Page 6 - KobiEfor Şubat 2024
P. 6

áà5.(7 3$125$0$
     Taşıt kredisi          VakıfBank’tan ‘Vinov Kampüs’
     süreçlerini tamamen       VakıfBank, ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov’u, Vinov
                    Kampüs ile büyütüyor. Bankacılık deneyimini dijital dünya
     dijitalleştiriyor       ile birleştirerek ‘Bir Sonraki Bankacılık’ mottosuyla her
                    segmentten müşterisi için tüm ödeme ve tahsilat süreç-
                    lerine kolaylık, hız ve güven kazandıran VakıfBank, Vinov
                    ekosistemini Vinov Kampüs ile eğitim sektörüne taşıyor.
                     VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek; “Vi-
                    nov öngörülebilir, güvenli ve ihtiyaca yönelik dinamik bir
                    tahsilat yapısı oluştururken şimdi de Vinov Kampüs saye-
             Murat Çağrı sinde eğitim harcamalarına yönelik pek çok kolaylık vaat   Alaattin
             Süzer                                   Şimşek
                    ediyoruz” diye konuştu.
     Garanti BBVA’nın, Bayiden Anın-
    da Kredi (BAK) kanalından taşıt  Karsan Otonom           Akbank üretken
    kredisi başvurusu yapan bireysel
    müşterileri kredi süreçlerini dijital  e-ATAK’a ödül        yapay zekayla fark
    belge onayıyla gerçekleştirebiliyor.                 yaratıyor
     Müşteriler, Garanti BBVA Mo-
    bil üzerinden kredi dökümanla-                    Akbank, üretken yapay zeka tekno-
    rına dijital belge onayı vererek                  lojileri çözümlerine bir yenisini ekledi.
    süreci hızlıca tamamlayabiliyor.                   Akbank Teknoloji Genel Müdür Yar-
     Garanti BBVA Genel Müdür                     dımcısı Gökhan Gökçay, üretken yapay
                                     zeka alanında Microsoft’la başlattıkları
    Yardımcısı Murat Çağrı Süzer;
                                     işbirliği çalışmalarının ilkinin, 4 aydan
    Müşterilerimiz Mobil uygulama-
                                     kısa sürede hayata geçirdikleri ve ban-
    mız üzerinden onay vererek mak-                  kacılığın yardımcı pilotu olarak hizmet
    simum 30 dakikada para transferi     Okan Baş         veren, Azure OpenAI servisiyle enteg-
    dahil kredi kullanabiliyor” dedi.
                     Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’nın        re üretken yapay
                                              zeka destekli soh-
                    da ulaşım altyapısının elektriklenme-        bet botu (chatbot)
     Hayat Mobil          sinde öncü rol oynamak için kolları         teknolojisine sa-
                    sıvayan Karsan, yüksek teknolojiyle
     Bankan Mobil                                   hip akıllı yardım
                    geliştirdiği ürünleriyle dünya çapında
                                              asistanı olduğunu
                    ödüller almaya devam ediyor.
                                              söyledi.
                     Bu kapsamda Karsan Otonom
                                               Akıllı asistanın
                    e-ATAK’a, German Design Counsil (Al- Gökhan Gökçay binlerce çalışan-
                    man Tasarım Konseyi) tarafından ‘Mü-        larına yardımcı
                    kemmel Ürün Tasarımı’ ödülü verildi.  pilotluk yaptığını belirten Gökçay, böy-
                     Karsan CEO’su Okan Baş, araçları- lece, Azure OpenAI PTU özelliğini kul-
                    nın tasarımının Almanlar tarafından da  lanan dünyadaki öncü kurumlardan
                    tescillenmiş olduğunu ifade etti.  biri olduklarını vurguladı.
     Türkiye Finans, yılın ilk reklam
    kampanyasıyla ünlü baba-oğul   Şarj istasyonu finansmanında avantaj
    Behzat ve Nejat Uygur eşliğinde
    dijital bankacılığın farklı nesilleri      Yapı Kredi Leasing, şarj istasyonu imalat ve satışında faaliyet
    kapsayan ve ortak paydada bu-         gösteren WAT Mobilite ile işbirliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda
    luşturan yönlerine odaklanıyor.        elektrikli araç şarj istasyonlarının finansmanında Türk lirasında 48
     Türkiye Finans’ın ‘Hayat Mo-         ay, yabancı para cinsinde ise 12 ay sıfır faiz olmak
    bil Bankan Mobil’ mottosuyla          üzere 60 aya kadar vade imkânı sağlanıyor.
    çektiği reklam filmlerinde her  Fatih      Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun;
    yaştan herkesin dijital bankacı- Torun    “İşbirliğiyle sürdürülebilirliği destekleyen ürün ve
    lık deneyimleriyle ürün, hizmet        hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik” dedi.
                     WAT Mobilite Genel Müdürü Oğuzhan Öztürk, şarj istasyonla-
    ve avantajlara kolayca ulaşabi-
                    rını müşteri deneyimini odağa alan bütünsel bir yaklaşımla ele  Oğuzhan
    leceği mesajı veriliyor.
                    aldıklarını kaydetti.                     Öztürk
    6 KobiEfor ìXEDW
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11