banner565

banner472

banner458

banner457

Sanayi ve girişimcilik odaklı üniversite; İstanbul Gedik Üniversitesi

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kesik, sanayi ve girişimcilik odaklı bir üniversite hedefiyle altyapılarını her geçen gün güçlendirdiklerini, iş yaşamına hazır, yenilikçi fikir üreten, girişimcilik ruhuna sahip bireyler yetiştirmek hedefiyle yola devam ettiklerini söylüyor. Prof.Dr. Kesik, özellikle yürüttükleri projeler ve ortaya çıkan ürünlerin Ar-Ge’sinin Üniversite’de, üretiminse Gedik Holding şirketlerinde yapıldığını ve dünyaya pazarlandığını anlatıyor.

ÜNİVERSİTE 01.11.2023, 00:04 27.11.2023, 08:52
24970
Sanayi ve girişimcilik odaklı üniversite; İstanbul Gedik Üniversitesi

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kesik, “İstanbul Gedik Üniversitesi’nin 2011’de üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, iş dünyasına nitelikli uzmanlar yetiştirmek amacıyla Türkiye’nin ilk kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik tarafından kurulmuştur. Üniversitemizde 9000’in üzerinde öğrenci, 6 Fakülte, 2 meslek yüksekokulu, 1 yabancı diller yüksek okulu, 22 lisans, 30 ön lisans, 51’i yüksek lisans ve 7’si doktora olmak üzere 58 lisansüstü programımız ve 450 akademik personel bulunmaktadır” diyor.
Prof.Dr. Ahmet Kesik, “Üniversitemiz vizyonunu, modern kaliteli ve evrensel eğitim, eğitim ve öğretimde mükemmellik, bilim dünyasına katkı sunan araştırma geliştirme faaliyetlerinin artırılması, kültürel ve sportif etkinlikler, sosyal sorumluluk faaliyetlerine duyarlı insan yetiştirme, küresel bakış açısıyla toplumların yarınlarını inşa etmeye talip donanımlı mezunlar verme üzerine kurmuştur. Üniversite yönetimimizin temel hedefi hesap verebilir, cevap verebilir ve ulaşılabilir olmaktır. Dolayısıyla paydaşlarımızla yakın bir iletişim içinde akademik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” açıklamasını yapıyor.
Ulusal ve uluslararası başarılar: İstanbul Gedik Üniversitesi’nin ‘Bilimsel Araştırma Projeleri’ bütçesi yanında üniversite-kamu-özel sektör işbirliğine dayalı, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan teşvik ve desteklerle yürüttüğü 200’e yakın Ar-Ge projesinin başarıyla devam ettiğini belirten Rektör Kesik, Üniversite’nin ulusal ve uluslararası başarılarına da değiniyor: “Açıklanan TÜBİTAK 2209 projeleri 2023 I. Dönem sonuçlarına göre; 78 projemiz kabul edildi. Bir yıl önce listede 141. sıradayken şimdi 18. sıraya yükseldik. Geçtiğimiz yıl ilk kez giriş yaptığımız THE Impact Rankings sonuçlarına göre; sağlıklı ve kaliteli yaşam ile sanayi yenilikçilik ve altyapı sürdürülebilir kalkınma amacı kategorilerinde dünyada ilk 601-800 üniversite içerisinde yer aldık. 2009’da Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde kurulan Gedik Test Merkezi’ni (GTM), resmen Üniversitemize devrettik. GTM; eğitim, belgelendirme ve endüstriyel hizmetler alanında TÜRKAK, MYK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı akredite üçüncü taraf kuruluşu olarak birçok büyük sanayi kuruluşuna hizmet etmektedir. Osaka Üniversitesi Kaynakçılık Araştırma Enstitüsü ve uluslararası tanınmış robot üreticisi OTC Daihen ile Üniversitemiz işbirliğiyle; kaynakçılık ve eklemeli imalat konusunda araştırmalar, projeler ve akademik çalışmalarla öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılacak. Böylece eklemeli imalat alanında önem arz eden robotik kaynak uygulamalarında da değişim programıyla robot teknolojileri yakından takip edilmektedir.”

“Eğitim, araştırma, topluma hizmet ve girişimcilik”
Üniversitelerin 3 temel misyonunu; ‘eğitim, araştırma ve topluma hizmettir’ diye özetleyen Kesik, Üniversite olarak 4. misyonu da eklediklerini ve bunu çok önemsediklerini vurguluyor: “Bu da girişimciliktir. Her 4 misyona da çok önem veriyoruz. Öğrencilerimize kaliteli eğitimi kaliteli bilim insanlarıyla veriyoruz. Laboratuvar altyapımızı güçlendirdik, ulusal-uluslararası teknoparklarla ve kuluçka merkezleriyle anlaşmalar yaptık, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin Gedik Holding ve üniversitemizin güçlü altyapı laboratuvarlarından faydalanmalarını sağlıyoruz, araştırmalarını teknoparklarda ve kuluçka merkezlerinde yürütmelerine destek oluyoruz. Topluma hizmet misyonuyla bulunduğumuz bölgenin ihtiyaçlarına uygun projeler geliştiriyoruz ve uygulamalar yapıyoruz.”
Girişimcilik bağlamında bünyelerine kattıkları Gedik Test Merkezi’yle sanayiye yönelik hizmetler, belgelendirme ve eğitimler verdiklerini aktaran Kesik, şunları ifade ediyor: “Üniversitemiz küresel dünyanın kabul ettiği çerçevede bir eğitim sunmayı ve mezunlarını hayata hazırlamayı hedeflemektedir. Sanayi ve girişimcilik odaklı bir üniversite hedefine yönelik olarak altyapımızı her geçen gün güçlendiriyoruz ve bu yolda paydaşlarımızla birlikte ve onları paydaşlarımızı da memnun ederek onlara en iyisini sunmayı hedefliyoruz. Ülkelerin kalkınmasında eğitim vazgeçilmez bir unsur. Eğitimle kalkınan ülkeler, ekonomide de katmadeğer üretebilirler. Bu düşünceyle üniversitemize her geçen gün yeni yatırımlar yaparak mezun kalitemizi arttırma, bilime katkı verme, ülkemiz ekonomisine katmadeğer ekleme yönünde çaba sarf ediyoruz.”

