banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

01.08.2021, 00:00 15814

“Üretim İhracatla Artmaya Devam Edecek”

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanlığı’na yeniden seçilen Selçuk Gülsün’den Türk plastik sektörünün 2020 performansını ve 2021 yılı beklentilerini değerlendirmesini rica ettim. Gülsün; “Yerli hammadde üretimi arttırılmalı. Çağı yakalamak için geri dönüşüm sektörü desteklenmeli” dedi.

Türk plastik sektörünün 2020 performansını ve 2021 yılı beklentilerini, 1 Temmuz 2021 günü yapılan olağan genel kurulda Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanlığı’na yeniden seçilen Selçuk Gülsün’den değerlendirmesini rica ettim.

Selçuk Başkan; “2020 yılı pandemiye rağmen plastik sektöründe üretim artışının görüldüğü ilginç bir yıl oldu. 2018’in ikinci yarısında hızlanan kur atağı plastik sektörümüzün üretiminin çok sert bir şekilde azalmasına sebep olmuş ve sektörün üretimi bir türlü 2017 yılı üretimini yakalayamamıştı. 2020’ye hızlı başlayan sektörümüz pandeminin geleneksel ihracat pazarlarımıza sıçramasıyla beraber sert bir duraklama dönemine girdiyse de Haziran 2020 ile beraber üretimin tekrar toparlandığını gözlemledik.

Tabii burada iki ana itici güçten bahsedebiliriz. Birincisi plastiklerin hijyen sağlama konusundaki üstün özellikleri tek kullanımlık ürünlere ve ambalajlara olan talebi arttırmıştı. İkincisi ise tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara bağlı olarak coğrafi olarak yakın bölgelerdeki ihracat pazarlarında kendimize daha rahat alan açabildik. Bu etmenler sayesinde 2020’de üretimimizi yüzde 5.7 arttırarak 2017 yılı üretim seviyesinin üzerine çıkmış olduk” dedi.

Gülsün, 2021’de de üretimde artış trendinin devam ettiğinin altını çizdi: “2021’de de şu ana kadar olumlu bir tablo devam ediyor. Sektörümüz 2020’nin son çeyreğinde başlayan emtia fiyatları artışından en sert etkilenen sektörlerin başında geliyor. Mayıs 2021’de pik yapan fiyatlar gerilemeye başladıysa dahi tüm küresel analizler fiyat gerilemesinin yavaş olacağını gösteriyor. Maliyetlerde yaşanan bu artışa rağmen sektörümüz 2021’in ilk yarısında ihracattaki muazzam artışının etkisiyle üretimini arttırmayı başardı. 2020’de 7 milyar dolar doğrudan ihracatı yakalayan sektörümüzün bu yılsonu itibariyle 8 milyar doları yakalayabileceğini öngörüyoruz.”

“Yerli hammadde üretimi arttırılmalı”: Yurtiçinde hammadde arzının çok yetersiz olduğunu belirten PAGDER Başkanı, “Sektörün hammadde tedarikinde yüzde 85 oranında ithalata bağımlı olması sebebiyle küresel arz şoklarına karşı daha kırılgan bir yapımız oluyor. Bu sebeple son 9 aylık süreçte ülkemizde fiyatların Uzak Doğu ülkelerindeki fiyatların üzerinde seyrettiğini gözlemledik. Bu ise ülkemiz sanayisinin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Bu sebeple yerli hammadde üretimimiz mutlak suretle arttırılmalı. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın büyük destekleriyle Adana Yumurtalık’ta devam eden petrokimya yatırımı bizleri sevindirse de bu yatırım ülkemizin ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Bu yatırıma mutlaka yenileri eklenmeli ve ülkemizin yerli hammadde üretimi arttırılmalıdır” dedi.

“Çağı yakalamak için geri dönüşüm sektörü desteklenmeli”: Son 10 yıldır giderek artan şekilde etkisini hissetmeye başladığımız döngüsel ekonomiye geçişin en önemli sacayağının geri dönüşüm sektörü olduğunu söyleyen Gülsün, “Ülkemizde geri dönüşüm sektörü PETKİM’den daha fazla üretim yaparak hammadde tedarikinde önemli bir rol oynadığı gibi fiyatlar üzerinde de bir çapa vazifesi görmektedir. Ama belki daha da önemli olan yanı ise gelecek dönemde geri dönüşümden elde edilen hammaddeye olan talebin katlanarak artacak olmasıdır. Özellikle AB tarafında konulan geri dönüştürülmüş içerik hedefleri, gelecek dönemde ihracatımızı devam ettirebilmemiz için yüksek kalitede hammadde üretebilme yeterliliğine sahip bir geri dönüşüm sektörü oluşturmamızı zorunlu kılmaktadır. Özellikle son dönemde basına yansıyan bazı kötü görüntüler üzerinden ülkemizde geri dönüşüm sektörünün çalışmasını imkansız hale getirecek düzenlemeler yapılmasını çok yanlış buluyoruz. Sürecin en başından beri söylediğimiz üzere nasıl yol kenarlarına dökülen hafriyatlar nedeniyle inşaat sektörünü yasaklamak yoluna gitmiyorsak, benzer görüntüler yüzünden geri dönüşüm sektörünün ihtiyaç duyduğu atık ithalatını yasaklamak yoluna da gitmemeliyiz. Bunun yerine daha etkin denetim sistemleri kurularak sektör regüle edilmelidir” sözleriyle değerlendirmesini sonlandırdı.

Yorumlar (0)