banner565

banner472

banner458

banner457

Orta Vadeli Program (OVP) ile hedef; Sürdürülebilir istikrarlı kalkınma

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kademeli bir şekilde devreye alarak Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir bir büyüme için daha elverişli bir ortamın sağlanması ve ekonomimizin potansiyelinin daha da yükselmesini istiyoruz” dedi.

HABER 01.09.2023, 00:00 21.09.2023, 10:09
22778
Orta Vadeli Program (OVP) ile hedef; Sürdürülebilir istikrarlı kalkınma

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek,  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Oda ve Borsa Başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı.

Eylül’de OVP açıklanacak, Ekim’de 12. Kalkınma Planı TBMM’ye sunulacak
“Türkiye Yüzyılı’na yakışır yeni projeleri, yine hep birlikte hayata geçireceğiz”: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kademeli bir şekilde devreye alarak Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir bir büyüme için daha elverişli bir ortamın sağlanması ve ekonomimizin potansiyelinin daha da yükselmesini istiyoruz” dedi.
Eylül’ün ilk yarısında açıklamayı planladıkları Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları çerçevesinde, son dönemde iş dünyası temsilcileriyle istişareleri sürdürdüklerini, 2023-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık 12. Kalkınma Planı’nı da sonuçlandırmak üzere olduklarını ve Ekim’de Meclise sunacaklarını belirten Yılmaz, şirket kuruluş işlemlerinde Odaları tek durak haline getirdiklerini aktardı.
Yapısal reformlar geliyor: Yılmaz’ın konuşmasından satırbaşları şöyle: “Önümüzdeki süreçte, Togg benzeri yeni fikirlerle, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı’na yakışır yeni projeleri, yine hep birlikte hayata geçireceğiz. Sadece bu yıl merkezi yönetim bütçesinden depremin yaralarını sarmak için yapılacak harcama 762 milyar lira olacak. Deprem harcamalarını harici bir durum olarak görüyoruz. Bir takım gelir tedbirleri aldık. Tamamlayıcı bir unsur olarak kamuda harcama adımları atmayı planlıyoruz. Siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisiyle 2023 Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan CDS primi, 400 baz puan seviyelerine geriledi. Son dönemlerde yeni para politikası çerçevesinde, Merkez Bankamızın yaptığı miktarsal sıkılaştırmada, tüketimle üretim arasında bariz bir farklı uygulama yapılmaktadır. Tüketimde daha dengeli bir yapı öngörülürken, üretimi, ihracatı, yatırımı destekleyici bir çerçeve oluşturulmaktadır. Burada da KOBİ’lere ayrı bir vurgu yapıldı, önem ve öncelik atfedildi. İlkelerimiz; şeffaflık tutarlılık öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluktur, serbest piyasa ve rekabet ortamında verimliliği arttırmak temel hedefimizdir. Sabırlı, doğru, istikrarlı politikalarla ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız. Yeni dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi’ni hayata geçirmek için sanayinin teknolojik dönüşümünün sağlanmasını, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırarak, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesini planladık. Yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracatı için kapsamlı ihracat destek programları oluşturacağız. Belirsizlikler azalacak, yatırımcılar ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artıracak politikalar ve yapısal reformlar ile kısa orta ve uzun vadede sorunların üstesinden gelecek ve başarılarımızı kutlayacağız.”

“Yatırım yeri sorunu çözülmeli”
“KOBİ’lere destek verilmeli”: TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektör firmalarının son dönemde finansmana erişimde büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekerek, “Özellikle KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması, zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Büyümenin bereketi her kesime yansısın istiyorsak, KOBİ’lerimize destek vermeli, uygun finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamalıyız” dedi. Hisarcıklıoğlu, istihdamı cezalandıran değil, ödüllendiren bir yaklaşımla çalışma hayatına bakılması gerektiğini söyledi.
“Sanayi arazileri kapasitesi en az 2 katına çıkarılmalı”: Hisarcıklıoğlu, yatırımların önünü açabilmek üzere, yatırım yeri sorununun çözülmesini de talep etti: “Sanayi arazilerinin kapasitesinin en az 2 katına çıkarılmasına ilişkin bir master plan hazırlanmalı, arsa alımı ve bina inşaatına ilişkin finansman çözümleri geliştirilmeli. Böylece sanayicimiz kısıtlı sermayesini daha verimli alanlarda yatırım yaparak değerlendirmeli.”
Yeni sanayi havzası önerisi: Hisarcıklıoğlu, “İç Anadolu-Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzası planlaması yapılmalı. Bu yeni sanayi havzasıyla, bir taraftan Marmara’daki yükü azaltabilir, aynı zamanda da yüksek teknoloji yatırımları için Marmara’da alan açabiliriz” dedi.
“Geleceğe dair yol haritası bekliyoruz”: Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak her şeyden önce öngörülebilirlik istediklerini, geleceğe dair yol haritası beklediklerini vurguladı: “Dengeli ve kapsayıcı büyüme için makroekonomide istikrar ve güven sağlanmalı. Yapısal reformlara ilişkin somut bir yol haritası ortaya konulması lazım. Biz, koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız.”

