AYIN KONUĞU Haberleri Tümü

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah

Vali Celalettin Cerrah'ın aktif tanıklığında Osmaniye'de; ekonomi hareketleniyor.

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Osmaniye’nin tarım kenti olmasının yanısıra  son yıllarda yaptığı önemli  atılımlarla sanayi kenti olma yolunda hızla ilerlediğini söylüyor. Cerrah, Osmaniye’nin  en önemli tarım ürünlerinin Osmaniye yer fıstığı ve zeytin olduğunu belirti yor ve bu konuda ilin Türkiye ekonomisinde söz sahibi olma ve ihracata yönelik önemli hedefleri bulunduğundan söz ediyor. Yaptıkları tüm projelerin bu hedefler doğrultusunda yürütüldüğünü aktaran Cerrah, çevre illerde üretilen ürünlerle beraber Türkiye’de üretilen Osmaniye yerfıstığının yaklaşık yüzde 90’ının Osmaniye’den pazarlandığı, yüzde 80’ininse ilde işlenerek pazara arz edildiğini ifade ediyor: “Bu da sanayileşme ve ekonomiye katkı bakımından Osmaniye'yi sektörün merkezi konumuna getiriyor. Bu sektörde yaklaşık 10 bin aile geçimini sağlıyor, irili ufaklı yaklaşık 350 işletmede 3 bin 500 aile çalışı yor. İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan Öz-İdaş şirketimiz kanalıyla yaptırdığımız çikolata kaplı yerfıstığı drajesi, yerfıstığı kreması, çikolatalı yerfıstığı kreması, yerfıstıklı baklava, lokum, cezerye, ezme, yer fıstıklı çikolata, yerfıstıklı dondurma, yerfıstıklı kakaolu prenses draje, bitter draje, yerfıstıklı hurma, fıstık sabunu gibi ürünler Beymail markasıyla piyasaya sürülmüştür. Böylece ilimizin en önemli tarım ürünü olan Osmaniye yer fıstığı, son yıllarda yaptığımız çalışmalarla  önemli bir sanayi ürünü haline gelmiştir.”
Vali Cerrah, ilde ayrıca son yıllarda zeytin ağacı sayısının da önemli oranda arttığı bilgisini veriyor: “Bu artışın, beraberinde zeytin ve zeytinyağı işleme tesislerinin kurulması zorunluluğunu getirmiş olması sebebiyle, Osmaniye  Valiliği olarak bu konuda da çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Üreticimize ürün kalitesi ve markalaşmanın önemi konusunda örnek olmak amacıyla Beymail markalı zeytinyağı ve zeytinyağlı sabunu ürettik. Osmaniye Zeytin Üreticileri Birliği’ni kurduk. Zeytin ve Zeytin Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda Osmaniye’nin  zeytin ve  zeytinyağı üretiminde ülkemizde önemli bir söz sahibi olacağına inanıyorum.”

Sanayileşme hızlandı
Osmaniye tarım ürünlerinin yanısıra Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde gelişmeler sayesinde sanayileşme alanında ciddi mesafeler katetmiş. Kara, hava, deniz ve demiryollarına yakın oluşu sebebiyle yatırımcılar  için cazip Osmaniye, 5. Teşvik Bölge si’nde yer alıyor. Bölgede, 699 hektar büyüklüğünde bir alanda,  134 parselde  113 tesis faaliyet gösteriyor,
7 tesis inşaat halinde ve 10 tesis proje aşamasında. Toplam istihdam ise yaklaşık 10 bin civarında. Böl gede başta demirçelik sektörü olmak üzere iplik, inşaat, kimya, plastik, ahşap, yem, döküm, suni deri, otomotiv, yem, ayakkabı, gıda gibi çok sayıda sektör faaliyet gösteriyor. Demirçelik sektöründe gösterdiği gelişmelerle diğer bölgeleri geride bırakarak ilk sıraya yerleşen Bölge, yatırımcı için oldukça cazip ve boş parsel kalmamış.
Cerrah, 600 hektar ilave alanla bölgenin büyüklüğünü yaklaşık 2 katına çıkarmayı planladıklarını, yeni yapılacak yatırımlarla Bölge’nin özellikle demirçelik sektöründe, önemli merkezlerden biri haline ge leceğini ifade  ediyor. Bölgede Tosyalı, Yolbulan, Cansan, İlhanlar gibi büyük çelik firmalarının yanı sıra irili ufaklı çok sayıda firma bulunuyor. Bölgenin yarattığı çevre kirliliğini en az düzeye indirmek için bölgede ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Bölgeye 25 bin ağaç dikilmiş.

