banner565

banner472

banner458

banner457

Mikro ve küçük işletmelerin verimliliği Türkiye’nin refah düzeyine sıçrama yaptırır

İşimi Yönetebiliyorum Programı kapsamında yayımlanan “Türkiye KOBİ Görünümü 2022” başlıklı rapora göre Türkiye’nin refah düzeyinde bir sıçrama gerçekleşmesi için mikro ve küçük işletmelerin verimliliğinin artırılması gerekiyor. Bu verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunmak için hazırlanan mentorluk programına başvuru süreci başladı.

HABER 01.10.2023, 00:01 25.10.2023, 09:34
20895
Mikro ve küçük işletmelerin verimliliği Türkiye’nin refah düzeyine sıçrama yaptırır

TÜRKONFED, Visa ve UNDP ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2019 yılında başlatılan İşimi Yönetebiliyorum Programı, “Türkiye KOBİ Görünümü 2022” raporu ile beşinci faaliyet yılına girdi.

İstihdam ve iş yaratma potansiyelleri yüksek, verimlilik düşük
Mikro işletmelerin ve KOBİ’lerin 2010-2022 dönemindeki gelişimlerinin incelendiği Türkiye KOBİ Görünümü 2022 Raporu’na göre istihdam ve iş yaratmada önemli bir rol üstlenen bu işletmeler, iş gücü verimliliğinde ise potansiyellerinin altında kalıyor. 2010-2022 yılları arasında Türkiye genelindeki 7.7 milyonluk istihdam artışında mikro işletmeler yüzde 33, küçük işletmeler ise yüzde 17’lik paya sahip. 2022 yılında mikro işletmelerin toplam istihdamdaki payının yüzde 37, küçük işletmelerin yüzde 20 civarında olduğu görülüyor.  Rakamlar gösteriyor ki küçük işletmeler toplam istihdam ve istihdam artışında önemli bir paya sahip. Oysa konu iş gücü verimliliğine geldiğinde, büyük işletmelerin ortalama iş gücü verimliliğinin mikro işletmelerin yaklaşık 5.5; küçük işletmelerin ise yaklaşık 2.3 katı olduğu görülüyor. Aradaki bu fark istihdam ve yaratılan işlerin verimlilik düzeyinin düşük olduğunu gösteriyor.
Raporda, mikro ve küçük işletmelerin istihdam paylarının yüksek, iş gücü verimliliklerinin düşük olmasının Türkiye’nin ortalama iş gücü verimliliğini ve dolayısıyla ortalama refah düzeyini ciddi biçimde aşağı çektiğine vurgu yapılıyor ve Türkiye’nin refah düzeyinde bir sıçrama gerçekleştirmek için bu işletmelerde verimliliğin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekiliyor.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez
“KOBİ’ler refah düzeyi yüksek bir orta sınıfın var olmasında ve gelir dağılımının görece adil olmasında önemli rol oynar. KOBİ’ler için yeni ekosistemler yaratmak ve yatırım ortamını geliştirmek, gelişmiş ülkelerde politika oluşturma gündeminin ön sıralarında yer alır. Ekonomimiz ve KOBİ’ler açısından en önemli gündemimiz verimlilik olmalıdır.”

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin
“Raporumuz, küçük işletmelerin yüksek potansiyele sahip olmasına rağmen, verimliliğe katkısının büyüklere oranla daha düşük olduğunu gösteriyor. Küçük işletmelerde potansiyel var ancak desteklenmeleri gerekiyor. Biz de bu desteği sağlamak üzere en az üçte biri deprem bölgesinden olmak üzere küçük işletmelere özel bir mentorluk programı hazırladık.”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton
“Daha üretken ve dayanıklı KOBİ ekosistemi, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması, refahı ve depremlerin ardından hızla toparlanabilmesi için elzem. UNDP, KOBİ’lerin küresel rekabet güçlerinin artması için yeşil ve dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına destek veriyor. Mentorluk programımız, depremlerin yıkıcı etkisinden kurtulmaları, potansiyellerine ulaşmaları ve başarıları için ihtiyaç duydukları desteği sağlayacak.”

Mentorluk programına başvurmak için:  www.isimiyonetebiliyorum.com

Yorumlar (0)