Yapısal reformlar Meclis gündemine sunulacak
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde; ilgili bakanlar, kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen YOİKK toplantısında; yatırım ortamını iyileştirecek ve rekabet gücünü artıracak öneriler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda; ihracatın geliştirilmesi, yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, yatırımda finansmana erişim, yeşil dönüşümün hızlandırılması, yatırım teşvik sisteminin iyileştirilmesi, vergi mevzuatında iyileştirmeler, kişisel verilerin korunması, istihdamın teşvik edilmesi, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi, çalışma mevzuatında iyileştirmeler, gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi, sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması, doğrudan yatırımların arttırılması, uluslararası endekslerde ilerleme, ekonomide öngörülebilirliğin sağlanması, Ar-Ge teşviklerinin geliştirilmesi ve risk yönetiminin geliştirilmesi gibi konuların detaylı bir şekilde ele alındığını anlattı.
YOİKK eylem planları Eylül sonuna kadar hazırlanacak: Yılmaz, Türkiye’de yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve yatırımcılar nezdinde ülkemizin daha gözde bir cazibe merkezi halinde gelmesi amacıyla Eylül sonuna kadar hazırlığı tamamlanacak YOİKK eylem planlarının doğrudan dış yatırımlar açısından olumlu etkilerinin olmasını beklediklerini paylaştı: “Bunun bir sonucu olarak da cari açığı azaltıcı, döviz girdisi sağlayacak, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştıracak hususları önceliyoruz. Bu amaçla hazırlanan eylem planlarına ilişkin önerilerinden doğan mevzuat paketini, yapısal reform çalışmaları kapsamında yeni dönemde Meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz. Yatırımcıların öncelik verdiği güven ortamını sağlamak, finansal istikrarını pekiştirmek, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamak bu konuda temel hedeflerimizdir. Bir taraftan enflasyonla mücadeleyi elbette sürdüreceğiz, diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden büyümesini, istihdamını sağlıklı bir şekilde istikrarlı bir zeminde sürdürmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla temel çerçevemiz, sürdürülebilir istikrarlı bir kalkınma süreci. Büyümenin istikrarlı ve kapsayıcı olması temel prensibiyle; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağına alan politikalarımız çerçevesinde, ülkemizdeki refah artışından tüm kesimlerin adil bir şekilde faydalanmasını amaçlıyoruz. Dolayısıyla sadece büyük şirketler için değil, KOBİ’lerimiz için küçük işletmelerimiz için de iş ortamını, yatırım ortamını iyileştirmemiz; sadece metropoller için değil, tüm Türkiye’de farklı bölgelerde yeni imkanlar fırsatlar oluşturmamız önem taşıyor.”
“Sanayi alanları genişletilmeli”: Yılmaz, uluslararası mukayeselerle bakıldığında bizde sanayiye tahsis edilen arazinin Avrupa ülkelerinin oldukça altında bulunduğunu, verimsiz arazilerde, tarımsal üretimimize zarar vermeyecek, su potansiyeli dikkate alınarak ve planlı bir şekilde sanayi alanlarımızın genişletilmesi gerektiği hususunda genel bir anlayış birliği olduğunu ifade etti.
Sanayileşmede Orta Anadolu-Akdeniz hattına odaklanılacak: Cevdet Yılmaz, sanayinin daha fazla Anadolu’ya yayılması bağlamında, Orta Anadolu-Akdeniz hattında daha güçlü bir sanayileşme perspektifinin toplantıda ele alındığını da bildirdi.
Demiryolları önceliklendirilecek: Yılmaz, “Artık önümüzdeki dönem ulaştırmada temel önceliğimiz; demiryollarının daha hızlı geliştirilmesi, demiryollarıyla liman bağlantılarının üretim merkezleri bağlantılarının da güçlendirilmesi, en temel yatırım ortamını iyileştirici hususlar arasında yer alıyor” dedi.

OVP çalışmaları devam ediyor
OVP çalışmaları kapsamında;
1 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde; işçi sendikalarının temsilcileri (TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK) ile bir araya geldi.
8 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Ankara’da, Ticaret Bakanlığı evsahipliğinde, iş dünyası temsilcileriyle 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı’nda biraraya geldi. Toplantıya TOBB, DEİK, TİM, TESK, MÜSİAD, ASKON, TÜRSAB, TÜMSİAD, TMB, UND, İTO, İSO, ATO, ASO, MESİAD, İGİAD, TAMPF, BMD, PERDER, TÜRES, KONUTDER ve e-ticaret platformları da katıldı.
11 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, finans sektörünün temsilcileriyle sonrasında da Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.
15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yatırım ortamını iyileştirecek ve rekabet gücünü artıracak önerilerin değerlendirildiği; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı, ilgili bakanlar, kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.
16 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve ilgili bakanlar, OVP hazırlıkları çerçevesinde özel sektör temsilcileriyle TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda biraraya geldi.
23 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP hazırlıkları çerçevesinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
28 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı evsahipliğinde üretici temsilcileriyle görüştü.
29 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, yılın 3. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplandı.

KKM’li liralaşmaya son; yeni hedef TL mevduat
Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış için ilk adımı attı. Önceki ekonomi yönetiminin ‘liralaşma stratejisi’ altında uyguladığı KKM’ye dönüşüm hedeflerinden vazgeçen TCMB, bu kez KKM’den Türk lirası mevduata dönüşüm yükümlülüğü getirdi. Dövizden dönüşlü KKM hesaplarından olası çıkışa hazırlık amacıyla, döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları da artırıldı. Kararın mevduat faizlerini yukarı çekmesi bekleniyor.
Bankalar, KKM’yi mobilden sildi: TCMB’nin kur korumalı mevduattan (KKM) çıkışı amaçlayan ilk aşama kararlarının ardından, mevduat bankalarının tamamına yakını dövizden KKM dönüşümüne olanak veren uygulamayı mobil cihazlardan ve internet şubelerinden kaldırdı.

Yorumlar (0)