banner565

banner472

banner458

banner457

Üsküdar Üniversitesi; İnovasyon  ve girişimcilik ekosistemini büyütüyor

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı, Psikiyatrist Prof.Dr. Nevzat Tarhan, ‘Eleştirilebilirlik, Özgürlükçülük, Çoğulculuk ve Katılımcılık’ olmak üzere 4 temel ilkeyle; Türkiye’nin ilk davranış bilimleri, mühendislik ve sağlık temalı üniversitesi olarak yola çıktıklarını söylüyor.

ÜNİVERSİTE 01.09.2023, 00:01 21.09.2023, 10:24
20725
Üsküdar Üniversitesi; İnovasyon  ve girişimcilik ekosistemini büyütüyor

Hızla dijitalleşen fiziki ve dijital eğitimi sentezleyen Üsküdar Üniversitesi, 2023-2024 öğretim yılında 6 fakülte (Diş Hekimliği, Tıp, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi), 5 enstitü (Bağımlılık ve Adli Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Tasavvuf Araştırmaları) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndaki 98 programla toplam 24.000 öğrencinin üniversitesi konumunda. 30 binin üzerinde mezuna sahip.
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı, Psikiyatrist Prof.Dr. Nevzat Tarhan, 2011’de eğitim öğretime başlarken ‘Eleştirilebilirlik, Özgürlükçülük, Çoğulculuk ve Katılımcılık’ olmak üzere 4 temel ilkeyle yola çıktıklarını, toplumun temel değerlerini koruyarak, toplumsal yararı ön planda tuttuklarını söylüyor: “Bilimsellik ve eleştirel düşüncenin ön planda, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı, eşitlik, güvenilirlik, akılcılık ilkelerine sahip, kurumsal ve finansal şeffaflık odaklı, Ar-Ge öncelikli, yüksek öğrenci bursluluk oranlarıyla güçlü kurumsal yapısını öğrenci ve öğretim elemanlarının aidiyet duygusuyla güçlendiren Üniversitemiz, müfredatında adalet, hukuk, eşitlik temalı dersleriyle bu kültürü öğrencilere aktarıyor. Çağdaş insan ve insan odaklı teknolojiye hâkim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları geliştiren bir üniversiteyiz.”
Uluslararası başarılar: Prof.Dr. Nevzat Tarhan, Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki faaliyetleriyle dünya üniversitelerini sıralayan uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) ‘Times Etki Sıralaması’nda; BM’nin 17 küresel amacından 2022’de, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Eşitsizliklerin Azaltılması, İklim Eylemi, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ve Amaçlar için Ortaklıklar etiketleriyle tüm etiketleri almaya hak kazandıklarını ve ‘Genel Sıralama’ kategorisinde Türkiye’deki üniversiteler arasında 29. sırada listelendiklerini anlatıyor: “Araştırma ve eğitim faaliyetlerindeki sonuçlarımız, THE tarafından bir kez daha tescillendi, dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 101 üniversite içerisinde; sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etme, kapsayıcı kurumlar oluşturma çalışmalarıyla dikkat çekici yönetsel başarıya imza atarak, ‘Etki Sıralaması (Impact Ranking)’ puanımızla ‘16 Peace, Justice and Strong Institutions / (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar)’ kategorisinde Türkiye’de 2. sırada yer aldık.”

