banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ulusal ve global başarılarıyla dikkat çekiyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin iki üniversite işbirliğiyle nükleer fizik alanında yapay zeka tabanlı projesiyle dünyada bir ilke imza attığını, Ar-Ge Merkezleri, teknoparkı ile yüksek teknolojide iddialı olduğunu belirtiyor.

ÜNİVERSİTE 01.07.2023, 00:01 24.07.2023, 10:16
18286
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ulusal ve global başarılarıyla dikkat çekiyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye’nin yüzölçümü bakımından ikinci büyük şehri olan Sivas’ta, 1974’te, 11000 dönüm arazi üzerinde kuruldu. 1974’te Tıp Fakültesi ile eğitime başlayan Üniversite, bugün, 18 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 4 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu ile 47.869 öğrenciye hizmet veriyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, “Topluma ve kendisine faydalı olabilecek nitelikli insan gücü yetiştiren, toplumun bilgi düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, mesleki alanda yetkin, evrensel ve kültürel etik değerlere saygılı, profesyonel yaşamda ilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören bireyler yetiştirmeyi amaç edinen bir eğitim kurumuyuz” diyor. Yıldız, proje kültürü gelişkin, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel yayın, kitap, patent ve atıf sayısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan bir üniversite olduklarını söylüyor.

