Page 8 - KobiEfor Mayıs 2022
P. 8

áà5.(7 3$125$0$                     Zer, ISG’nin Provider Lens raporunda
     Ziraat Bankası’na
     dev sendikasyon                    Satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında dün-
                               yanın en iyi şirketlerini değerlendiren ISG’nin Provider
     kredisi                       Lens raporuna ilk kez Türkiye’den de bir şirket girdi.
      Ziraat Bankası 352.5 milyon             Tüm dünyadan hizmet sağlayıcıların çok yönlü ola-
     ABD Doları ve 814 milyon Euro            rak incelendiği araştırmada, Koç Topluluğu’nun ku-
     olmak üzere toplamda 1.24 mil-           rumsal tedarik ve satın alma şirketi Zer, dijital platfor-
     yar ABD Doları büyüklüğünde             mu Promena ile birlikte yer aldı.
     sendikasyon kredisi temin ede-            Zer Genel Müdürü Mehmet Apak, Promena’nın yurt
     rek geçen yıl sağladığı krediyi,  Mehmet      dışından aldığı iş taleplerinin oranının yüzde 50’ye çık-
     parite etkisinden arındırılmış  Apak        tığını duyurdu.
     olarak, başarılı bir şekilde yüzde
     100 oranında yeniledi.
      Ziraat Bankası Genel Müdürü  VakıfBank’tan,           Havalimanı ulaşımında
     Alpaslan Çakar, “Ziraat Bankası  ikinci el araç          kartlı ödeme dönemi
             temin ettiği bu
             kaynakla, reel  alım satımında bir ilk       başlıyor
             sektörümüze    VakıfBank, ‘Güvenli Araç Satış   Garanti BBVA, HAVAŞ ile gerçek-
             ve sürdürüle-  Sistemi’ne entegre ettiği ikinci el araç  leştirdiği işbirliğiyle; Adana, Anka-
             bilir ekonomik  kredisi ile bir ilke daha imza attı.  ra, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ela-
             büyümeye dış   Entegrasyon sayesinde kredi iş-  zığ, Erzincan, Gaziantep, Gazipaşa,
     Alpaslan    ticaret işlem- lemleri, araç alıcının üzerine geçme- Hatay, İzmir, Konya, Mardin, Ordu,
     Çakar
             leri aracılığı ile  den tamamlanıyor; ödeme tutarı ise  Giresun, Samsun, Sivas, Şanlıurfa
     destek olmaya devam edecektir”  tescil işlemi tamamlandıktan sonra  ve Trabzon havalimanlarındaki HA-
     açıklamasını yaptı.       satıcının hesabına geçiyor. Böylece  VAŞ otobüslerinde kredi kartı veya
                     süreç güvenle tamamlanırken her iki  banka kartı ile ödeme kolaylığını
                     taraf için za-           getiriyor.
     Uluslararası arenada      man tasarrufu             Garanti BBVA Ödeme Sistemleri
                     da sağlanıyor.           Üye İşyeri ve Sa-
     2 yıl üst üste ödül        Hem alıcıya            tış Genel Müdür
                     hem de satıcı-           Yardımcısı Özgür
                     ya güven veren           Altan, sundukları
                     bu uygulama             yenilikçi ürün ve
                     sonucunda              hizmetlerle kart
                     VakıfBank’tan            kullanıcılarının     Özgür
                     ikinci el taşıt           hayatını kolaylaş-     Altan
                Züleyha  kredisi kullananların kredi işlemleri,  tırmanın her za-
             Büyükyıldırım
                     araç tescili öncesinde tamamlanıyor.  man öncelikleri olduğunu söyledi.
      Türkiye Finans, iş sağlığı ve gü-
     venliği alanında dünya standart- Şekerbank’tan Sodexo üye işyerlerine
     larını belirleyen İngiltere merkezli  avantajlı destek paketi
     British Safety Council tarafından
     ‘Uluslararası İş Güvenliği’ ödülüne  Şekerbank, işbirliği kapsamında Sodexo bün-
     layık görüldü. ‘Önce Sağlık’ diyen  yesindeki 80 bin hizmet noktasından oluşan üye
     banka, bu alanda üst üste iki yıl  işyeri ağı için 3 ay taksit ertelemeli finansman
     ödül alan ilk ve tek katılım ban- çözümlerinin yanı sıra pek çok avantajı bir arada
     kası oldu.
                     sunduğu kapsamlı bir destek paketi oluşturdu.
      Türkiye Finans İnsan Kaynakla- Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacı- Eda
     rı Genel Müdür Yardımcısı Züleyha                     Uluca
                     lığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “İş-       Tuğbay
     Büyükyıldırım, “Müşterilerimiz gibi  letmelerimize her türlü desteği vermek için yeni- Özcan Kumoğlu
     çalışanlarımız da bizim için çok  likçi yöntemler geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.
     kıymetli. Tek ekip ruhuyla çalıştığı-
                      Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO’su Eda Uluca Özcan,
     mız Türkiye Finans ailesi için ‘Önce
     Sağlık’ gelir” dedi.      “Şekerbank’la gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle üyelerimizin yanında yer alıyoruz”
                     diye konuştu.
    8 KobiEfor 0D\ÜV
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13