Page 10 - KobiEfor Şubat 2024
P. 10

KAPAK      27. Avrasya Ekonomi Zirvesi, 21-22 Şubat 2024’te, İstanbul’da
                  27 yıllık bir başarı hikayesi:
        Elitler değil, uluslararası alanda sözü olanlar konuşacak

     .UL]GHQ äVWLNUDUD *YHQL <HQLGHQ .XUPDN
                                  Marmara Grubu Vakfı’nın,
                                  2004 yılından beri dergimiz
                                  KobiEfor işbirliğiyle
                                  düzenlediği Avrasya Ekonomi
                                  Zirvesi, bu yıl ‘Krizden İstikrara;
                                  Güveni Yeniden Kurmak’
                                  temasıyla, 21-22 Şubat’ta,
                                  WOW İstanbul Otel’de toplanıyor.
                                  27. Avrasya Ekonomi
                                  Zirvesi’ne; 40 ülkeden 2’si
                                  aktif, 20’si önceki olmak üzere
                                  toplam 22 Cumhurbaşkanı
                                  ile birlikte Başbakan, Meclis
                                  Başkanı, Bakan, Büyükelçi,
                                  Milletvekili, Vali, Belediye
                                  Başkanı düzeyinde üst düzey
                                  katılımın yanı sıra uluslararası
                                  kuruluşlar ile dini liderler,
                                  sivil toplum önderleri,
                                  uzmanlar ile akademisyenler,
                                  sosyal girişimciler ve
                                  medyanın katılımı bekleniyor.
                                  27. Avrasya Ekonomi Zirvesi
                                  öncesinde Marmara Grubu
                                  Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan
                                  Suver’le konuştuk.
                                  Suver; “Avrasya Ekonomi Zirveleri
                                  elitlerin değil, uluslararası alanda
                                  söyleyecek sözü olanların
      Dr. Akkan                  Ersin    bir araya geldiği uluslararası
      Suver                    Tatar
                                  bir birlikteliktir” dedi.
        armara Grubu Vakfı’nın çeyrek asrı geçen sü- hurbaşkanı ile birlikte Başbakan, Meclis Başkanı, Bakan,
        reçte başarı hikayesine imza attığı Türkiye’nin  Büyükelçi, Milletvekili, Vali, Belediye Başkanı düzeyinde
     M en önemli uluslararası etkinliklerinden olan Av- üst düzey katılımın yanı sıra uluslararası kuruluşlar ile dini
     rasya Ekonomi Zirvesi, 27 yaşında. Dergimiz KobEfor’un  liderler, sivil toplum önderleri, uzmanlar ile akademisyen-
     2004 yılından beri işbirliğiyle gerçekleşen Avrasya Eko- ler, sosyal girişimciler ve medyanın katılımı bekleniyor.
     nomi Zirveleri’nin 27.’si öncesinde Marmara Grubu Vakfı  Avrasya Ekonomi Zirvelerini yirmi yedi yıldır aralıksız
     Genel Başkanı Dr. Akkan Suver ile konuştuk.   gerçekleştiren Marmara Grubu Vakfı’nın Genel Başka-
      Marmara Grubu Vakfı tarafından dergimiz KobiEfor’un  nı Dr. Akkan Suver; “Her zaman söylüyorum, Avrasya
     çözüm ortaklığında, bu yıl ‘Krizden İstikrara; Güveni Yeni- Ekonomi Zirveleri hür bir platformdur. Avrasya Ekonomi
     den Kurmak’ temasıyla, 21-22 Şubat 2024’te, WOW Istan- Zirveleri elitlerin değil, uluslararası alanda söyleyecek
     bul Hotel & Convention Centre’da gerçekleştirilecek 27.  sözü olan kanaat önderlerinin düşüncelerini serbestçe
     Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne 40’tan fazla ülkeden 2’si aktif,  paylaştığı ve sözlerini özgürce duyurabileceği uluslara-
     20’si önceki Cumhurbaşkanı olmak üzere toplam 22 Cum- rası bir serbest kürsüdür” dedi.

     10 KobiEfor ìXEDW
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15