Teknogirişimciliği önplana çıkaran eğitim
Prof.Dr. Tarhan, Türkiye’nin ilk davranış bilimleri, mühendislik ve sağlık temalı üniversitesi olarak yola çıktıklarını kaydediyor: “2016’dan bu yana her yıl İnsani Değerler ödülleri veriyoruz. ‘İyilik Bilimi’ olarak da tanımlanan ‘Pozitif Psikoloji’ dersini rektörlük dersi olarak bütün öğrencilerimize vermekteyiz. ‘Pozitif Psikoloji’yi sadece Türkiye’de değil dünyada da temellendiren ve kredili ders olarak açan ilk üniversiteyiz. ‘Beyin Girişimi’ (Brain Initiative) çalışmalarıyla ilgili 2015’ten beri her yıl G20 Zirve’lerinde N20 Neuroscience20 olarak sunum yapan tek üniversiteyiz. Teknolojiyi sağlıkla birleştirerek tekno-girişimciliği ön plana çıkaran bir eğitim sunuyoruz. Öğrencilerimiz; şizofreni ilacı patentine sahip bilim insanının, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi’nin, BM Çevre Kurulu Üyesi’nin ve Politik Psikoloji araştırmalarında daha birçok farklı alanda söz sahibi öğretim üyelerinin yer aldığı eşsiz bir akademik kadrodan eğitim alabiliyor. Mezunlarımız NP İstanbul Hastanesi uygulama ve bilim ortaklığıyla Üsküdar Diş Hastanesi işbirliğiyle güçlü istihdam olanaklarına sahip oluyorlar. Üsküdar Diş Hastanesi, çok yakın zamanda önemli bir yatırımla hayata geçirdiğimiz son hastanemiz. ‘Nörogenetik, nöroteknoloji, nöromodülasyon tedavilerini ve derin öğrenme’yi, Ar-Ge odaklarına dahil eden Üniversitemiz, bu konuda uluslararası etkinlikleriyle ödüller aldı. Üsküdar, Altunizade ve Ümraniye’de olmak üzere toplam 5 yerleşkede eğitim veriyoruz, NPİstanbul Hastanesi, NP Feneryolu Tıp Merkezi, NP Etiler Tıp Merkezi, Üsküdar Diş Hastanesi olmak üzere öğrencilerimizin uygulama ve staj yapabileceği, hasta kabulü yaptığı sağlık merkezlerimiz de var. Öğrencilerimiz için İstanbul’un çeşitli semtlerine yayılmış uygulama alanlarımız olması cazibe alanlarımızdan biri.”
Türk sanayisine inovatif yaklaşım: Prof.Dr. Tarhan, TÜRKPATENT’in 2022 yılı ilk 6 ay istatistiklerine göre; patent başvurusunda bulunan ilk 50 kuruluş arasındaki 14 üniversiteden 12’şer başvuruyla en fazla patent başvurusu yapan üniversiteler arasında Üsküdar Üniversitesi’nin 3. sırada yer aldığını paylaşıyor: “Bu da bizim Ar-Ge faaliyetlerimizle Türk sanayisine inovasyon yaklaşımımızın önemli bir göstergesi. Üniversitemizde 30’dan fazla Araştırma Uygulama Merkezi ve 70’ten fazla Laboratuvar bulunmaktadır. Atabay İlaç ile bilimsel bir işbirliği protokolü imzaladık. İşbirliğiyle Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve geliştirilmesinin yanısıra öğrencilerin ilaç endüstrisinde Ar-Ge çalışmalarına dahil edilerek bu alanda insan kaynağının yetişmesine de katkı sağlanmasını hedefliyoruz.”

