banner472

banner458

banner457

XV. KOBİ Zirvesi, 3 Nisan 2019’da, İstanbul’da; “REKABETÇİ YERLİ ÜRETİM”

KOBİ Zirvesi, TOSYÖV, KOSGEB, TOBB, TİM işbirliği, DenizBank ana sponsorluğu ve KobiEfor çözüm ortaklığında“Rekabetçi Yerli Üretim” ana temasıyla düzenlenecek.

KAPAK 01.03.2019, 08:59 26.03.2021, 16:28
31654
XV. KOBİ Zirvesi, 3 Nisan 2019’da, İstanbul’da; “REKABETÇİ YERLİ ÜRETİM”

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, Türkiye’nin rekabetçi yerli bir üretime sahip olabilmesi için acilen atması gereken adımları, XV. KOBİ Zirvesi’nde ele alacaklarını açıkladı.
Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) katılımıyla her yıl düzenlenen ve dünya ölçekli ekonomik gelişmelere Türk KOBİ’lerinin objektif gerçekliğinden bakarak ulusal çözümler üreten KOBİ Zirveleri’nin 15’incisi yapılıyor. 
TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı), KOSGEB (T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) işbirliği, DenizBank ana sponsorluğu ve KobiEfor çözüm ortaklığında, “Rekabetçi Yerli Üretim” ana temasıyla gerçekleştirilecek XV. KOBİ Zirvesi, 3 Nisan 2019’da, CVK Park Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da dergimiz KobiEfor’un çözüm ortağı olduğu XV. KOBİ Zirvesi’ne ilişkin TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin ile konuştuk.
KobiEfor: KOBİ Zirveleri’nin yapılma amacı nedir?
Nezih Kuleyin: TOSYÖV, KOBİ’lerin gönüllü sivil toplum örgütüdür. Kuruluş yılı olan 1989 yılından bu yana hem “girişimcilik” hem de KOBİ kavramının dilimize kazandırılması ve bu kavramların hak ettikleri anlamlarda değer kazanabilmeleri için ülkemizde girişimciliğin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin temel sorunlarının çözümü amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
KOBİ’lerin rekabetçi olmaları için gereken ortamın hazırlanması ve bu ortamın oluşmasına engel olabilecek faktörlerin ortadan kaldırılması için somut çalışmalar ve çözüm önerileri oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir. Bu konularda örnek vermek gerekirse hem KOSGEB’in hem de Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kuruluşunda TOSYÖV önderlik etmiş, günümüzde de bu kuruluşlarla işbirliği içerisinde KOBİ’lerin sorunlarına çözüm üretmek için çaba göstermeye devam etmektedir.
KobiEfor: Etkinliklerinizi kısaca özetler misiniz?
Nezih Kuleyin:  TOSYÖV bir yıl boyunca çok değişik etkinlikler yapmaktadır: 
- KOSGEB işbirliğiyle girişimciler için “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” düzenlemekte,
- Çok sayıda ilimizde TOBB, KGF ve o ilin Sanayi ve Ticaret Odası, OSB, Üniversite ve STK’ları işbirliğiyle “KOBİ’lere ve Girişimcilere Finans Olanakları” konulu toplantılar düzenlemekte,
- Her yıl Ankara’da Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi KOBİ’lerin ileri teknoloji ile dönüşümü konularında toplantılar düzenlemektedir.
- İş etiği TOSYÖV’ün temel öncelikleri arasındadır bu nedenle de TOSYÖV her yıl geniş kapsamlı “Etik İş-İşte Etik Sempozyumu” düzenlemeyi görev edinmiştir.
