banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

‘WEF Raporu Işığında İşlerin Geleceği’

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) tarafından ‘WEF Raporu Işığında İşlerin Geleceği’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, WEF temsilcileri tarafından İşlerin Geleceği 2023 Raporu üzerine bilgilendirme yapılarak, işgücü piyasalarındaki dönüşümün Türkiye’deki etkilerine yönelik öngörüler ele alındı.

HABER 01.10.2023, 00:01 25.10.2023, 09:31
20676
‘WEF Raporu Işığında İşlerin Geleceği’

Yeşil ve dijital dönüşümün küresel rekabet dinamiklerini derinden şekillendirdiği günümüzde işgücünün yeni nesil yetkinliklere uyumlu hale getirilmesi büyük önem kazanıyor. İşlerin Geleceği Raporu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından 2016’dan bu yana küresel eğilimler ışığında geleceğin iş alanlarının ve işgücünde aranan yetkinliklerin nasıl şekilleneceğine dair yenilikçi anlayışları ortaya koymak üzere hazırlanıyor. TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi işbirliğinde kurulan TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), İşlerin Geleceği 2023 Raporu kapsamında yürütülen anketin ülkemizde geniş bir örnekleme iletilmesini sağladı.
İşgücü piyasasının geleceğini özetleyen İşlerin Geleceği 2023 Raporu bulgularından hareketle, işgücündeki dönüşümün etki alanlarının irdelenmesi ve ilgili politikalara katkı sağlayıcı yönlerin mercek altına alınması amacıyla düzenlenen çevrimiçi toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, şunları söyledi:  “TÜSİAD’ın ellinci yılında kamuoyu ile paylaştığımız Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa çalışmamızda ülkemizin kalkınma hedefi için bilim ve kurumların yanı sıra insanı merkeze alan bir yol haritası önerdik. TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu bünyesinde hazırladığımız Türkiye Sanayisinin Bugününe Bakış ve Öneriler raporumuzdaki analizler de yüksek katmadeğerli sanayi üretimine ancak yüksek nitelikli işgücünü koruyarak; genç ve dinamik çalışanlarımıza dijital yetkinlikleri kazandırarak ulaşabileceğimizi ortaya koyuyor. Bu çerçevede, Avrupa’nın üçüncü büyük işgücüne sahip ülkemizde nitelikli işgücünü geliştirmek ve korumak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da önceliklerimiz arasında yer alıyor.”
Program kapsamında WEF Centre for the New Economy and Society’de Insight Lead olarak görev yapan Sam Grayling ve Insight Product Specialist olarak görev yapan Ricky Li, İşlerin Geleceği 2023 Raporu bulguları üzerine değerlendirmelerini paylaştı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masa Başkanı Elvan Ünlütürk’ün moderasyonundaki ‘Küresel Eğilimler Perspektifinden Türkiye’de İşlerin Geleceğine Bakış’ konulu panelde TÜSİAD Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Efe Erdem, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erhan Erkut, TÜSİAD Yeni Teknolojiler Çalışma Grubu Başkanı Levent Kızıltan, Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş konuştu. Panelde, ortaya çıkacak beceri açığını kapatmak için halihazırda yürütülen ve önümüzdeki süreçte yapılması gereken çalışmalar aktarıldı; kamu, iş dünyası ve sivil topluma yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. Ünlütürk, veriye dayalı bütüncül bir kamu politikasının, geleceğin yetkinliklerini kazandırabilecek çağdaş bir eğitim politikasının ve bu alanlardaki işbirliklerinin, geleceğin çalışma hayatında hayat boyu öğrenmenin benimsenmesi, nitelikli işgücünün ülkemizde kalması, kadınların nitelikli işlerde çalışması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının önemini vurguladı.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2023 İşlerin Geleceği Raporu; tüm dünyada 27 endüstri kümesinde ve 45 ekonomide toplu olarak 11.3 milyondan fazla işçi çalıştıran 803 şirketin bakış açısını bir araya getiriyor. Rapora göre; yeşil dönüşüm, ESG standartları ve tedarik zincirlerinin yerelleşmesi yönündeki makro trendlerin işlerin büyümesinin önde gelen itici güçleri olması beklenirken; yüksek enflasyon, daha yavaş ekonomik büyüme ve tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi ekonomik zorluklar ise en büyük tehdit.  Gelişen teknolojiye adaptasyon ve artan dijitalleşme, iş yaratmada genelde net pozitiflik yaratsa da işgücü piyasasında önemli çalkantılara neden olması bekleniyor. Yeni teknolojilerin şirketlerce adaptasyonunun, önümüzdeki 5 yılda işlerin dönüşümünde en belirleyici faktör olacağı öngörülüyor ve işlerin 4’te 1’inin değişmesi bekleniyor. 14 milyon iş olanağının net kaybı olan bu düşüş, dünyada şu andaki istihdamın %2’si demek. İş olanaklarının en hızlı arttığı alanlar; yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlığı, sürdürülebilirlik uzmanlığı, iş istihbarat analistliği ve bilgi güvenliği uzmanlığı, yenilenebilir ve güneş enerjisi mühendisliği öngörülüyor. Sanayi sektöründeki dönüşümle beraber, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanlığı alanının %40 büyüyerek 1 milyon, sürdürülebilirlik ve çevre koruma uzmanlığının %33-34’lük büyümeyle yaklaşık 1 milyon istihdam artışı sağlayabileceği belirtiliyor.

Yorumlar (0)