesi’ni kurmuştur. Üniversitemizin adının Galata olmasıyla birlikte, asırlardır kültürlerin ve farklı değerlerin bir arada yaşadığı, korunduğu ve geleceğe taşındığı bir semti temsil etmektedir” diyor.
2022-2023 eğitim-öğretim yılında, toplam 190 akademisyenle; 4 fakülte (Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi), 1 meslek yüksekokulundaki 21 bölüm ve programda, toplamda 2.975 öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Galata Üniversitesi, öğrenci merkezli; eğitim ve araştırma odaklı bir yaklaşımı benimsiyor. Prof.Dr. Çengel, yenilikçi eğitim anlayışı, nitelikli öğretim kadrosu, güçlü altyapı ve modern dersliklere sahip tarih binalarıyla Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Galata Üniversitesi’nin farklılaşma stratejisinin başat özelliklerini; “Alanında öncü ve farklılaşmış programlar sunması, öğrencilere pratik beceriler kazandırmaya odaklanması, uluslararası işbirliği ağlarını genişletmesi ve araştırma faaliyetlerine yatırım yapmasıdır” diye sıralıyor.  Teorik bilgilerin yanı sıra meslekî eğitim ve pratik beceriler kazandırıcı programlar sunarak, öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmalarına yardımcı olduklarını vurgulayan Çengel, “İstanbul Galata Üniversitesi’nin eğitim sektöründeki iddiası; kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle öğrencilerini geleceğe hazırlayan bir kurum olmaktır. Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını dikkate alarak eğitim programlarını şekillendiriyoruz. Uluslararası işbirlikleri ve projelerle öğrencilerimizin küresel perspektif kazanmalarını ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir hale gelmelerini hedefliyoruz” açıklamasını yapıyor.
Prof. Dr. Çengel, eğitim-öğretim ve Ar-Ge alanlarında potansiyellerini maksimum düzeyde ortaya çıkaracak bir çerçeve sundukları öğrencilerin nitelikli, donanımlı, geleceğe hazır bir şekilde mezun olmalarını sağlamak, onları başarılı kariyerlere yönlendirmek için çaba gösterdiklerini ve bu alanda önemli adımlar attıklarını kaydediyor: “Araştırma faaliyetleriyle toplumsal sorunlara çözümler üretme konusunda da önemli bir ivme kazandık. Uluslararası işbirliklerini arttırdık ve projeler de başarılar elde ettik.”

4S eğitim modeli
İstanbul Galata Üniversitesi; sanat, sosyal, sağlık ve spor temalarıyla entegre edilen 4S eğitim modeliyle öğrencilerine çok yönlü bir eğitim sunuyor. Çengel, bu modelin mesleki becerilerini geliştirmesinin yanı sıra aynı zamanda öğrencilere kendilerini ifade etme yeteneğini, sosyal etkileşimlerini ve sağlıklı bir yaşam bilincini de kazandırdığını söylüyor: “Bu eğitim modeli, sadece iş hayatında başarılı olmak için değil, aynı zamanda toplumumuzun bir parçası olarak sorumluluk alabilecek bir dünya vatandaşı yetiştirmek için tasarlanmıştır.”
Uygulamalı eğitime verilen önem: Prof.Dr. Özgür Çengel, üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiklerini, öğrencilerinin dünya standartlarında eğitim almalarını sağlayarak, mesleki becerilerini arttırarak iş hayatına hazırlamak hedefiyle çeşitli çalışmalar yürüttüklerine değiniyor: “Kariyer Merkezimiz aracılığıyla özel sektörden firmalarla işbirliği yapıyoruz. Uygulamalı eğitime çok önem veren bir Üniversiteyiz ve tüm bölümlerimizde uygulamalı eğitim ve staj olanakları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren iş hayatını deneyimleme fırsatı buluyor. Sektörlere dair gerçekleştirdiğimiz ihtiyaç analizleri sonucunda belirlenen lisans ve lisansüstü düzeyde program ve bölümler açmaya devam ederek toplumun ve sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz.”
İş hayatına hazırlık ve iş imkanı: Çengel, çağın ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış, farklı disiplinlerden bölüm ve programlara sahip İstanbul Galata Üniversitesi’nde öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşma fırsatı bulabildiğini ve ilgi duydukları alanda derinlemesine bir eğitim alabildiklerini ifade ediyor: “Temel farklılaşma çizgimizi, Üniversitemizin sunduğu eğitimin temel çıktısını diploma yerine mesleki kazanım ağırlıklı olması belirlemektedir. Bu misyonla öğrencilerimiz mezun olduklarında teorik bilgilerin yanında pratik bilgilerde de yetkinliğe sahip olmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre çok fazla seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik çeşitli konferans, seminer ve eğitimler düzenlenerek öğrencilere iş hayatına hazırlık konusunda destek sağlanır ve iş imkanları sunulur.” 