Nükleer fizik alanında dünyada bir ilk
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin işbirliği yaptığı üniversitelerle birlikte nükleer fizik alanında Dünya’da bir ilke imza attığını aktaran Yıldız, şu bilgileri veriyor: “Atom çekirdeklerinin yapısı üzerine araştırmalarını, yapay zekanın kullanımı ile uzun yıllardır yoğun bir şekilde gerçekleştiren Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Merkezi Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Serkan Akkoyun ve çalışma arkadaşları; Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tuncay Bayram ile Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cafer Mert Yeşilkanat tarafından TÜBİTAK projesi kapsamında makine öğrenmesi kullanarak nükleer reaksiyonların oluşma olasılıklarını elde etmek amacıyla, çevrimiçi bir hesaplama modülü oluşturuldu. Yapay zeka yöntemlerine dayalı bu çevrimiçi hesaplama aracıyla isteyen kullanıcılar ‘cunsg.cumhuriyet.edu.tr’ adresinden bu hesaplamaları yapabilirler. Bu tarz bir çevrimiçi hesaplama aracı, nükleer fizik alanında dünyada ilk kez oluşturulmuştur.”
Hem ihracat hem şehir tarımına katkı: Yıldız, sosyal, kültürel ve ekonomi gibi birçok alanda da değer üreten bilim merkezleri üniversitelerin, bulundukları şehrin de marka değerlerinden biri olduğunu ifade ediyor: “Biz de bu bilinçle hareket ederek üniversite-sanayi işbirliğini her zaman önemsemekteyiz, yaptığımız işbirlikleriyle aradaki bağı güçlendirecek çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Üniversitemizde uyguladığımız en önemli projelerden birisi; Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ortaklığında kurduğumuz Sivas Organik Tarım A.Ş.’nin (SORTAŞ) ürettiği solucan gübresi üretimidir. Tesisimizde ürettiğimiz gübreleri hem ihraç etmekteyiz hem de şehrimizdeki çiftçilerimize gübre temini yapmaktayız.”
Ticaret Elçileri ile Dünya’ya açılmak: Yıldız, aynı zamanda Üniversite ile STSO arasında imzalanan protokolle Mayıs’ta gerçekleştirdikleri ‘Ticaret Elçileri Projesi’ ile öğrencilerini hem çeşitli sektörlerden temsilcilerle buluşturduklarını, hem de öğrencilere uluslararası ticaret konusunda eğitimler verdiklerini anlatıyor: “Bu proje kapsamında uluslararası ticareti sağlayarak ülkemizin, şehrimizin ve Üniversitemizin ticaret bağını güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Üniversitemizde şu an 90’ın üzerinde ülkeden 3500’ü aşkın uluslararası öğrencimiz var. Bu sayıyı daha üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm fakültelerimizde, yüksekokullarımızda ve meslek yüksekokullarımızda da bu öğrencilerin eğitim görmesini istiyoruz. Bu hem ülkeler arasındaki irtibatı sağlamak noktasında hem de ortak çalışmalar yapma noktasında önemlidir.”
Bilimsel çalışmalar ve proje üretim başarısı: Yıldız, “Üniversitemiz, hem bilimsel çalışmaları hem de proje üretimleriyle pek çok alanda başarı göstermeye devam ediyor. Haziran’da açıklanan Dünya’nın birçok ülkesinden toplam 1591 üniversitenin sıralamaya dâhil olabilme başarısı gösterdiği ‘THE Etki Sıralaması’ sonuçlarına göre Üniversitemiz, 2023’te Türkiye ve dünya üniversiteleri arasında 17 hedefin tamamında başarısını arttırdı. Elde ettiğimiz başarılar bizi sevindirirken motive olmamıza da sebep oluyor” diye konuşuyor.
CÜTAM ve CÜBAP: Yıldız, Üniversite’de hedefleri doğrultusunda ileri seviyede bir Ar-Ge altyapısı kurmak, yüksek düzeyde araştırmalar yapmak, bilimsel araştırma projelerine ilişkin hizmetleri yürütmek amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) ve Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (CÜBAP) bulunduğunu paylaşıyor: “Merkezlerimizde yeni teknolojiler geliştirerek, bu alanlarda danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bilimsel içerikli proje tekliflerini değerlendirmek, kabul etmek, desteklemek, bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek, izlemek, sonuçlarını değerlendirmek ve kamuoyuna duyurma faaliyetlerini yerine getiriyoruz. Merkezlerimiz, Üniversitemiz’de gelişmiş bir araştırma altyapısının oluşturulmasına ve bu altyapının bilimsel araştırmalarda kullanılmasına katkı sağlamaktır.”
İki özel müzesi bulunan üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, öğrencilerine içeriği zengin eğitim programlarının yanı sıra sosyal dünyası geniş bir yerleşke ortamı da sağlıyor. Üniversite kampüsünde; kültür merkezleri, kütüphaneler, müzeler, spor salonları, kafeteryalar ve gençlik merkeziyle öğrencilere yaşanabilir alanlar sunuluyor. Üniversite’de 1 merkezi kütüphane ve 3 ihtisas kütüphanesi olmak üzere toplam 4 önemli kütüphanede binlerce basılı eserin yanı sıra milyonlarca dijital eser de öğrencilerin hizmetinde. Yıldız, Üniversite yerleşkesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Özel Müze’ statüsü kazanmış iki adet müzeleri bulunduğunu anlatıyor: “Türkiye’nin ikinci Üniversite Tarihi Müzesi özelliğini taşıyan Üniversite Tarihi Müzesi’nde, Üniversitemizin 48 yıllık geçmişini ‘Gelenekten Geleceğe’ misyonuyla kuruluş yılımızdan günümüze arşivlenen belgeler, Üniversitemiz yayınları, kullanılan eşyalar, Üniversitemizin tarihini anlatan fotoğraflar, ziyaretlerde karşılıklı verilen hediye ve plaketler, sanatçılar tarafından bağışlanan tablolar sergilenmektedir. Bir diğer müzemiz Tabiat Tarihi Müzesi ise ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden derlenen/bağışlanan jeolojik ve biyolojik malzemeleri; mineraller, kayaçlar, madenler, eski canlıların kalıntıları olan fosiller, günümüz coğrafyasına ait bitkiler ve hayvan tahnit ve iskelet örneklerini sergilemektedir.”
Mihmandar Uygulamalı Oteli, MiniSivas kültür alanı, Hasbahçe Göleti: Yıldız, Açıldığı günden bu yana kalitesini her geçen gün artıran, verilen uygulamalı derslerle öğrencileri turizm sektörüne hazırlayan Turizm Fakültesi bünyesindeki Mihmandar Uygulamalı Oteli’nin de hem Üniversite’ye hem de Sivas’a katkı sağladığını kaydediyor: “Ayrıca yerleşkemizde geçmişten bugüne kültür ve medeniyet birikimimizi yansıtan mimari eserlerin minyatürlerini bir araya getirdiğimiz ‘MiniSivas’ kültür alanımız bulunmaktadır. Bataklık alanın kurutulmasıyla oluşturulan Hasbahçe Göletimiz de öğrenci ve personelimiz için önemli sosyal mekânlarımızdan birisi.”
Cumhuriyet Teknokent ve TTO: Türkiye’de yürütülen Ar-Ge faaliyetlerini ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek amacıyla 2001’de Cumhuriyet Teknokent’in kurulduğunu da paylaşan Yıldız, Teknokent’te yer alan farklı uzmanlık alanlarına sahip şirketlerin, birçok ortak Ar-Ge projesi üzerinde çalışma yaptıkları bilgisini veriyor: “Önemli bir nitelikli işgücü piyasası oluşturan teknokentler, üniversite kampüslerine olan yakınlıklarıyla hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin doğrudan özel sektöre; dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Biz de Cumhuriyet Teknokent bünyesinde pek çok firmayla çalışarak birlikte önemli işlere imza atmaktayız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki bilgi birikimini endüstri ve iş dünyasına kazandırmak, Teknokent firmalarının projelerine finansman bulunması, proje süreçlerinin hızlandırılması, katmadeğeri yüksek ürünlerin pazara çıkarılması ve ihracata dönüşmeleri noktasından önemli hizmetler sunmak amacıyla da Cumhuriyet Teknokent Teknoloji Transfer Ofisimiz (TTO) hizmet sunmaktadır.”

Yorumlar (0)