Ar-Ge’si Üniversite’de, üretimi Gedik Holding’de
Prof.Dr. Ahmet Kesik, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında TÜBİTAK Projeleri yaptıklarını anlatıyor: “Ağırlıklı olarak metal sektörüyle ilgili bu projelerin en önemlilerinden biri; savunma sanayisi için önem arz eden zırh çeliklerinin kaynak yöntemiyle birleştirilmesine yöneliktir. Burada en önemli hedefimiz; ülkemizin savunma sanayinde yerlileştirme çabalarına destek olmaktır. Bir diğer projemizse; otomotiv, savunma havacılık vb. sektörlere yönelik yüksek kalitede düşük maliyetle yüksek hızlarda metalik parçalar üretebilen dünyada önem arz eden eklemeli imalat teknolojisine dayanmaktadır. Metal sektörüne yönelik yürüttüğümüz projeler ve ortaya çıkan ürünlerin Ar-Ge’si üniversitemizde, üretimi ise Gedik Holding şirketlerinde yapılmakta ve dünyaya pazarlanmaktadır.”
‘Kampüs Sektörde’: Prof.Dr. Ahmet Kesik, “İstanbul Gedik Üniversitesi olarak ‘Kampüs Sektörde’ anlayışımızla Üniversitemizdeki birçok dersi Teknopark İstanbul, İstanbul Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde, Bilişim Vadisi’nde, Gedik Kaynak ve Gedik Test Merkezi Laboratuvarları’nda gerçekleştiriyoruz. Kampüs Sektörde fikrimizle iş yaşamına hazır, yenilikçi fikir üreten, girişimcilik ruhuna sahip bireyler yetiştirmek hedefiyle yola devam ediyoruz” diyor. Bu yarıyıl Teknopark İstanbul Cube Incubation (Kuluçka) merkezinde her gün ve Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi’nde ise haftanın belli günleri farklı bölümlerden farklı öğrencilerinin kuluçka ve start-up şirketleriyle temas halinde eğitim aldığını kaydeden Kesik, öğrencilerinin ve akademisyenlerinin teknopark veya teknokentlerde fikirlerini, girişimcilik yaklaşımıyla canlandırmaları için finansal olarak desteklediklerini ifade ediyor.
Dijitalleşmeye ve bilişime yatırıma devam: Pendik’te bulunan Halil Kaya Gedik Kampüsü’ne yeni yatırımlar yapacaklarını, yeni binalarla büyüteceklerini, IT ve laboratuvar altyapısına yaptıkları önemli yatırımlara devam edeceklerini duyuran Rektör Kesik, dijitalleşmeye yönelik bölüm ve programları önemsediklerini, özellikle yeni mesleklere yönelik programlar açmak konusunda önemli adımlar attıklarını, örneğin; bu yıl Dijital Oyun Tasarımı ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerini açtıklarını, yoğun taleple karşılaştıklarını, ekonominin ihtiyacı olan tematik alanlara ve mesleklere önümüzdeki süreçte önem vereceklerini açıklıyor: “Üniversitemiz bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisimiz (TTO) dört modülde de aktif olarak yer almaktadır. TTO, Üniversitemizin sanayiyle işbirlikleri kurması, kurulan bu işbirliklerinden sanayiye ve de Üniversite’ye anlamlı katkılar sağlanması görevlerini fiilen yerine getirmektedir. Üniversite olarak Teknopark İstanbul içinde faal olarak yer almaktayız, İstanbul Gedik Üniversitesi TTO’nun Teknopark İstanbul içinde bir ofisi bulunmaktadır. Teknopark’ta yer alan firmalarla organik bağlar ve işbirlikleri kurarak, oradan aldığımız değerli katkıları öğrencilerimize aktarmakta, tecrübeli öğretim kadromuzla da Teknopark firmalarına üniversite kimliğiyle destek vermekteyiz.”
Sürdürülebilirliğe verilen önem: Prof.Dr. Ahmet Kesik, UNESCO aracılığıyla sürdürülebilir bir dünya farkındalığı yaratma çalışmalarına Üniversite olarak paydaş olduklarına da değiniyor: “UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türk Sanayisine Etkileri Zirvesi’ne 2023’ün Mayıs’ında evsahipliği yaptık. Eylül’de ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılında Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitenin Rolü Zirvesi’ne destekçi olarak katıldık. Avrupa Birliği Projesi Kapsamında Kaynak Teknolojisi Eğitimcilerinin Teknik Kapasitelerinin Arttırılması İçin Bir Eğitim Merkezinin Kurulması Projesi ile Mükemmeliyet Merkezi kurduk. 7 farklı ülkeden 18 firmanın katılımıyla İleri Üretime Yönelik Havacılık ve Savunma Alanında Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri projesine de ortağız. Önümüzdeki süreçte modern dünyanın gerekliliklerine yönelik projeler geliştireceğiz. Mezunlarımızı küresel bir birey için gerekli olan bilgi ve donanımla iş hayatına kazandıracağız.”

Yorumlar (0)