banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ADRESİ OLACAK

OSTİM Vakfı’nın eğitim çalışmalarının son halkası olan OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya hazırlanıyor. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Murat Yülek, “Öğrencilerimizi daha ilk günden iş hayatına entegre ederek, uygulamalı eğitim almalarına fırsat tanıyarak ‘üniversite-sanayi işbirliğinin’ örnek modelini ve nitelikli mezunlar vermeyi hedefliyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTE 01.07.2019, 07:49 25.07.2019, 11:00
34469
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ADRESİ OLACAK

Üniversite-sanayi işbirliğinin örnek modeli olmak amacıyla OSTİM Vakfı tarafından kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi, bu yıl öğrenci alarak eğitim-öğretime başlayacak. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin; 2019-2020 eğitim öğretim yılında 115 lisans, 225 ön lisans programlarında öğrenci alması hedefleniyor. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Murat Yülek, “OSTİM Vakfı tarafından kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi sadece eğitim alanında faaliyet yürüten kurum olmanın çok ötesindedir. Sanayicilerin, çalışanların mesleki ve teknik eğitim ihtiyacını karşılamak için kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapan hatta çözüm ortaklıkları üreterek ara yüzler kurarak somut adımlar atan OSTİM Vakfı’nın yarattığı ekosistemin en önemli halkasıdır. Dolasıyla OSTİM Teknik Üniversitesi yalın bir kuruluş hikayesi değil eğitim-sanayici işbirliğinin canlı bir modelidir” diyor.
Rektör Murat Yülek, “OSTİM Teknik Üniversitesi; tasarım ve ileri imalat teknikleri teması ile yola çıkmış bunun gereği olarak bilimsel araştırmalar Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları uygulamalı mesleki teknik eğitim, yerli ve milli üretim, özgün proje çözümleri ile bölgesel kalkınma kulvarında yoluna devam edecektir” diye konuşuyor.
OSTİM Teknik Üniversitesi; Mühendislik Fakültesi’nde; Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde; Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında, Meslek Yüksekokulu ise Makine Programı, Elektronik Programı ile Mekatronik Programı ile Lojistik Programı, Bilgi Güvenliği Teknoloji Programı ile Dijital Medya ve Pazarlama Programı’nda öğrenci alacak. Bölümler ve içerik ağırlıklı üniversite-sanayi işbirliğinin önemi göz önünde bulundurularak oluşturuldu.
Rektör Yülek, “OSTİM Teknik Üniversitesi halihazırda sanayi ile iç içe yapılandırılmış üniversite sanayi işbirliği çalışmalarının geçtiğimiz 50 yılı aşkın süredir uygulanageldiği bir bölgenin parçasıdır. Gerçek anlamda üniversite sanayi işbirliğinin realize edildiği bir ekosisteme dahildir. Gerek bölgenin, gerekse ilimizin ve ülkemizin hedeflerine uygun olarak yerli ve milli projelerin hazırlanması uygulanması ve sürdürülebilirliği noktasında önüne ciddi hedefler koymuştur” bilgisini veriyor.
OSTİM’in kümelenme çalışmalarıyla örnek bir bölge olduğunu ve oradaki küme yapılanmasına Üniversite olarak büyük katkı sağlanacağını da dile getiren Yülek, “Bunlardan en önemlisi bölgede yürütülmekte olan uçtan uca yerli ve milli 5G projesi, yerli ve milli metro aracı, sanayinin dijital dönüşümü, lojistik ve Endüstri 4.0 gibi projelere katkı sağlamayı ve uygulama süreçlerinde aktif olarak yer almayı amaçlıyoruz” diyor.
OSTİM Teknik Üniversitesi; Türkiye’nin geleceği için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi prensip olarak kabul eden bir oluşum. Bu nedenle öğrencinin farklılaşma çizgisine büyük önem veriyor. OSTİM Teknik Üniversitesi;
• İlk günden itibaren fikir ve tasarımları ürüne dönüştüren bir ekosistem ve işbirliği ağına dahil olma imkanı sunmayı amaçlayan,
• Ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında etkin rol oynayan,
• İş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde,
• Özellikle tasarım ve en son imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve uygulama altyapı ve imkânı sunan,
• Rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip; tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek ve insani değerleri özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi mezunlar yetiştiren,
• Özgün proje ve çözümler üreterek bölge ve ülke kalkınması için sorumluluk alan mezunlar vermeyi hedefliyor.

Üniversite ve teknopark aynı kampüste
OSTİM Teknik Üniversitesi mevcut yapılanması itibari ile hem sanayi bölgesi içerisinde hem de yerleşim alanlarına yakın ve hemen yanı başındaki metro imkanı ile kolay ulaşılabilir olması nedeniyle fiziki olarak öğrencilerine önemli kolaylıklar sağlıyor. Bununla birlikte OSTİM Teknopark ile aynı kampüs içinde yer alması öğrencilerle girişimcilik ekosistemini bir araya getiriyor.
OSTİM Teknopark; ülkemizdeki diğer teknopark yapılanmalarından farklı olarak 7 üniversitenin ortak olduğu ve birçok projede işbirliği yaptığı farklı bir modeli sürdürüyor. Bu bağlamda eğitimcilik ve girişimcilik ekosisteminde hiçbir üniversitenin sahip olamadığı bir ortamı öğrencilere sunduklarının altını çizen Murat Yülek, “Bu doğrultuda mevcut yapılanmasını bünyesindeki firmalara Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra üretim imkanı da vererek genişletmektedir” diyor.

Yorumlar (0)