Çok kültürlü eğitim ve uluslararası deneyim imkanı: Prof.Dr. Çengel, Üniversite’nin İstanbul Galata bölgesinde yer almasının, tarihî ve merkezi bir konumda bulunması nedeniyle kültürel ve sosyal aktivitelere kolay erişim sağlanabilmesinin tercih edilirlik düzeyini arttırdığını aktarıyor: “Üniversitemizde uluslararası işbirlikleri ve uluslararası öğrencilerin sayısı fazladır. Bu durum çok kültürlü bir eğitim ortamı oluşturmakta ve öğrencilerin uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.”
Spor, bilim ve kültürel dallarda başarılar: Üniversite’nin tercih edilirlik düzeyini artıran bir başka neden de Üniversite’nin sportif faaliyetlerde, bilimsel ve kültürel dallarda elde ettiği başarılar ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi. Çengel, anlatıyor: “Örneğin; Judo sporunda iki sporcumuz Türkiye Şampiyonası’nda Üniversitemizi başarıyla temsil etmiştir. Hado takımımız Türkiye Şampiyonası’nda 4., Erkek Futsal Takımımız, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği müsabakalarda 2. lig şampiyonu, Üniversiteler Arası Eskrim Türkiye Şampiyonası’nın müsabakalarında millî eskrimci öğrencimiz, Türkiye 3.’sü oldu. Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali’nde Aşçılık Programı öğrencilerimiz; altın ve bronz madalyalar kazandı. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyelerimizin dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil girişimcilik alanında birçok çalışması var. Akademisyenlerimizin öğrencilerimize kattığı bu vizyonla bu yıl Galatatech Kulübü öğrencilerimiz Uluslararası düzenlenen Robotex Türkiye Şampiyonası’nda geliştirdikleri keşif robotu ve cihazlarla ‘Yeşil Girişimcilik, Mavi Girişimcilik’ kategorilerinde birincilik dereceleri aldı ve Estonya’da gerçekleşecek Robotex Dünya Şampiyonası’na katılacaklar. Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültemiz’de İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde, sıfır atık yemek menülerine dair farklı fikirler ve projeler öğrencilerimizle birlikte üretilmektedir.”
Ar-Ge ve patentte atılım hedefi: Sosyal bilimler alanında yenilikçi araştırmalar gerçekleştirerek toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreteceklerini ve temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar geniş bir yelpazede araştırmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Çengel, özellikle sağlık, bilişim ve sosyal bilimler gibi alanlarda öncü araştırmalar gerçekleştirerek bilim ve teknolojide ileri düzeyde çalışmalara katkıda bulunduklarını paylaşıyor: “Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek stratejik hedefi çerçevesinde, sanayi ve iş dünyasıyla işbirliği yaparak yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine de katkıda bulunacağız. Ar-Ge faaliyetleri için bütçemizi arttırarak bu bütçeyi etkin kullanmayı hedefliyoruz. Patent başvuruları yaparak bilimsel çalışmaların ticarileştirilmesine de önemli katkılar sağlamayı planlıyoruz.”
Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bu yıl hizmete girecek”: Prof.Dr. Çengel, şehir üniversitesi konseptine uygun olarak Galata semtinde tarihi binalarda büyüyen, faaliyete başladığı yıldan bugüne her akademik yılda yeni binalarını hizmete açan Üniversite’nin stratejik hedeflerinden birinin, eğitim ve öğretim faaliyetleri için nitelikli fiziksel ve sanal alanları arttırmak olduğunu açıklıyor: “Mevcut fiziki altyapımızı güncel teknolojik gereksinimlere uygun hale getirmek için yatırımlar yapıyoruz. Sınıf ve laboratuvarlarda kullanılan teknolojik cihazları arttırarak eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Derslikler, laboratuvarlar, kütüphane, spor salonu gibi öğretim faaliyetlerine yönelik fiziki alanları arttırma, düzenleme, öğrenci sayısındaki artışla birlikte kampüs alanımızı genişletme ve modernizasyon çalışmaları planlıyoruz. Eğitim ve öğretimde sanal ortamların kullanımını arttırarak öğrencilerimizin daha etkileşimli bir eğitim deneyimi yaşamasını sağlamaktayız. Bu yatırım programının en yakın çıktısı da bu yıl Piyalepaşa yerleşkemizde hizmete girecek olan Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz olacaktır.”

Yorumlar (0)