Kalkınma hamlelerini KOBİ’ler taşıyor
Osmaniye’de   KOSGEB’e kayıtlı 2666 adet KOBİ ölçekli işletme bulunuyor.  Katılım Öncesi Avrupa Bir liği Mali Yardım  Aracı (IPA) programı kapsamında, “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel  Programı”nda Osmaniye  Valiliği tarafından hazırlanan  ve hibe kazanan “Osmaniye İş Geliştirme ve KOB‹ Des tek Merkezi” adlı projeyle Bölge’de, 16 adedi 125 metrekare, 16 adedi 250 metrekare ve 6 adedi 500 metrekare büyüklüğünde metal, gıda, tekstil, mobil ya ve diğer sektörlerde faaliyet gösterecek 38 adet işlik yapılacak. İŞGEM’de yaklaşık 400 kişinin istih dam edilmesi ve bölgedeki işsizlik sorununun çözü müne önemli bir katkıda bulunulması öngörülüyor.

Hayvancılığa ihtisas yatırımları
Son dönemlerde geliştirilen bir başka proje ise Hayvancılık  İhtisas Organize  Sanayi Bölgesi kurul ması yönünde. Cerrah, “Bölgemizin tarım ve sanayi alanında kaydettiği gelişmelere hayvancılık sektörü nü de eklemek istiyoruz. Bölgenin kurulması için çalışmalar devam etmektedir” diyor.

Eğitimde yerel seferberlik
Celalettin Cerrah, son 3 yılda başlattıkları Eğitim Seferberliği sayesinde ilin 94 okul kazandığını anlatıyor. Bu okullar içerisinde anasınıfları, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerin  yanısıra Sosyal Bilimler Lisesi ve engelli çocuklar için yapılan Eği tim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi de önemli bir yer tutuyor. Ayrıca yapılan  pek  çok  projeye destek sağlayan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi de açılan yeni bölümleriyle öğrenciler için tercih edi len saygın bir akademik kurum haline gelmiş.

İnovasyonun bereketi göründü
Vali Cerrah, gelişme potansiyeli  yüksek, jeostratejik ve jeoekonomik yönden önemli bir noktada bu lunan Osmaniye’de bu nedenle ArGe ve inovasyon çalışmalarının oldukça önem taşıdığına dikkat çeki yor: “En önemli tarım ürünümüz olan Osmaniye yer fıstığı konusunda yaptığımız  inovasyon çalışmaları sayesinde çerez olarak tüketilen yer fıstığını sanayi ürünü haline getirdik. Bu çalışmayla Osmaniye yer fıstığından 13 çeşit ürünü Beymail markasıyla piya saya sürdük. Osmaniye yer fıstığı konusunda yapılan bu öncü çalışma üreticimize  örnek oldu ve Osmani ye yer fıstığımızın kullanım alanlarına yeni bir bakış kazandırdı.  ‹novasyon çalışmalarının  temel hedefi, Osmaniye yer fıstığımızı üreticimize  daha çok kazan dıran bir ürün haline getirmek, ülke içi ve ülke dışın da yer fıstığı konusunda  ilimizi söz sahibi haline ge tirmekti. Ayrıca yine Osmaniye yer fıstığı konusunda yaptığımız  ArGe çalışmaları  sonucunda Osmaniye yer fıstığından daha çok verim elde etmek için ser tifikalı tohum araştırması yaptırdık ve çiftçilerimize sertifikalı tohum dağıttık. Dünyada   1 milyon tonun altında üretim yapan ülkeler yer fıstığında söz sahi bi sayılmıyorlar. Biz de daha fazla verim alarak ülke mizi yer fıstığında dünya üzerinde söz sahibi yapma yı hedefliyoruz.”

Osmaniye’yi gel tanı veya tanı da gel
Osmaniye, çok eskilere dayanan tarihi ve sahip olduğu kültürel mirasla turizm için önemli bir potan siyele sahip. Kastabala Antik Kenti, Aslantaş Açık Hava Müzesi, kaleleri, yaylaları yeterince tanınma mış. Cerrah, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla Osmaniye’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değer leri tanıtmaya çalıştıklarını söylüyor: “Bastırdığımız broşür ve tanıtım ‘cd’leri ile uluslararası  fuarlarda yaptığımız tanıtımlarla ilimizin sahip olduğu kültürel mirasın yerli ve yabancı turistin  ilgisini çekmesini sağlamayı planlıyoruz.”

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları