Page 6 - KobiEfor Nisan 2024
P. 6

%à/àáà0 3$125$0$                       Mükellef, ABD’ye açılmak isteyen
    HP’den yapay zeka
    asistanınızın             girişimcileri buluşturdu
    taşınabilir hali           Girişimcilerin ve işletmelerin
                      şirket kuruluşundan vergi sü-
     En yeni Envy ve Pavilion dizüstü bil- reçlerine kadar tüm ihtiyaçlarını
    gisayarlarını duyuran HP, yapay zeka  tek çatı altında karşılayan onli-
    ile geliştirilmiş dizüstü bilgisayarlar- ne platform Mükellef, düzenle-
    dan oluşan en geniş tüketici portfö- diği ‘Girişimcilik Yolculuğunda
    yünü tanıttı.            Amerika’yı Keşfetmek’ etkinli-
     Bu cihazlar,           ğinde ABD’ye açılmak isteyen girişimleri bir araya getirdi.
    şimdiye kadarki            Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, önümüzdeki yıl-
    en kişiselleşti-          larda da yurt dışına açılan şirket sayısında artış beklediklerini, glo-
    rilmiş deneyim-           bale açılırken en önemli konunun ilgili ülkenin vergi ve mevzuatları-
    ler için en son           na uyum olduğuna dikkat çekti.
    yapay zeka özel-
    likleriyle kulla-          Diyalog, İşCep’te         Türk Telekom’dan
    nıcıların yaratıcılığını ve üretkenliğini  ‘Canlı Görüşme’      dijital dönüşüm
    ortaya çıkarmak üzere tasarlandı.
     Her ikisi de daha da kişiselleşti- adıyla hayata geçti
    rilmiş performans için özel NPU’lar                 Craig          Ümit
                       İş Bankası, müşteri deneyimini  Wilson        Önal
    sunan Intel® Core™ Ultra veya AMD
                      bir üst seviyeye taşıyan Diyalog uy-
    Ryzen™ işlemciler. HP’nin Copilot tu-
                      gulamasını İşCep’te ‘Canlı Görüş-
    şuna sahip bu ilk cihazları ile yapay
                      me’ adıyla hayata geçirdi.
    zeka destekli akıllı asistana tek bir
                       İşCep’ten ‘Bize Ulaşın’ menüsü
    düğmeye basarak erişilebiliyor.
                      altındaki ‘Canlı Görüşme’ ekranın-
                                       Türk Telekom, dijital dönüşüm
                      dan sohbet başlatarak mesajlaşıla-
                                     vizyonu kapsamında; IBM işbir-
                      biliyor, sesli ve görüntülü görüşme
     Dünya borsalarına        yapılabiliyor.         liğiyle içerik yönetim altyapısına
                                     entegre ettiği çözümle, yeni nesil
    yatırım imkânı            İş Bankası Genel Müdür Yardım- teknolojileri iş süreçlerine uygu-
                      cısı Sezgin Lüle;
    Yapı Kredi Mobil’de         “Mobil banka-         lamayı sürdürdüğünü GSMA Mobil
                                     Dünya Kongresi’nde duyurdu.
                      cılığın artık ana
                                       Türk Telekom CEO’su Ümit Önal;
                      temas noktası
                                     Dijitalleşme sürecini kültürel bir
                      haline geldiği gü-       dönüşüm olarak görüyoruz” dedi.
                      nümüzde biz de     Sezgin   IBM Global Telekom Endüstrisi
     Uluslararası piyasalarda işlem  beklentileri artan    Lüle Başkan Yardımcısı Craig Wilson;
    yapmak isteyen Yapı Kredi müşte-  müşterilerimizin değişen ihtiyaçla- “IBM ve Red Hat’in bulut uyumlu
    rileri, mobil uygulama üzerinden  rını onlara zaman kazandıran, hızlı  iş otomasyon çözümlerini sunarak
    Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla ile  çözümler sunan yenilikçi ürünlerle  Türk Telekom ile işbirliği yapmaktan
    sunulan Yurt Dışı Hisse Senetleri  karşılıyoruz” dedi.      mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
    menüsü ile Amerika ve Avrupa bor-
    salarına yatırım yapabiliyor.     TROY Dijital Kredi Kartı Vakıf Katılım’da
     Ayrıca Banka, Amerika borsala-
    rında 0.50 dolardan başlayan işlem         Vakıf Katılım müşterileri, kartlı ödeme sistemleri ala-
    komisyonuyla müşterilerine alt li-        nında Türkiye’nin markası olan TROY Dijital Kredi Kartı’na
    mit şartı olmadan yatırım yapabil-        herhangi bir banka şubesine gitmeden, TROY altyapısından
    me imkânı sağlıyor.                yararlanarak Vakıf Katılım Mobil Şube’den sahip olabilecek.
     Müşteriler portföy takibini kolay-        Kart aidatı bulunmayan ve teslim süreçlerini bekle-
    lıkla gerçekleştirirken, anlık pozis-       meyi gerektirmeyen TROY Dijital Kredi Kartı hem online
    yonlarını görüntüleyebiliyor, detaylı       alışverişlerde hem de POS harcamalarında kolaylıkla
    analizlere ulaşılabiliyor ve canlı        kullanılabilecek.
    veri paketi satın alarak piyasa taki-   Mehmet  Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben; “Şu
    bi yapabiliyor.                Ali anda bankacılık işlemlerinin yüzde 94’ü dijital kanalları-
                         Ekben
                             mız aracılığıyla yapılıyor” açıklamasını yaptı.
   6 KobiEfor Nisan 2024
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11