Pek çok ilke atılan imza
TEKNOFEST uygulamalarının proje fikrinin de Üsküdar Üniversitesi’ne ait olduğunu söyleyen Prof.Dr. Tarhan, üniversitenin kuruluşundan bu yana pek çok ilke imza attığını anlatıyor: “Türkiye’nin ilk Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nü kurduk. Öğrencilerimiz insani değerlere ve nitelikli insan yetiştirmeye odaklanan bir bilim yuvasıyla aynı çatı altında gelişiyorlar. Türkiye’nin ilk Adli Bilimler Lisans Programı’nın yanı sıra multidisipliner eğitim alabilecekleri geleceğin mesleklerine yönelik bölüm ve programlar sunuyoruz. Gelecekte de bu vizyonla pek çok ilke imza atmaya devam edeceğiz. Dünya sıralamasındaki yerimizi her geçen gün yükseltirken, sunacağımız olanaklarla öğrencilerimizi geliştirmeye, mezunlarımızın iş hayatına atılmasıyla birlikte onları daima desteklemeye ve üniversiteleriyle sinerji oluşturmaları için teşvik etmeye devam edeceğiz.  Üsküdar Üniversitesi olarak tüm akademik birimlerimizle farklı alanlarda sürdürülebilir projelere imza atıyoruz.
Gen teknolojisi alanında çalışan TREGENMER Türkiye’de, ‘DNA’da ameliyat yapabilen teknoloji’ olarak da anılan CRISPR teknolojisi (Gen düzenleme teknolojisi-Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats) alanında TÜBİTAK’a en yüksek oranda proje üreten akademik birim. Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde kanser ve nadir hastalıklara yönelik laboratuvar çalışmaları yürütülüyor. TÜBİTAK’ın üniversite öğrencileri araştırma projeleri destek programında desteklenen 34 Crispr teknoloji odaklı projeden 10’u Üsküdar Üniversitesi’ne ait.
Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gideceği açıklanan 13 projeden biri, TRGENMER tarafından geliştirilen ‘Message (Microgravity Associated Genetics) Bilim Misyonu’ oldu. CRISPR gen mühendisliği yöntemleriyle yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genlerin tespit edilmesi ve uzay görevlerinde, bağışıklık hücrelerinden hangilerinin yer çekimi tarafından direkt olarak etkileneceği ortaya konulacak. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 8 yıldır sürdürdüğümüz Türkiye’nin ilk Bilim ve Fikir Festivali’ni, 2014’te ‘yapay zeka ile yaşamı geliştirecek’ projeler ile başlattık. 2023-2024 akademik yılından itibaren Tıp Fakültesi öğrencilerine ‘Sağlıkta İnovasyon için Yapay Zekâ ve Veri Bilimi’ başlıklı dersi açtık. Böylece; Tıp Fakültesi öğrencileri özellikle büyük veri analizinde kullanılan modelleme yaklaşımlarını proje uygulamalı olarak görebilecek. Türkiye’nin ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı olan Laboratuvarımız ve Eğitim Sahamızı yapay zekâ destekli son teknolojiyle güncelledik.”
BrainPark Teknoloji Transfer Ofisi ve BrainPark Kuluçka Merkezi, Üsküdar Üniversitesi AR-GE ve Yenilik Politikaları (ARGEYEP) Direktörlüğü çatısı altında, Altunizade’de Merkez Yerleşke’de hizmet veriyor.  Prof.Dr. Tarhan, ARGEYEP Direktörlüğü’nün Üniversite’nin Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik ekosistemini büyütmek; Ar-Ge çıktılarını artırmak ve üretilen bilgi ve teknolojinin transferini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü açıklıyor: “Brain Park altında yürüttüğümüz tematik alanlar; Yenilikçi-Dönüştürücü teknolojiler başlığı altında; Kişiselleştirilmiş Tıp, Yeni Nesil Genetik, Blok Zincir (Blockchain), Yapay Zeka & Büyük Veri, Siber Güvenlik, Oyunlaştırma (AR/VR/Metaverse), Savunma Teknolojileri, Reklam Teknolojileri (AdTech), Otonom Sistemler ve Robotik ve Nesnelerin İnterneti (IOT), Biyoteknoloji alanında; İleri Sağlık Çözümleri, Nöroteknoloji, Dijital Sağlık, Biyoinformatik, Giyilebilir Teknolojiler, Biyomedikal Teknolojiler, Yeni Nesil İlaç Sistemleri, Sürdürülebilirlik Çözümleri alanında; Yaşam Bilimleri (Life Science), Sosyal Girişimcilik, Yenilenebilir Enerji, Eğitim Teknolojileri (EdTech), Temiz Teknolojiler (CleanTech), Organik Kişisel Bakım. BrainPark A.Ş. alt oluşumu BrainAtica ise beyin bilgisayar teknolojilerini kullanarak fiziksel, zihinsel sağlık, ağrı ve rehabilitasyon için invaziv olmayan bir seçenek olan nöroterapi cihazlarını üretmek için pazara açılan bir start-up oluşumumuzdur. Nöroteknoloji alanında Türkiye’nin ilk CE onaylı direk akım uyarım (tDCS) cihazını üretiyor. Türkiye’de bir ilk olarak beyin manyetik resonans görüntüleriyle elde edilen beyin görüntülerinden kişiye özel üç boyutlu beyin prototipi oluşturan öncü bir girişimdir.” 

Yorumlar (0)