- KOSGEB ve TOBB işbirliği ile her yıl İstanbul’da düzenlenen KOBİ Zirvesi, KOBİ’lerin geleceklerini ilgilendiren en önemli tema belirlenerek yapılmaktadır. Bundan önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), etkinliğimizi ana paydaşlardan birisi olarak desteklemektedir.
ÜRETİMİ REKABETÇİ KILMAK
KobiEfor: KOBİ Zirvesi’nin bu yıl ki ana teması nedir ve bu temayı neden seçtiniz?
Nezih Kuleyin:  Bu yıl ana tema olarak “Rekabetçi Yerli Üretim” kavramını seçtik. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz. Bugün dünyada toplumların kalkınması için birbirine çok benzer iki yol önerilmektedir. Bu yollardan birincisi “Sanayi 4.0” olarak adlandırdığımız ve Almanya tarafından ortaya atılan tez, diğeri ise “Toplum 5.0” ya da “Süper Akıllı Toplum” olarak adlandırılan ve Japonlar tarafından ortaya atılan tezdir. Bu tezlerin özeti; “nesnelerin interneti ve yapay zeka ile bütünleşik, tamamen otomasyon, ışıksız ve insansız üretim teknolojilerine ulaşmak” biçiminde yapılabilir. Oysa biz bu devletlerden çok temel konularda farklılıklar göstermekteyiz. Bunları sıralarsak; bu ülkelerde cari açıktan değil cari fazladan söz edilmektedir, bu ülkelerin nüfusu artmamaktadır, bu ülkelerin nüfusu yaşlıdır ve yaşlanmaya devam etmektedir ve bu ülkeler sanayileşmenin tüm aşamalarını bütün sanayi kesimlerinde yaşayarak son aşamaya gelmişlerdir. Hâlbuki biz de durum tüm bu saydığımız başlıklarda tamamen bu ülkelerden farklıdır.
Bizim sanayileşmiş tüm ülkelerle olan dış ticaretimiz açık vermekte ve bu açık bizim aleyhimize olarak büyümektedir. Eğer üretimimizi bu ülkeler ile rekabet edecek duruma getiremez, bu işlemi yaparken de ülkedeki hem yoğun işsizliği eritemez hem de işgücünün niteliğini arttıramaz isek çok ciddi tehlikeler ile baş etmekte zorlanacağımız açıktır. Bütün bu nedenlerden dolayı bu yıl ‘Rekabetçi Yerli Üretim’i ana tema olarak belirledik.
KOBİ’LER İÇİN ALTERNATİF FIRSATLAR
KobiEfor: XV. KOBİ Zirvesi’ninoturum başlıkları nelerdir?
Nezih Kuleyin:  Önce ana salonumuzda bir Açılış Oturumu gerçekleştireceğiz bu oturumumuzda ana paydaşlarımızın ve etkinliğimizin açılışını yapan Bakanımızın konuşmaları yer almaktadır.
Bu konuşmaları takiben TİM’in yönlendiriciliği ile düzenlediğimiz “Alternatif Dış Pazarlar ve Yeni Fırsatlar” oturumunu gerçekleştireceğiz bu oturumda ülkemizin önümüzdeki dönem hedef pazar olarak gördüğü ülkelerin “Ticaret Ataşeleri” ile birlikte bu pazarlardaki fırsatları ve zorlukları nasıl yenebileceğimizi ele alacağız.
Açılış konuşmalarından ve ortak oturumdan sonra dört ana oturum yapacağız. Bu oturumların başlıkları ise şöyle:
- “Rekabetçi Yerli Üretim İçin Savunma Sanayi”
- “Rekabetçi Yerli Üretim İçin Finansman ve Destekler”
- “Rekabetçi Yerli Üretim İçin Ar-Ge İnovasyon ve Çevre Bilinci”
- “Rekabetçi Yerli Üretim İçin Bilişim ve Yeni Teknolojiler”
“Rekabetçi Yerli Üretim İçin Savunma Sanayi” oturumunda hızla büyüyen savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri kendisine sunacak olan KOBİ’lerin dönüşümlerini nasıl gerçekleştirecekleri ve sanayinin giderek artan yerli üretim ihtiyacının nasıl karşılanacağı ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.
