Page 1 - Dijital-KobiEfor-Aralık-2020
P. 1

www.kobi-efor.com.tr
                                        ARALIK 2020

        Dijital Dönüşümde Liderlik

        Siber Güvenlik

        Dijital Katılım Bankacılığı


                    Satış ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
                    Özlem Kalkan:

       “Firmalara verimli ve güvenli bir dijital

       ĚƂŶƺƔƺŵ LJŽůĐƵůƵŒƵ ƐƵŶƵLJŽƌƵnj ͟
   1   2   3   4   5   6