Page 10 - KobiEfor Nisan 2024
P. 10

áà5.(7 3$125$0$        TEB’den             Akbank LAB, inovasyon merkezini yeniledi

        e-Fatura Kredisi        Akbank’ın inovasyon ve girişimcilik odaklı çalışma-
                       larını koordine eden Akbank LAB’in yenilenen merkezi,
                       Girişimcilik Haftası’nda açıldı.
                        Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel
                       Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce; “2023’te 700’ü aş- Burcu
                       kın teknoloji girişimi ile iletişim halindeydik. Geliştirdiği- Civelek
                                              Yüce
                       miz yeniliklerle nesnelerin interneti, giyilebilir temassız
                   Ali  ödeme, mobilite gibi alanlarda ilkleri müşterilerimizle buluşturduk. Önümüzdeki
                 Gökhan   dönemde Akbank LAB, global çapta ‘inovasyon ve girişimcilik merkezi’ olma yolcu-
                  Cengiz
                       luğunu güçlenerek sürdürecek” açıklamasını yaptı.
        Türk Ekonomi Bankası (TEB),
      yeni ürünü ‘e-Fatura Kredisi’ ile
      müşterilerinin e-Faturalı vadeli ala- DenizBank’tan         Ford Trucks ve
      cakları için kredi imkânı sunuyor.
        TEB müşterileri e-Fatura ala- Biyometrik Kart          Iveco’dan Mutabakat
      cakları karşılığı fatura tahsilat va- DenizBank, ödeme işlemlerinde Anlaşması
      desini beklemeden nakit ihtiyaçla- şifresiz ve temassız limiti ortadan
      rını karşılayabiliyor.      kaldıran, parmak izinden kimlik doğ-
        TEB KOBİ Bankacılığı Genel Mü- rulama yaparak finansal güvenliği
      dür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz,  artıran Biyometrik Kart’ı hayata ge-
      e-Fatura Kredisi’nin KOBİ müşte- çiriyor.
      rilerinin net işletme sermayesi ih- DenizBank Perakende Bankacılık
      tiyaçlarını hızlı ve pratik bir şekilde  Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkı-
      gidermeye yönelik geliştirildiğini          ran, “Parmak
      söyledi.                       izinden kimlik
                                 doğrulama
                                 teknolojisi, bi-
        Ziraat Bankası’ndan                yometrik veri-  Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford
                                 nin tamamen  Trucks ile Iveco Group N.V.’nin (IVG) hafif,
       uzun vadeli                     kişiye özel ol- orta ve ağır ticari araçlar tasarlayan, üre-
       dış finansman                    ması nedeniy- ten ve pazarlayan markası IVECO, ağır ti-
                                 le, finansal gü- cari araçlar için yeni bir kabin geliştirme
        Ziraat Bankası, İngiltere’nin           venliği önemli  konusunda potansiyel bir işbirliğini araş-
       uluslararası ölçekteki bir yatırım         ölçüde yukarı  tırmak üzere bağlayıcı olmayan bir Muta-
       bankasıyla 300 milyon ABD doları          taşıyor” diye  bakat Anlaşması imzaladı.
       tutarında, 4 yıl vadeli, teminatlı dış       konuştu.     İmza törenine Iveco Group CEO’su Ger-
       finansman işlemi gerçekleştirdi.            Mastercard  rit Marx, Iveco Group Kamyon İş Birimi
        Bankadan yapılan açıklama-  Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdü- Başkanı Luca Sra, Koç Holding Otomotiv
       da; “Türkiye’nin kredibilite artışı,  rü Avşar Gürdal; “Biyometrik bilgiler  Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Oto-
               uluslararası  global standartlarda da en güvenli  san Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ford
               finans siste-  doğrulama yöntemi olarak geçiyor”  Trucks Başkan Yardımcısı Emrah Duman
               mine başarı-  dedi.               katıldı.
               lı entegras-
               yonumuza
               katkı sağlar-  Golden Global’den uluslararası ‘Sukuk’ ihracı
               ken, iyileşen
                        Golden Global Yatırım Bankası, toplam 200 milyon
               koşullarda
                       USD’lik ‘Sukuk İhraç Programı’ kapsamında, 30 milyon
               uluslarara-
                       Euro tutarındaki ilk uluslararası Sukuk (kira sertifikası)
               sı nitelikli
                       ihracını gerçekleştirdi.
               fon akışının
                        Fon aktarım ve saklama hizmeti Bank of New York Mel-
       sürmesine ve uluslararası pay-
                       lon tarafından sağlanacak ihracın getirisi yüzde 7.25 oranında belirlenmiş olup,
       daşlarımızla işbirliklerimizin güç-
                       takas işlemleri ise Euroclear üzerinden yapılacak.
       lenerek devam etmesine destek
                        Golden Global Yatırım Bankası Sermaye Piyasaları ve Yatırım Bankacılığı Direk-
       vermektedir” denildi.
                       törü Ahmet Tacer, ilk uluslararası ihraçta lider banka olarak yer aldıklarını belirtti.
       10 KobiEfor Nisan 2024
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15