“Rekabetçi Yerli Üretim İçin Finansman ve Destekler” oturumunda ise ülkemizin gerek teşvik gerekse finansman altyapısı ile bu dönüşüme hazır olup olmadığı eğer hazır değilse yapılması gerekenler ele alınacak, yeni finansal destek ve teşvik olanaklarının neler olabileceği irdelenecektir.
“Rekabetçi Yerli Üretim İçin Ar-Ge İnovasyon ve Çevre Bilinci” oturumu içinde bulunduğumuz koşulların değişimi ve rekabetçi yerli üretimin uluslararası pazarda tutunabilmesi için gereksinim duyulan Ar-Ge ve inovasyon altyapısı ile çevre bilinci ele alınacaktır.
“Rekabetçi Yerli Üretim İçin Bilişim ve Yeni Teknolojiler” oturumunda ülkemizin Ar-Ge altyapısının daha etkin bir duruma gelmesi ve KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini irdeleyeceğiz. Yeni fikirlerin endüstrileşmesi ve ülkemizin rekabetçi ürünlerle uluslararası pazarlarda yer alması için KOBİ’lerin gerçekleştirmeleri gereken dönüşüm bu oturumda ele alınacaktır.
ZİRVE’NİN DESTEKÇİLERİ
KobiEfor: XV. KOBİ Zirvesi’ne katılım nasıl gerçekleşmektedir? Zirve’yi kimler destekliyor?
Nezih Kuleyin: KOBİ Zirvesi’ne KOBİ’ler, girişimciler, ilgili kuruluşlar önceden www.kobizirvesi.org.tr internet adresi üzerinden kayıt yaptırarak ücretsiz katılım sağlayabilirler.
XV. KOBİ Zirvesi, TOSYÖV, KOSGEB, TOBB ve TİM ortaklığıyla düzenlenmekte. Etkinliğin her yıl olduğu gibi bu yıl da ana sponsoru DenizBank, çözüm ortağı ise KobiEfor Sanayi ve Ekonomi Dergisi’dir.
TÜRKİYE’NİN REFORM GÜNDEMİ
KobiEfor: Türkiye’nin rekabetçi bir yerli üretime sahip olabilmesi için acilen atması gereken adımlar nelerdir?
Nezih Kuleyin: Yapılması gerekenleri ayrıntılı bir biçimde XV. KOBİ Zirvesi’nde ele alacak olmamıza rağmen bazı şeyleri sizin aracılığınızla kamuoyuna iletmek isterim.
Bence en önemli iş; önce tüm toplumda yerli üretim kullanmanın öneminin yeniden farkına varılmasıdır. Sabahtan akşama kadar yerli üretimin öneminden söz ettikten sonra ülkemizde var olmasına rağmen ithal bir ürünü tercih ediyorsak o zaman bu sorunun en önemli kısmını atlıyoruz demektir.
İkinci en önemli olgu da rekabetçi olmak için çırpınan KOBİ’lerin nitelikli insan gücü ve Ar-Ge ihtiyacının karşılanması olgusudur. KOBİ’lerle araştırma yapan kurum ve kuruluşların işbirliğinin kolaylaştırılması ve destek politikalarının da buna göre kurgulanması gerekmektedir.
Bir de şu var: kamu alımlarında ve KOBİ’lere ödemelerde  KOBİ’ler lehine kamu iradesi epey önceden beri varolduğu halde uygulamada bu konuda eksiklikler sürmektedir. Bu bahis aynı zamanda bir reform ciddiyetiyle düzenlemeleri de gerektirmektedir.
Ayrıca dijital dönüşüm konusunda teşvik ve desteklerin KOBİ’lere yönelik olarak güçlendirilmesi ve desteklere erişimin KOBİ’lerden yana kolaylaştırılmasının da “yerli üretime geçiş” noktasında önemi aşikardır.
İmalatçı KOBİ’lerimiz, üretimi yerlileştirilecek 1000 adet ithal ara malının  saptanması çalışmalarının sonucunu da sabırsızlıkla beklemektedirler.
Tabii ki ayrıntıları XV. KOBİ Zirvesi’nde konuşacağız.

Yorumlar (0)