banner472

banner458

banner457

31.12.2021, 23:59 11579

Design Week Türkiye 2021

Gerek On Birinci Kalkınma Programı’nda gerekse TİM ihracatı arttırma stratejilerinde bu oranın arttırılmasına yönelik çalışmaları görmekteyiz. Bu bağlamda TİM ‘Design Week Türkiye’ ile ülkemizin tasarım kimliğinin ve bu kapsamda gelişebilecek olan ekonomik başarısının, tasarım ve endüstri entegrasyonuyla sağlanabileceği bilincini oluşturmayı en önemli konusu olarak ele alıyor; endüstri temsilcileriyle tasarımcıları bir araya getiriyor ve katmadeğerli ürünler üretebilmek adına bir buluşma zemini oluşturuyor.

Yüksek teknoloji kavramı; inovasyonla elde edilen mal ve hizmetleri ifade etmektedir.
Dünya Tasarım Örgütü (WDO) endüstriyel tasarımı, inovasyona kaynaklık eden, odağında insanın bulunduğu yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler sunmaya katkıda bulunan “stratejik bir sorun çözme süreci” olarak tanımlıyor.
OECD’ye göre; bir ürünün yüksek teknoloji olabilmesi, Ar-Ge yatırımlarının ürün imalatındaki yoğunluğuna bağlı olarak belirlenmektedir. Yüksek teknoloji içeren ürünler, ekonomiler için yüksek katmadeğer sağlamaktadır. Yüksek teknolojili ürün ihracatı ise yüksek katmadeğerli ürünlerin ihracatı anlamına gelmekte ve bir ülkenin sürdürülebilir refah artışı için büyük önem taşımaktadır. Yüksek teknoloji ihracatının temelinde Ar-Ge ve inovasyon yoğunluğu yer almaktadır. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı, küresel piyasalarda rekabet gücünü artırmak ve inovasyon kapasitesinin sürekliliğini sağlamak için gerekli olmaktadır.
Yüksek teknoloji kapsamına giren sektörler genel olarak; ‘otomotiv, enerji, tekstil, telekomünikasyon, bilişim, savunma, elektronik, sağlık, geri dönüşüm ve güvenlik’ sektörlerinden oluşmaktadır. Ülkemiz ihracatında ileri teknoloji ürünlerinin payına baktığımızda Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici verilere göre 2021 yılının Kasım ayında ihracat 33.4 milyar dolar, ithalat ise 26.7 milyar dolar seviyesinde görülüyor. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2.8. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.6. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.0 olarak görülmektedir. Oranın, beklentilerin çok altında olması gerçekten üzüntü veriyor.
Gerek On Birinci Kalkınma Programı’nda gerekse Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracatı arttırma stratejilerinde bu oranın arttırılmasına yönelik çalışmaları görmekteyiz. Bu bağlamda TİM ‘Design Week Türkiye’ ile ülkemizin tasarım kimliğinin ve bu kapsamda gelişebilecek olan ekonomik başarısının, tasarım ve endüstri entegrasyonuyla sağlanabileceği bilincini oluşturmayı en önemli konusu olarak ele alıyor; endüstri temsilcileriyle tasarımcıları bir araya getiriyor ve katmadeğerli ürünler üretebilmek adına bir buluşma zemini oluşturuyor.
TİM tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 17-18 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Design Week Türkiye 2021 (Türkiye Tasarım Haftası) etkinliğini izleme olanağını buldum.
Türkiye’de pek çok konuyu kapsayan oturumlarla sıra dışı programların yer aldığı etkinliğe özellikle gençler olmak üzere katılımcıların yoğun ilgi göstermelerine tanık oldum. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin etkinlikle ilgili verdiği bilgiler özetle şunlardı: “Design Week Türkiye 2021 etkinliğinde 12 panel ve konferans, 60’tan fazla konuşmacı, 20’yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmaları katılımcılarla buluştu.  Bu yıl keynote konuşmacıları arasında World Design Organization (WDO) Başkanı Srini Srinivasan, WDO Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Garvey, Mimar ve Tasarımcı Alessandro Colombo, dünyaca ünlü tasarımcılarımız; Hakan Akkaya, Aslı Filinta ve tasarım camiasının pek çok duayeni yer aldı. ‘Ar-Ge ve Teknolojide Endüstriyel Tasarım’ panelinde katmadeğerli ihracatla ilgili önemli konular işlendi. ‘Tasarımda Çevre ve Sürdürülebilirlik’ panelinde bugün iklim kriziyle mücadele eden dünyada farkındalığı artıracak insanın doğayla uyumunda tasarımın etkisi gibi konular ele alındı. ‘Markalaşmada Tasarımın İzleri’ ve ‘Stratejik Tasarımın Kurumsal Dünyadaki Yeri’ panellerinde tasarımın sadece ürünlerde değil, kurumsallık ve markalaşma anlamında da çok önemli olduğu vurgusu yapıldı.
Tasarım haftasında şehir planlamasına ve mimarlığa da özel bir yer ayrıldı. ‘Kentlerde Mimari Tasarımın İzleri’ panelinde tasarımın, kullandığımız ürünlerin yanı sıra yaşadığımız alanların da belirleyicisi olduğu belirtildi. ‘Türkiye’den Dünya’ya Moda Tasarımı’ panelinde modada tasarımın nabzı tutuldu. ‘Tasarımın Dünyadaki Gücü ve Etkileri’ panelinde ise geniş bir perspektiften tasarım ele alındı.  Hizmet ihracatına ve ‘Made in Türkiye’ markasına son dönemlerde ciddi katkılar yapan oyun sektörü de bu sene tasarım haftasında derinlemesine işlendi. ‘Oyun Kurucular’ panelinde sanal dünyanın ticarileşebilmesi için en önemli gerçek olan tasarım konusu ele alındı.”
Gerçekten ‘İleri teknoloji ürün’ün altyapısını oluşturan ‘tasarım, Ar-Ge, inovasyon’ odaklı tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlayan bu etkinlikte TİM Başkanı İsmail Gülle olmak üzere emeği geçenleri kutluyor, bu anlayışla yapılacak çalışmalarla   ülkemizin dünya pazarlarında üst sırlarda yerine alacağı inancındayım.
Sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl dilerim.

Yorumlar (0)