banner472

banner458

banner457

01.12.2021, 00:01 12522

Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Kalkınmada Önemi

Yaratıcı Kültür Endüstrileri’nin geliştirilmesini toplumsal kalkınmada stratejik bir adım olarak belirleyen Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ‘Türkiye Kültür Endüstrilerinin Potansiyelinin Artırılması’ Projesi’ni hayata geçirmiştir. Projeyi Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) üstlenmiştir.

Günümüz dünyasında sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın yalnızca ekonomik olarak değil, kültürün ve kültürel çalışmaların desteklenmesiyle gerçekleştirilebileceği inancıyla odağına yaratıcılık ve yeteneği yerleştiren fikri mülkiyete dayalı yaratıcı kültür endüstrileri tüm dünyada her geçen gün değer ve önem kazanmakta. Bu bağlamda ülkemizin yaratıcı kültür endüstrilerinin geliştirilmesiyle kazanacağı şeyler önemlidir.
Bu durumu toplumsal kalkınmada stratejik bir adım olarak belirleyen Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ‘Türkiye Kültür Endüstrilerinin Potansiyelinin Artırılması’ Projesi’ni hayata geçirmiştir. Projeyi Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) üstlenmiştir.

Proje kapsamında; daha önce yapılmamış olan yaratıcı kültür endüstrilerinin envanterinin çıkartılması başarılmıştır. Yaratıcı Kültür Endüstrileri’nde (YKE) faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaç duyacakları eğitimler hazırlanmış etkinliğin sitesine yüklenmiştir. Yaratıcı Kültür Endüstrileri için kaynak niteliğinde olabilecek bir web sitesi geliştirilmiştir. Daha sonra yüklenecek bilgilerle daha da güçlenecektir. Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Kümelenme Raporu hazırlanmıştır. Rapor konusunda kendisi ile konuştuğum TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin önümüzdeki dönemde bu konuda yapılacakları şöyle özetledi:

“1) Yaratıcı Kültür Endüstrisi konusunda stratejiler hazırlanmalıdır
Yaratıcı Kültür Endüstrileri günümüzde toplumsal kalkınmanın olmazsa olmazı durumuna gelmiştir. Hatta bazı sosyal bilimciler yaşadığımız toplumun bilgi toplumundan çıkıp hayal gücü toplumuna dönüştüğünü vurgulamaktadırlar. Bu nedenle bu konuda stratejiler geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

2) Yaratıcı Kültür Endüstri (Kuluçka) Merkezleri kurulmalıdır
Ankara ve İstanbul’da ciddi oranda YKE kümelenmesi potansiyeli görülmektedir. Bunun yanında İzmir’de yıllar içinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Ancak görülen bu gelişmelerin ve potansiyelin sinerji yaratması için bazı adımların atılması gerekmektedir.

3) Bölge ve ürün bazlı markaların oluşması sağlanmalıdır
YKE’nin verimlilik konusunda bazı sıkıntılarının olduğu görülmektedir. Bunu gidermek için bölge ile karakterize edilebilen ürün ve hizmetlerin markalaşması sağlanmalıdır.

4) Dijital yaratıcı ve kültür ürünlerinin üretimi desteklenmelidir
Teknoloji çözümleri ve yaratıcı içerik barındıran dijital eserler, yerel fiziksel kaynaklara ihtiyaç duymaz ve konvansiyonel yollarla pazarlanmaya bağımlı değildir. Eğitim, beceri ve ekosistemlerin gelişmesine izin verecek stratejiler ve politikalar uygulanabilirse dijital ürün bölgesel kalkınma için önemli bir itici güç olabilir.

5) Yaratıcı toplum inşası için eğitim programları tasarlanmalıdır
YKE ürünlerinin üretiminin artırılması ve ekonomiye katkıda bulunması yanında bunları tüketen bir toplumun da olması gereklidir.  YKE ürünlerine talebin artırılması, bu alanda üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi, kültürel çeşitliliğin toplumun her kesimine yayılması ve benimsenmesi ile hoşgörü ortamının oluşması sağlanacaktır. Ayrıca yaratıcı eğitimin, YKE’de çalışmasalar bile gençlerin geleceğe yönelik beceriler geliştirmelerine yardımcı olduğu da unutulmamalıdır. Bu eğitimler sadece sanatla ilgili olmamalı; hata yapmayı öğrenmek, yenilik yapmak, araştırma yapmak ve dünyayı daha iyi anlamakla ilgili de olmalıdır.

6) Yaratıcı kültür girişimciliği desteklenmelidir
İller bazında YKE girişimciliği göreceli olarak yıllar içinde artış göstermektedir. Buna bağlı olarak istihdam da artmaktadır. Bu kapsamda YKE girişimciliğinin desteklenmesi bölgesel istihdam artışını sağlayacak, aynı zaman da kültürel ve sanatsal olgunluğun yükselmesi ile hoşgörülülüğün oluşmasına da katkıda bulunacaktır. Yaratıcı fikirler ile faaliyetlerin ürüne dönüşerek ekonomik değer kazanması, hem bireysel hem de bölgesel anlamda YKE gelişimi için gereklidir. Toplumlar yeni açılımlar bulamazlarsa aynı şeyleri yaparak farklı sonuç elde edemezler. Yaratıcı Kültür Endüstrileri’nin gelişimi yeni bir çıkış noktası olabilir” diyor Nezih Kuleyin.

Yorumlar (0)